Vyhlášeny dotace pro MŠ

Vyhlášeny dotace pro MŠ

Projektové žádosti do Výzvy Šablony ZŠ a MŠ I lze podávat do 30.6. 2017

Koncem června 2016 Ministerstvo školství uveřejnilo na svých stránkách výzvu na šablony pro mateřské a základní školy vyhlášenou řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o možnost pro mateřské školy čerpat nemalé prostředky z fondů EU formou dotací. Každá mateřská škola si může zvolit jednu ze šablon a získat prostředky mimo jiné i na pomůcky, které "pomohou připravit dítě na vstup do ZŠ". Můžete tedy získat v rámci dotací i naše pomůcky nebo všechny naše interaktivní programy - Interaktivní školičku. Komplexní zpracování žádosti a sestavení vhodných dotačních šablon není nic jednoduchého a není tedy divu, že školy tuto službu zadávají externím poradenským společnostem. Tyto společnosti - neziskové organizace - obvykle protěžují pomůcky, publikace a jiné produkty spřízněných již ovšem ziskových organizací. Jedné takové "komedie" jsme právě bohužel svědky i v oblasti předškolního vzdělávání, což je ale téma na samostatný článek. Vypsané výzvy na dotační šablony ale nejsou určeny pro pořízení produktů jen jedné společnosti, i když to tak v poslední době mohlo vypadat. Požádejte proto zpracovatele žádosti o dotaci o zařazení našich pomůcek, o které máte zájem, do šablony dotace. Měl by vám bez okolků vyhovět, neboť i když naše pomůcky neuvidíte v reklamním zpravodajství na Nově, ČT1 nebo Novinkách.cz popřípadě v Poslanecké sněmovně, přesto splňují podmínky pro přidělení dotace jako každé jiné, které usnadňují vstup dítěte do základní školy.

Pro bližší informace o možnostech využití dotací pro vaši školu se obraťte na společnost ITveSkole o.p.s. zde>>


Kontakty:
podporaeu@itveskole.cz
tel.: 222 268 519
zelena linka tel.: 800 880 990

Informace na stránkách ministerstva zde>>

Akce