Kompletní sada 15 interaktivních programů Barevné kamínky

Návrh zařazení interaktivního programu do integrovaných bloků ŠVP:

39 350 Kč

-10%

35 415 Kč

Reduced price!
 • CD
 • USB karta

všechnyprogramy

HLAVNÍ SPOLEČNÉ ZNAKY A VÝHODY NAŠICH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ:
 • programy jsou tematicky zaměřené, obsahují tematické části, které jsou dětem blízké, a jsou zaměřené na to, co dítě zajímá a co vidí kolem sebe, čím žije a co prožívá
 • v programech dítě provází a úkoly mu nabízí vždy jiná, milá animovaná postavička, která se s dítětem raduje při splnění úkolu
 • programy obsahují činnosti ze všech pěti vzdělávacích oblastí RVP PV a vždy v nich najdete hry pro postřeh a orientaci, činnosti pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání, postřehu, orientace na ploše, koncentrace pozornosti, paměti mechanické i logické, obrazné i pojmové
 • programy obsahují činnosti předcházející čtení a psaní a jsou vhodné pro logopedické třídy i pro logopedické procvičování, rozvíjí se v nich i vyjadřovací schopnosti dítěte, správná výslovnost, sluchové vnímání (hlásky na začátku i konci slov, dělení slov na slabiky...)
 • programy obsahují modul pro kreslení, který umožňuje vytisknout kresbu dítěte nebo ji uložit do počítače (portfolio dítěte)
 • programy obsahují i motivační říkanky a písničky nazpívané sborem nadaných dětí z Ostravy autorů Jaroslavy Horáčkové a Michala Smolana s hudebními doprovody k danému tématu, je možné je využít samostatně k nácviku písně nebo poslechu, k pohybové aktivitě nebo jiným hudebním činnostem
 • programy nabízí pro posílení komunikace mezi rodiči a školou hry na postřeh a orientaci, do kterých se mohou rodiče zapojit
 • dítě v programech rozvíjí také své poznávací city, jako je objevování a radost z nových poznatků
 • programy umožňují dítěti pracovat samostatně, jsou opatřeny mluveným komentářem pro samostatnou činnost dítěte
 • dítě může samostatně rozhodovat o plnění úkolů, které jsou mu nabízeny
 • programy umožňují dítěti, aby si samo zvolilo obtížnost zadaného úkolu
 • programy umožňují dítěti experimentovat při řešení úkolů
 • programy respektují osobnost pedagoga, podporují jeho tvořivost, neorganizují mu činnost během dne. Je jen na něm, kdy a jak bude s programem pracovat
 • programy umožňují pedagogům dodržovat princip vzdělávací nabídky, individuální volby a aktivní účasti dítěte (didaktický styl vzdělávání)
 • v programu může pedagog pracovat s dítětem vyžadujícím zvláštní péči i s dítětem nadaným podle stupně obtížnosti, který si pro tyto děti zvolí
 • některé programy je možné instalovat i ve slovenském, anglickém nebo německém jazyce a obohatit tak vzdělávání ve školách s výukou cizích jazyků
 • programy nevyžadují připojení na internet a po instalaci zůstanou pedagogům k dispozici ve třídě, kdykoliv budou mít děti o ně zájem nebo kdykoliv bude pedagog potřebovat
 • licence k užívání programů nejsou časově omezené a jsou trvalé
 • programy se zobrazují na celé ploše monitoru nebo tabule ve vysokém rozlišení 1024x768
 • programy mají jednoduchý systém instalace z CD nebo USB karty, nevyžadují speciální školení či proškolování pro jejich využití, jejich ovládání na ploše je snadné a intuitivní

Vhodné pro

VydavatelBarevné kamínky s.r.o.
AutorBarevné kamínky s.r.o.
FormátCD nebo USB karta

Hodnocení

Ohodnotit produkt

Kompletní sada 15 interaktivních programů Barevné kamínky

Kompletní sada 15 interaktivních programů Barevné kamínky

Sada všech vydaných interaktivních programů. Celkem 1659 interaktivních i variabilních scén v 15 tematicky zaměřených programech.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: