Projektové žádosti do Výzvy Šablony ZŠ a MŠ I lze podávat do 30.6. 2017

Projektové žádosti do Výzvy Šablony ZŠ a MŠ I lze podávat do 30.6. 2017

Již 30. června končí lhůta pro podávání žádostí na čerpání finančních prostředků z první vlny šablon pro MŠ. Mateřské školy, které si díky těmto dotacím pořídily populární interaktivní displej MultiBoard s našimi vzdělávacími programy Barevné kamínky, tím nejen výrazně zlepšily podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení svých dětí, ale připojily se také k celoevropské strategii digitálního vzdělání (European Commission - Digital Skills and Jobs Coalition). Pokud jste doposud příležitost financování ze šablon nevyužili, máte nyní poslední možnost podat si žádost, kterou vám společnost MultiBoard kompletně zpracuje a zajistí také následnou administrativu projektu - evaluaci, monitoring i závěrečnou monitorovací zprávu. Druhá vlna výzev pro MŠ bude vyhlášena na jaře 2018 s tím, že již na podzim tohoto roku proběhne dotazníkové šetření nutné k možnosti předkládat žádosti o podporu. Máte-li již finance k dispozici, neodkládejte objednání sestavy až na září, kdy se očekává zvýšená poptávka a tím i delší čekací lhůta na realizaci. Pro více informací kontaktujte společnost MultiBoard +420 273 132 327, info@multiboard.cz, www.multiboard.cz. Další informace zde>>

V rámci dotací můžete získat i naše pomůcky nebo interaktivní programy - Interaktivní školičku. Požádejte proto vašeho zpracovatele žádosti o dotaci o zařazení našich pomůcek, o které máte zájem, do šablony dotace. Měl by vám bez okolků vyhovět. Pro bližší informace o možnostech využití dotací pro vaši školu se můžete obrátit i na společnost ITveSkole o.p.s. zde>>
Kontakt: podporaeu@itveskole.cz, tel.: 222 268 519, zelená linka tel.: 800 880 990

Informace na stránkách ministerstva zde>>

Akce