Představujeme vám „INTERAKTIVNÍ ŠKOLIČKU“ - soubor interaktivních programů českých autorů a pedagogů, který může obohatit vzdělávání dítěte od 4 do 7 let o zajímavé činnosti na celý školní rok:

Základem pro vzdělávání dítěte je hra. Sestavili jsme proto na základě hry projekt Interaktivní školička, který (protože se na mateřských školách pracuje tematicky) je tvořen souborem tematicky zaměřených interaktivních programů pro celoroční předškolní vzdělávání. Soubor může vhodně doplnit i vzdělávání dítěte v prvních ročnících základní školy. Naše programy můžete instalovat do všech typů interaktivních přístrojů, notebooků, počítačů a tabletů s operačním systémem Windows. Licence k užívání programů nejsou časově omezené a jsou trvalé.

Interaktivní školička obsahuje 15 interaktivních programů. Dítě v nich provází a úkoly mu nabízí vždy jiná, milá animovaná postavička, která se s dítětem raduje při splnění úkolu:

Naší snahou je obohatit předškolní vzdělávání o zajímavé činnosti rozvíjející dítě, jeho oblast poznatků, hodnot a postojů a pomoci mu tak získat dovednosti mnohostrannější, dokonalejší a pro život prakticky využitelnější tak, jak je uvedeno v RVP PV.

Sestavili jsme složku s metodickými listy "INTERAKTIVNÍ ŠKOLIČKA" , kterou vám můžeme poskytnout v jednom vydání na školu ZDARMA. Doporučujeme ji všem školám, které mají třeba jen jeden náš interaktivní program, zejména pro lepší orientaci pedagoga v cílech, výstupech i obsahu programů nebo i školám, které jen výhledově uvažují o pořízení interaktivního přístroje nebo našich programů.

V barevných složkách mimo jiné najdete ke každému programu průvodní list pro orientaci pedagoga s uvedením jazyka, tematického zaměření, návrhu zařazení do integrovaných bloků (ročních období), doplňujících pomůcek, základního obsahu, vzdělávacího záměru, dílčích vzdělávacích cílů, konkretizovaných očekávaných výstupů dle RVP PV, obsahu činností a doporučení pro přímou vzdělávací činnost.

Pokud vaše škola ještě nemá metodickou složku, vložte ji do košíku a zadejte slevový kód "slozkazdarma". Můžete objednat i více složek, po zadání slevového kódu bude v objednávce cena za jednu složku odečtena...

Návrh zařazení interaktivních programů do integrovaných bloků ŠVP

Přístroje pro práci s interaktivními programy A FOTOGALERIE

Technické požadavky a instalace programů

Spolupracujeme s Univerzitou v Hradci Králové, jejíž Pedagogická fakulta využívá naše interaktivní programy ve výuce při pedagogické praxi.

Univerzita Hradec Králové


Akce

Nejprodávanější produkty