Hrajeme si: Barevné kamínky, úvodní díl Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Tato úvodní publikace je příkladem rámcového celoročního programu mateřské školy. Program obsahuje pět povinných interakčních oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, rozpracovaných do deseti témat na celý školní rok. ISBN 978-80-87165-15-7   Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/Barevne-kaminky-pro-materske-skoly-bk-uvod.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_kaminkyuvod.jpg 192 0 Hrajeme si: Barevné kamínky, téma č.1: Kdo všechno přišel do školy Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Obsahem podtémat je přivítání dětí v mateřské škole, posilování prosociálních vztahů mezi dětmi a význam rodiny a domova. Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/Barevne-kaminky-pro-materske-skoly-bk-tema1.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_kaminky1.jpg 218 0 Hrajeme si: Barevné kamínky, téma č.2: Sklízíme plody podzimu Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Téma je rozpracováno do podtémat s náměty: na poli, na zahradě, v lese. ISBN 978-80-903992-2-8   Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/Barevne-kaminky-pro-materske-skoly-bk-tema2.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_kaminky2.jpg 218 0 Hrajeme si: Barevné kamínky, téma č.3: Když padá listí Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Děti objevují vliv počasí na přírodu a její proměny, osvojují si poznatky o lidském těle a zdraví člověka. ISBN 978-80-903992-4-2 Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/Barevne-kaminky-pro-materske-skoly-bk-tema3.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_kaminky3.jpg 218 0 Hrajeme si: Barevné kamínky, téma č.4: Těšíme se na Ježíška Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Kouzelné období vánoc, příprava Mikulášské slavnosti, vánoční tradice a zvyky, jdeme z pohádky do pohádky. Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/Barevne-kaminky-pro-materske-skoly-bk-tema4.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_kaminky4.jpg 218 0 Hrajeme si: Barevné kamínky, téma č.5: Paní Zima jede Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Náplní podtémat jsou zimní hry a sporty, příprava na zápis do základní školy, slavnosti Masopustu. Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/bk-tema5.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_kaminky5.jpg 218 0 Hrajeme si: Barevné kamínky, téma č.6: Objevujeme svět kolem nás Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Děti objevují lidské činnosti a povolání, dopravní prostředky, řeky a moře. ISBN 978-80-87165-02-7 Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/Barevne-kaminky-pro-materske-skoly-bk-tema6.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_kaminky6.jpg 218 0 Hrajeme si: Barevné kamínky, téma č.7: Jak se rodí jaro Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Téma obsahuje náměty k objevování probouzející se jarní přírody. Slavnosti svátku jara, Velikonoční tradice a zvyky. Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/Barevne-kaminky-pro-materske-skoly-bk-tema7.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_kaminky7.jpg 218 0 Hrajeme si: Barevné kamínky, téma č.8: Moje zvířátko-kde má domov? Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Děti objevují svět domácích i volně žijících zvířat a jejich mláďat. ISBN 978-80-903992-5-9 Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/Barevne-kaminky-pro-materske-skoly-bk-tema8.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_kaminky8.jpg 218 0 Hrajeme si: Barevné kamínky, téma č.9: Když všechno kvete Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Krásy kvetoucí přírody ve hře dětí, příprava na svátek maminek. ISBN 978-80-903992-9-7 Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/Barevne-kaminky-pro-materske-skoly-bk-tema9.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_kaminky9.jpg 218 0 Hrajeme si: Barevné kamínky, téma č.10: Co už umím Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Obsahem tématu jsou náměty k oslavě svátku dětí, k probouzení přirozené zvídavosti dětí a sounáležitosti s přírodou a planetou Zemí. ISBN 978-80-903992-3-5 Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/Barevne-kaminky-pro-materske-skoly-bk-tema10.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_kaminky10.jpg 218 0 Barevné kamínky: Pedagogická evaluace Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Obsahem publikace je pedagogická evaluace z hlediska praxe předškolního vzdělávání a příklady aplikace pedagogické evaluace v každodenní praxi. Součástí publikace jsou příklady zpracování „Hodnotících listů“ týdenních i denních činností, příklad možného zpracování „Vedení záznamu o dítěti“, tabulky pro sestavení „Individuálního plánu pro dítě“ a praktické ukázky týdenního plánování a denní písemné přípravy pedagoga. ISBN 978-80-87165-00-3 Ukázky: http://www.hrajeme-si.cz/pedagogicka-evaluace-v-materske-skole-1.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_obal_evaluace.jpg 223 0 Barevné kamínky: Pedagogická evaluace 2. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Obsahem publikace jsou evaluační otázky a ukázky tabulek pro evaluaci školního plánu, měsíčních a týdenních témat a denní vzdělávací činnosti - denní mozaiky. Najděte zde i ukázku tabulky s nabídkou denních činností dětem. ISBN 978-80-87165-01-0 Ukázky: http://www.hrajeme-si.cz/pedagogicka-evaluace-v-materske-skole-2.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_obal_evaluace2.jpg 223 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Doktor Bolíto Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v r. 2004. Dramatizace pro společné vystoupení dětí - divadlo pro zábavu, radostný den pro všechny zúčastněné, ale i pro diváky - kamarády nebo rodiče. TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/Dramaticke-hry-deti-bolito-e-publikace.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_bolito.jpg 69 21 Barevné kamínky: Co s nimi... Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Knížka s náměty z praxe pedagoga mateřské školy, autorka Marie Čermáková. Ukázka jedné z možných cest jak pracovat s dětmi vyžadujícími větší péči, s hyperaktivními dětmi. Formát A4  Ukázky:  http://www.hrajeme-si.cz/co-s-nimi-bezdvd.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_cosnimi.jpg 124 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Barevné kamínky: Dopravní školička Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. poprvé vydáno 2005 Cílem této obrázkové pomůcky je probouzet v dětech dětskou zvídavost a chuť objevovat nové a neznámé v oblasti dopravní výchovy a tím přispět ke snížení úrazovosti dětí jako chodců i budoucích cyklistů. Obsahem jsou čtveřice obrázků o některých dopravních značkách, signalizaci, přechodech pro chodce, bezpečnostních pásech a autosedačkách. Říkanky u některých obrázků motivují děti pro hry s obrázky. Obsah pomůcky pro děti uzavírá průkaz dětského řidiče pro obohacení námětových her dětí.   TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU A BAREVNÉMU TISKU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. Ukázky: http://www.hrajeme-si.cz/realizace-ramcoveho-vzdelavaciho-programu-v-materske-skole-i-skolni-druzine-dopravni-skolicka.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_dopravniskolicka.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Domácí zvířata ve stájích a na dvorku Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2004. Děti se seznamují se zvířátky a jejich mláďaty, objevují k danému počtu příslušnou číslici. Pomůcka je zaměřena na hry a činnosti rozvíjející poznávání o užitku domácích zvířat pro člověka. Obsah obrázkové pomůcky: 7 barevných obrázků domácích zvířat 17 barevných obrázků mláďat 7 černobílých obrázků domácích zvířat 17 černobílých obrázků mláďat 6 listů s číslicemi TUTO ELEKTRONICKOU PUBLIKACI S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET MŮŽETE VYUŽÍT K ČERNOBÍLÉMU I BAREVNÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. http://www.hrajeme-si.cz/realizace-ramcoveho-vzdelavaciho-programu-v-materske-skole-i-skolni-druzine-ve-staji.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_domacizviratastajdvorek.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Hrajeme si s písmenky Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v r. 2006 Soubor listů je určen pro zvídavé děti ke skupinovým nebo individuálním činnostem. Pro každé písmenko soubor obsahuje tři listy: 1. list - písmenko na vymalování s motivační říkankou, 2. list - čtyři obrázky k písmenku na vymalování a některá další slova, 3. list - obrázek s napsaným slovem na vystřižení a složení slova podle vzoru. TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. Ukázky:    http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-s-pismenky-e-publikace.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_hrajemesispismenky.jpg 69 0 Barevné kamínky: Zpívejme si, zpívejme 1. Ke zpěvníku jsme vydali CD: Zpívejme si, zpívejme 1. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Zpěvníčky obsahují velmi milé písničky, budou se Vám líbit. Autorka Jaroslava Horáčková. Sešitová knížka, formát A5 http://www.hrajeme-si.cz/zpevniky-pro-hudebni-cinnosti-deti-v-materske-skole-i-skolni-druzine-zpivejme1.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_zpivejme1.jpg 61 0 Barevné kamínky: Zpívejme si, zpívejme 2. Ke zpěvníku jsme vydali CD: Zpívejme si, zpívejme 2. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Zpěvníčky obsahují velmi milé písničky, budou se Vám líbit. Autorka Jaroslava Horáčková. Sešitová knížka, formát A5 http://www.hrajeme-si.cz/zpevniky-pro-hudebni-cinnosti-deti-v-materske-skole-i-skolni-druzine-zpiv2.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_zpivejme2.jpg 61 0 Barevné kamínky: Zpívejme si, zpívejme 3. Ke zpěvníku jsme vydali CD: Zpívejme si, zpívejme 3. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Zpěvníčky obsahují velmi milé písničky, budou se Vám líbit. Autorka Jaroslava Horáčková. Sešitová knížka, formát A5 http://www.hrajeme-si.cz/zpevniky-pro-hudebni-cinnosti-deti-v-materske-skole-i-skolni-druzine-zpiv3.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_zpivejme3.jpg 61 0 Barevné kamínky: Zpívejme si celý rok Ke zpěvníku jsme vydali CD: Zpívejme si celý rok Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Zpěvník s písničkami oblíbené autorky Jaroslavy Horáčkové s obrázky pro vymalování nebo rozhovory, pro individuální nebo skupinové činnosti dětí. Autorka:  Jaroslava Horáčková Knížka vázaná spirálou, formát A4, Ukázky:  http://www.hrajeme-si.cz/zpevniky-pro-hudebni-cinnosti-deti-v-materske-skole-i-skolni-druzine-zpivejme-si-cely-rok.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_zpivejmesicelyrok.jpg 186 15 Zpívejme si celý rok - CD CD obsahuje 20 písniček ze stejnojmenného zpěvníku nazpívaných dětmi a 20 samostatných hudebních doprovodů. Hudba: Jaroslava Horáčková, Michal Smolan Ukázka obalu:  http://www.hrajeme-si.cz/zpivejme-si-cely-rok-cd.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_cd.gif 219 0 Barevné kamínky: Nebojme se integrace Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Praktické zkušenosti učitelky mateřské školy se zařazením dítěte s více vadami do kolektivu dětí mateřské školy. Sešitová knížka vhodná i pro samostudium pedagogů.  Autorka Marie Čermáková.  Formát A5 Ukázka:  http://www.hrajeme-si.cz/realizace-ramcoveho-vzdelavaciho-programu-v-materske-skole-i-skolni-druzine-integrace.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_nebojmeseintegrace.jpg 39 0 Pohádky o Lázeňských kočkách Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Pohádky Vás zaujmou svým námětem i výchovným záměrem, který je dětem podán velmi milým a pro ně srozumitelným způsobem. S pohádkami můžete dále pracovat v tématech, např. o zvířátkách nebo o charakterových vlastnostech člověka, o upevňování zdraví, o lidském těle nebo jen tak, u volného vyprávění o významných místech naší republiky. Autorka Stanislava Kutheilová. Sešitová knížka, formát A5 Ukázka:  http://www.hrajeme-si.cz/lazenske-kocky.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_lazenskekocky.jpg 59 0 Písničky k pohybu i k tanci Vydavatel: Nakladatelství Rotag Jednoduché pohyby s hudbou dle doporučeného návodu ve 41 písničkách na CD s hudbou Stanislava Chudoby, Pavla Jurkoviče a Jiřího Rumla. Manuál + CD http://www.hrajeme-si.cz/pisnicky-k-pohybu-pro-deti-v-materske-skole-i-skolni-druzine.html http://www.hrajeme-si.cz/images/rotag/thumb/t_pisnickykpohybuiktanci.jpg 150 15 Děti a ekologie + CD Vydavatel: Nakladatelství Rotag Povídání s písničkami (notové záznamy) i pro poslech na CD. Písničky o Zemi, čisté vodě, třídění odpadu zaujmou děti nejen námětem, ale i líbivými melodiemi. Režie Stanislav Chudoba. Sešitová knížka + CD, formát A4 http://www.hrajeme-si.cz/knihy-a-leporela-pro-deti-ekologie.html http://www.hrajeme-si.cz/images/rotag/thumb/t_detiaekologie.jpg 230 0 Pohádky z mořské hlubiny + CD Vydavatel: Nakladatelství Rotag Obsahem tohoto titulu je osm veselých pohádek z podmořského světa a osm krásných písniček autorky Václavy Ledvinkové. Pohádky a písničky jsou o zvířátkách (Žralok, Tuleň, Krab, mořský koník, Želva, Úhoř, Chobotmice, Tučňák) - o každém zvířátku jedna pohádka. Sešitová knížka + CD, formát A4 http://www.hrajeme-si.cz/knihy-a-leporela-pro-deti-hlubina.html http://www.hrajeme-si.cz/images/rotag/thumb/t_morskehlubinyscdint.jpg 170 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Rok s Barevnými kamínky Letní hry a činnosti Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. poprvé vydáno 2006 Obsahuje konkrétní náměty rozpracované do vzdělávací nabídky, navržený způsob provedení, návrh použitých prostředků se stanovením hlavních záměrů na 4. čtvrtletí vzdělávacího programu. 69 stran. TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. Ukázky: http://www.hrajeme-si.cz/realizace-ramcoveho-vzdelavaciho-programu-v-materske-skole-i-skolni-druzine-rok-s-barevnymi-kaminky-letni-hry-a-cinnosti.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_letnihry.jpg 195 21 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Rok s Barevnými kamínky Jarní hry a činnosti Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. poprvé vydáno 2006 Obsahuje konkrétní náměty rozpracované do vzdělávací nabídky, navržený způsob provedení, návrh použitých prostředků se stanovením hlavních záměrů na 3. čtvrtletí vzdělávacího programu. 132 stran. TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. Ukázky: http://www.hrajeme-si.cz/realizace-ramcoveho-vzdelavaciho-programu-v-materske-skole-i-skolni-druzine-rok-s-barevnymi-kaminky-jarni-hry-a-cinnosti.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_jarnihry.jpg 245 0 Barevné kamínky: O světě kolem nás Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Říkanky k tématickým okruhům, autorka Eva Moravcová. Jsou žertovné i lyrické, zábavné i naučné. Podpoří v dětech smysl pro rytmus, cit pro rým a mateřský jazyk, procvičí správnou výslovnost a pomohou rozšířit slovní zásobu. Zařadíte je vhodně k tématickým okruhům o povolání, počasí, o dni a noci, o zvířátkách, o městě, o vesnici, o věcech kolem nás. Formát A5 Ukázky:  http://www.hrajeme-si.cz/realizace-ramcoveho-vzdelavaciho-programu-v-materske-skole-i-skolni-druzine-barevne-kaminky-o-svete-kolem-nas.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_osvete.jpg 59 0 Děti a zdraví + 2CD Vydavatel: Rotag Knížka obsahuje 10 příběhů, ve kterých se děti dozví, co všechno je důležité pro jejich zdraví. Ke každé povídce náleží písnička, která navazuje na každý příběh. Navíc jsou jednotlivé pohádky doplněny radami lékaře, které jsou určeny dospělým. Zvukovou nahrávku na 2 CD namluvil Pavel Soukup, písničky zpívají Bambini di Praga. Autoři písní: Chudoba, Hradec, Klempíř, Strohner. Autor textu: Marie Adamovská Formát A4, sešitová knížka + 2 CD http://www.hrajeme-si.cz/deti-a-zdravi.html http://www.hrajeme-si.cz/images/rotag/thumb/t_detiazdravi.jpg 270 0 Barevné kamínky: Zahrajme si na básníky Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Barevné kamínky: Zahrajme si na básníky je praktická pomůcka pro naplňování cílů RVP PV v oblasti vyhledávání rýmů a umožní dětem samostatně rozhodovat o doplnění rýmu podle vlastního citu z několika návrhů. Obsah veršů je vhodně využitelný v tématických celcích třídních vzdělávacích programů MŠ. Autorka Jaroslava Horáčková. Formát A4 Ukázky:  http://www.hrajeme-si.cz/zahrajme-si-na-basniky.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_zahrajmesinabasniky.jpg 124 0 Jdu do školy Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Pro děti odcházející do 1. třídy ZŠ vám nabízíme jako dárek z mateřské školy knížečku, ve které jsme připravili pro děti obrázky s pracovními listy jako souhrn učiva ve vzdělávacích oblastech za celý školní rok. V úvodu najdete poděkování rodičům, ve kterém jsme zdůraznili plnění školního vzdělávacího programu dle RVP PV. Knížka obsahuje také přání dětem, které mohou paní učitelky podepsat. Formát A5 Ukázky:  http://www.hrajeme-si.cz/jdu-do-skoly.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_jdudoskoly.jpg 35 15 Zpívejme si, zpívejme 2. - CD CD obsahuje 20 písniček ze stejnojmenného zpěvníku nazpívaných dětmi a 20 samostatných hudebních doprovodů. Hudba: Jaroslava Horáčková, Michal Smolan http://www.hrajeme-si.cz/zpivejme-si-zpivejme-2-cd.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_cd2.gif 219 0 Zpívejme si, zpívejme 3. - CD CD obsahuje 20 písniček ze stejnojmenného zpěvníku nazpívaných dětmi a 20 samostatných hudebních doprovodů. Hudba: Jaroslava Horáčková, Michal Smolan http://www.hrajeme-si.cz/zpivejme-si-zpivejme-3-cd.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_cd3.gif 219 0 Děti v dopravním provozu + CD Vydavatel: Rotag  Knížka pomáhá upevňovat dovednosti a návyky z oblasti bezpečnosti v dopravním provozu. Příběhy jsou doplněny notovými záznamy písniček, které motivují děti ke správnému chování účastníků dopravního provozu. Formát A4, sešitová knížka + CD http://www.hrajeme-si.cz/deti-v-dopravnim-provozu-cd.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_detivdopravnimprovozuscd.gif 230 15 Děti a hry + CD Vydavatel: Rotag  Příběhy v knížce s písničkami vedou děti k předcházení úrazům a nebezpečným situacím. Autoři písní: Chudoba, Hradec, Klempíř, Strohner. Autor textu: Marie Adamovská. Formát A4, sešitová knížka + CD http://www.hrajeme-si.cz/deti-a-hry.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_detiahryscd.gif 230 15 Děti a slušné chování + 2CD Vydavatel: Rotag  Knížka s poutavými příběhy s kočičkou Justýnkou vede děti ke zdvořilostním návykům, slušnému stolování, chování ve společnosti... Autoři písní: Chudoba, Hradec, Klempíř, Strohner. Autor textu: Marie Adamovská. Formát A4, sešitová knížka + 2 CD http://www.hrajeme-si.cz/deti-a-slusne-chovani.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_detiaslusnechovaniscd.gif 270 15 Barevné kamínky: Hrajeme si s flétnou a s kamarády tóny PRO VELKÝ ZÁJEM JIŽ VYPRODÁNO. DOTISK OPĚT V BĚŽNÉ CENĚ 135,-kČ K DISPOZICI OD 24.9.2015. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Nové upravené vydání knížky pro malé hudebníky. Tato kniha je sestavena tak, aby odpovídala metodám předškolního vzdělávání - hrám. Děti si v ní hrají s kamarády tóny a flétnou. Zábavnou formou získávají první zkušenosti s hudebním nástrojem. V knize jsou kromě notových záznamů písniček i záznamy pro děti ze schematických symbolů - hlaviček tónů. Děti si je rychle zapamatují, naučí se jednoduché písničky, prožívají radost z hudby. Mohou si tak hrát , kdykoliv mají náladu nejen v mateřské škole, ale i doma. Zkušenosti prokázaly, že je nejvhodnější, když každé dítě pracuje se svou vlastní knihou svým vlastním tempem. To plně umožňuje respektovat osobnost dítěte, rozvíjet jeho schopnosti, chuť učit se dál a víc, podněcovat dětskou zvídavost a naplňovat tak rámcové cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání... Sešitová knížka, formát A4 ISBN 978-80-903992-0-4 http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-s-fletnou.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_hrajemesisfletnou.jpg 135 0 Barevné kamínky: Dobrý den, papoušku! Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  Drobné jazykolamy pro děti - pro jazykové činnosti, sluchovou paměť, správnou výslovnost, výraznost řeči a artikulaci. Autorka p. učitelka Jaroslava Horáčková motivuje děti k jazykovým činnostem příběhem o papouškovi a jeho dovednosti napodobovat řeč člověka. Sešitová knížka, formát A5, ISBN 978-80-903992-1-1 http://www.hrajeme-si.cz/dobry-den-papousku.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_dobrydenpapousku.jpg 61 0 Barevné kamínky: ABCD už to jede Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  Obsahuje krátké říkanky s barevnými obrázky a stanovenými úkoly pro děti s návrhem dalšího využití říkanek ve vzdělávacích oblastech RVP PV Autorka p. učitelka Viola Dufková Knížka vázaná spirálou,křídový papír formát A5, ISBN 978-80-903992-8-0 Ukázky: http://www.hrajeme-si.cz/barevne-kaminky-abcd-uz-to-jede.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_abcduztojede.jpg 124 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Barevné kamínky: Říkanky, říkadla a hádanky Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. poprvé vydáno 2007  Knížku můžete využít pro tvorbu školních nebo třídních plánů v integrovaných blocích a tématických celcích předškolního vzdělávání při realizaci RVP PV. Říkanky, říkadla a hádanky autorka sestavila zejména pro mladší děti. Autorka p. učitelka Jitka Nosková TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. Ukázky: http://www.hrajeme-si.cz/barevne-kaminky-rikanky-rikadla-a-hadanky.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_rikankyrikadlahadanky.jpg 69 0 Barevné kamínky: Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš (září, říjen, listopad) Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  OBRÁZKOVÝ SOUBOR S PRACOVNÍMI LISTY - náměty z praxe předškolního pedagoga při realizaci RVP PV pro rozvoj diferenciačních schopností dětí a prevenci specifických poruch učení. Tématické zaměření: ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD Soubor je určen dětem od 3 do 7 let pro skupinové i individuální činnosti a hry, stanovenými úkoly připravuje děti na budoucí výuku čtení a psaní. Soubor obsahuje: - 3x1 barevný obrázek A4 s motivem měsíce září (také října a listopadu) k umístění na magnetickou tabuli nebo na jiné vhodné místo ve třídě k povídání, rozhovorům nebo jen k prohlížení - 3x8 barevných obrázků A4 na složení výsledného obrazu 59,5x84 cm (A1) s motivem měsíce září (také října a listopadu). Obrazy, které děti zhotoví složením, případně nalepením na podklad, se mohou stát trvalou součástí výzdoby interiéru třídy v podzimních měsících nebo i vhodnou pomůckou pro vzdělávací činnosti na příslušné téma. - 3x1 černobílý obrázek 59,5x84 cm (A1) s motivem měsíce září (také října a listopadu) k vymalování nebo jako podklad pro činnosti dětí - skládání barevných obrázků - 66 pracovních listů A4 s úkoly pro děti (motivy souvisejí s barevnými obrazy) Uloženo v boxu A4. Vyrobeno v ČR.   Ukázky: http://www.hrajeme-si.cz/barevne-kaminky-co-vidis-co-slysis-co-dovedes-zari-rijen-listopad.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_covidis.jpg 653 0 Zpívejme si, zpívejme 1. - CD CD obsahuje 20 písniček ze stejnojmenného zpěvníku nazpívaných dětmi a 20 samostatných hudebních doprovodů. Hudba: Jaroslava Horáčková, Michal Smolan http://www.hrajeme-si.cz/zpivejme-si-zpivejme-1-cd.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_cd1.gif 219 0 Od jara do zimy Vydavatel: Nakladatelství Rotag  s 20-ti známými jednoduchými písničkami pro nejmenší děti, které zaujmou i svým pohybovým rozpracováním. Např. ...každá ručka má prstíčky ... Autoři: Jarmila Jeřábková, Jasna Lazarová,Jiří Ruml. sešitová knížka + CD http://www.hrajeme-si.cz/od-jara-do-zimy.html http://www.hrajeme-si.cz/images/rotag/thumb/t_odjaradozimy.jpg 230 0 Hrajeme a zpíváme si s pohádkou Vydavatel: Nakladatelství Rotag  V knížce najdete deset půvabných pohádek o zvířátkách a ke každé pohádce hezkou písničku. Autoři zde uplatnili svoje mnohaleté pedagogické a hudební zkušenosti a vytvořili titul, který děti nejen potěší, ale i napomůže k rozvíjení jejich hudební tvořivosti. Součástí knížky jsou i metodické pokyny a náměty pro pedagogy nebo rodiče, které jim pomohou na téma písniček a pohádek rozvíjet dětskou hudební tvořivost a představivost. Na CD vypráví příběhy Pavel Soukup, písničky zpívají Bambini di Praga. Hudbu k písním složil Pavel Jurkovič. Sešitová knížka + CD, formát A4 http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-a-zpivame-si-s-pohadkou.html http://www.hrajeme-si.cz/images/rotag/thumb/t_hrajemeazpivamesispohadkou.jpg 230 0 Pohádky z naší zahrádky Vydavatel: nakladatelství Rotag  Pohádky a písničky tématicky zaměřené na zahrádku. Svým žertovným textem děti zaujme např. písnička „Ranní rozcvička“. Milé jsou i příběhy a písničky o pavoučkovi jak cestoval a další... Sešitová knížka + CD, formát A4  http://www.hrajeme-si.cz/pohadky-z-nasi-zahradky.html http://www.hrajeme-si.cz/images/rotag/thumb/t_pohadkyznasizahradky.jpg 170 0 Uvítací list Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  pro děti, které přicházejí do MŠ. Tvrdý křídový papír, formát A5 http://www.hrajeme-si.cz/uvitaci-list.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_uvitacilist.jpg 8 0 Barevné kamínky: Říkejme si spolu 2. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  Druhý díl knížečky Říkejme si spolu, který svými milými verši zaujme malé posluchače pro poslech i nácvik. Autorka p. učitelka Miroslava Zázvorková Sešitová knížka, formát A5, ISBN 978-80-87165-08-9 Ukázka:  http://www.hrajeme-si.cz/rikejme-si-spolu-2.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_rikejmesispolu2.jpg 61 0 Barevné kamínky: Rok s kocourkem Matyášem Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  Na podporu vaší tvořivosti při tvorbě plánu a plnění cílů RVP PV vám nabízíme složku plnou nápadů a námětů pro třídní plánování. Autorka motivuje děti ve všech činnostech kocourkem Matyášem. Matyáš je malé kotě, které s dětmi poznává svět, spolu s dětmi roste, až je z něj na konci školního roku dospělý, silný a rozumný kocour. Sám ještě ví o světě málo, tak jako děti. Právě proto se rozhodl, prožít s nimi rok v mateřské škole. V průběhu roku spolu zažívají radosti, trápení, hrají si, učí se pracovat a poznávat svět kolem sebe. Soubor obsahuje: - pro děti velkou myšlenkovou mapu s klubíčky, jejichž odmotáním vznikají tématické celky s tématy, s popisy i bez popisů integrovaných bloků a tématických celků, i ukázku vybarvené mapy na konci školního roku - ukázky dílčích plánů pro pedagoga, přípravy pedagoga na vzdělávací činnost, sběru informací pro evaluaci - motivační říkanky s barevnými fotografiemi kocourka Matyáše - kočičí úkoly s ukázkou pracovních listů, včetně zpracovaných mandal - Dopolední tvořivé dílničky s Matyášem zdokumentované barevnými fotografiemi a popisem činností s dětmi - čisté nevyplněné formuláře pro tvorbu svého vlastního plánu Autorka: Marie Čermáková Pevné desky, barevně, formát A4, ISBN 978-80-87165-07-2 Další ukázka:  http://www.hrajeme-si.cz/rok-s-kocourkem-matyasem.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_rokskocourkemmatyasemobal.jpg 653 0 Diplom za aktivity a píli Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Za píli a aktivity v mateřské škole vám pro děti nabízíme DIPLOM, na který můžete dopsat jméno dítěte, adresu školy a činnost, za kterou mateřská škola diplom uděluje. Např. CVIČENÍ, SOUTĚŽE, ANGLIČTINA A JINÝ CIZÍ JAZYK, LOGOPEDIE, VÝTVARNÉ, TANEČNÍ A LITERÁRNÍ KROUŽKY, TURISTIKA, VYCHÁZKY DO PŘÍRODY, KARNEVALY, PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK A JINÉ. Tvrdý křídový papír, s motivem obrázku pilných mravenečků. Formát A4 http://www.hrajeme-si.cz/diplom-za-aktivitu-a-pili.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_diplom.jpg 10 0 Medaile ze školičky za píli a aktivity Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Za píli a aktivity v mateřské škole vám pro děti nabízíme MEDAILI na stuze (trikolóra) s obrázkem pilného mravence. Na zadní stranu medaile můžete dopsat adresu mateřské školy nebo umístit razítko. Medaili můžete udělit např. za CVIČENÍ, SOUTĚŽE, ANGLIČTINU A JINÝ CIZÍ JAZYK, LOGOPEDII, VÝTVARNÉ, TANEČNÍ A LITERÁRNÍ KROUŽKY, TURISTIKU, VYCHÁZKY DO PŘÍRODY, KARNEVALY, PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK A JINÉ. Tvrdý křídový papír, lamino, průměr 95mm http://www.hrajeme-si.cz/medaile-ze-skolicky.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_medailezaaktivituapili.jpg 15 0 Diplom pro malé zpěváky a hudebníky Školička plná písniček Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Nabízíme vám DIPLOM pro malé zpěváky a hudebníky (např. FLÉTNOVÉ TŘÍDY) s přáním a věnováním mateřské školy. Na diplom dopíšete jméno dítěte a adresu školy Tvrdý křídový papír Formát A4 http://www.hrajeme-si.cz/diplom-pro-male-hudebniky.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_skolickaplnapisnicek.jpg 10 0 Přání budoucím školákům Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Na rozloučení s mateřskou školou nabízíme pro vaše předškoláky nové barevné Přání budoucím školákům. Můžete dopsat jméno, adresu školy a školní rok Tvrdý křídový papír, s motivem dětí a moudré sovy Formát A4 http://www.hrajeme-si.cz/prani-budoucim-skolakum.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_pranibudoucimskolakum.jpg 10 0 Pamětní medaile pro předškoláka Jdu do školy Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Na rozloučení s mateřskou školou vám pro předškoláky nabízíme PAMĚTNÍ MEDAILI na stuze (trikolóra) s obrázkem chlapce a holčičky. Na zadní stranu medaile můžete dopsat adresu mateřské školy nebo umístit razítko. Tvrdý křídový papír, lamino, průměr 95mm http://www.hrajeme-si.cz/medaile-pro-predskolaka.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_pametnimedailepropredskolak.jpg 15 0 Komplet č. 3 pro budoucí školáky za zvýhodněnou cenu: Jdu do školy s medailí Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Na rozloučení s mateřskou školou vám pro předškoláky nabízíme komplet za zvýhodněnou cenu. Komplet obsahuje: PAMĚTNÍ MEDAILI na stuze (trikolóra) + Přání budoucím školákům + Sešitovou knížku Jdu do školy Jednotlivé položky kompletu jsou popsány zde http://www.hrajeme-si.cz/komplet-jdu-do-skoly.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_kompletjdudoskoly.jpg 60 0 Barevné kamínky: Hrajeme si s pohádkou Medvídkovic rodinka Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  Pohádkový příběh pro poučení i zábavu s říkankami, písničkami a obrázky k vymalování. Příběh o rodině medvídků upevňuje u dětí vztah k rodině, k ostatním dětem v mateřské škole, rozvíjí sociální citlivost a toleranci dítěte k ostatním lidem kolem nás, učí děti poznávat hodnoty každého člověka. Činnosti, které dětem nabízíme: poslech pohádky, čtení na pokračování, rozhovory, vyprávění, poslech a nácvik písní a říkanek k pohádce i k tématu, výtvarné činnosti, vymalování obrázků k písničkám i říkankám. Vše vhodně zařadíte při plnění cílů vzdělávacích oblastí RVP PV, zejména oblasti Dítě a ten druhý. Autor: paní učitelka Jaroslava Horáčková Knížka vázaná spirálou, barevná, formát A4, ISBN 978-80-87165-11-9 Ukázka:         http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-medvidkovic-rodinka.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_medvidkovicrodinka.jpg 202 0 Barevné kamínky: Hrajeme si s pohádkou O holčičce Terezce a čertičce Bertičce Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  Pohádkový příběh pro poučení i zábavu s říkankami a obrázky na vymalování. Příběh o malé holčičce, kterou čertička navádí ke špatnému chování, ale ona brzy pozná, že je správné poslouchat maminku. Činnosti, které dětem nabízíme: poslech pohádky, vyprávění, rozhovory, diskuze o správném chování, poslech říkanek s obrázky a vymalování obrázků. Autor: PaedDr. Marta Ludvíková, Milada Přikrylová Knížka vázaná spirálou, formát A4, ISBN 978-80-87165-12-6 Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-o-holcicce-terezce-a-certicce-berticce.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_oholcicceterezce.jpg 171 0 Tématický obraz: PROSINEC Tématický obraz je určen pro vzdělávací činnosti s tématikou ročního období - zimy, vánoc. Obraz může doplnit pomůcku Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš, ale může být použit i samostatně.  Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-obraz-prosinec.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_prosineca1bar.jpg 159 0 Tématický obraz: LEDEN Tématický obraz je určen pro vzdělávací činnosti s tématikou ročního období - zimy, zimních sportů. Obraz může doplnit pomůcku Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš, ale může být použit i samostatně. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-obraz-leden.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_ledena1bar.jpg 159 0 Tématický obraz: ÚNOR Tématický obraz je určen pro vzdělávací činnosti s tématikou ročního období - zimy, masopustu. Obraz může doplnit pomůcku Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš, ale může být použit i samostatně. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-obraz-unor.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_unora1bar.jpg 159 0 Sada lišt s očky pro tématické obrazy Sada lišt se navléká na horní a dolní okraj obrazu, dobře ho chrání před poškozením a dodá mu větší tuhost. Na horní liště jsou dvě očka pro zavěšení obrazu na stěnu. Materiál PVC, barva bílá, délka 60 cm. Lišty lze nasazovat a rozebírat, nicméně doporučujeme použít na každý obraz samostatnou sadu. Obraz opatřený sadou lišt s očky lze zavěsit i na přenosný, nastavitelný stojan pro prezentaci. Chcete-li obrazy uskladnit zavěšením na stojan pro uskladnění, je nutné dokoupit plastový háček. Tento pak může sloužit i k zavěšení obrazu na stěnu. http://www.hrajeme-si.cz/listy.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_sadalist.jpg 55 0 Hrajeme si: Kreslíme a vyslovujeme Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  Soubor pracovních listů pro logopedické činnosti a hry se slovy. Podporuje rozvoj výslovnosti a sluchově-analytické činnosti při určování hlásky ve slovech, pomáhá rozvíjet jemnou motoriku v jednoduchých úkolech pro děti. Pracovní listy a jazykolamy jsou svázány spirálou a je možno je pro potřeby třídy kopírovat pro individuální a skupinové činnosti. Autor: Ing. Ivana Knetlová, Milada Přikrylová Knížka vázaná spirálou, formát A4, ISBN 978-80-87165-14-0 Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-kreslime-a-vyslovujeme.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_kreslime.jpg 202 0 Tématický obraz: KVĚTEN Tématický obraz je určen pro vzdělávací činnosti s tématikou ročního období - jara, svátku matek. Obraz může doplnit pomůcku Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš, ale může být použit i samostatně. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-obraz-kveten.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_covidisbrezendubenkveten4.jpg 159 0 Tématický obraz: DUBEN Tématický obraz je určen pro vzdělávací činnosti s tématikou ročního období - jara, velikonoc. Obraz může doplnit pomůcku Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš, ale může být použit i samostatně. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-obraz-duben.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_covidisbrezendubenkveten5.jpg 159 0 Tématický obraz: BŘEZEN Tématický obraz je určen pro vzdělávací činnosti s tématikou ročního období - jara, práce na zahrádce. Obraz může doplnit pomůcku Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš, ale může být použit i samostatně. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-obraz-brezen.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_covidisbrezendubenkveten3.jpg 159 0 Barevné kamínky: Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš (červen, červenec, srpen) Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  OBRÁZKOVÝ SOUBOR S PRACOVNÍMI LISTY - náměty z praxe předškolního pedagoga při realizaci RVP PV pro rozvoj diferenciačních schopností dětí a prevenci specifických poruch učení. Tématické zaměření: ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN Soubor je určen dětem od 3 do 7 let pro skupinové i individuální činnosti a hry, stanovenými úkoly připravuje děti na budoucí výuku čtení a psaní. Soubor obsahuje: - 3x1 barevný obrázek A4 s motivem měsíce června (také července a srpna) k umístění na magnetickou tabuli nebo na jiné vhodné místo ve třídě k povídání, rozhovorům nebo jen k prohlížení - 3x8 barevných obrázků A4 na složení výsledného obrazu 59,5x84 cm (A1) s motivem měsíce června (také července a srpna). Obrazy, které děti zhotoví složením, případně nalepením na podklad, se mohou stát trvalou součástí výzdoby interiéru třídy v jarních měsících nebo i vhodnou pomůckou pro vzdělávací činnosti na příslušné téma. - 3x1 černobílý obrázek 59,5x84 cm (A1) s motivem měsíce června (také července a srpna) k vymalování nebo jako podklad pro činnosti dětí - skládání barevných obrázků - 62 pracovních listů A4 s úkoly pro děti (motivy souvisejí s barevnými obrazy) Uloženo v boxu A4. Vyrobeno v ČR.   Ukázky: http://www.hrajeme-si.cz/co-vidis-co-slysis-co-dovedes-cerven-cervenec-srpen.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_covidiscervencervenecsrpen.jpg 653 0 Tématický obraz: ČERVEN Tématický obraz je určen pro vzdělávací činnosti s tématikou ročního období - léta, Den dětí, loučíme se s MŠ. Obraz může doplnit pomůcku Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš, ale může být použit i samostatně. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-obraz-cerven.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_cerven.jpg 159 0 Tématický obraz: ČERVENEC Tématický obraz je určen pro vzdělávací činnosti s tématikou ročního období - léta, koupání, tábor, dovolená, výlety. Obraz může doplnit pomůcku Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš, ale může být použit i samostatně. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-obraz-cervenec.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_cervenec.jpg 159 0 Tématický obraz: SRPEN Tématický obraz je určen pro vzdělávací činnosti s tématikou ročního období - léta, sklizeň, pečeme z mouky, chléb a pečivo. Obraz může doplnit pomůcku Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš, ale může být použit i samostatně. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-obraz-srpen.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_srpen.jpg 159 0 Tématický obraz: ZÁŘÍ Tématický obraz je určen pro vzdělávací činnosti s tématikou ročního období - podzimu, jdeme do školy. Obraz může doplnit pomůcku Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš, ale může být použit i samostatně. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-obraz-zari.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_zari.jpg 159 0 Tématický obraz: ŘÍJEN Tématický obraz je určen pro vzdělávací činnosti s tématikou ročního období - podzimu, ovoce. Obraz může doplnit pomůcku Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš, ale může být použit i samostatně. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-obraz-rijen.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_rijen.jpg 159 0 Tématický obraz: LISTOPAD Tématický obraz je určen pro vzdělávací činnosti s tématikou ročního období - podzimu, listí, přírodniny, pouštíme draky. Obraz může doplnit pomůcku Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš, ale může být použit i samostatně. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-obraz-listopad.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_listopad.jpg 159 0 Vyučovací styly Nakladatelství: PORTÁL Autor: G.D.Fenstermacher Lze nějak roztřídit přístupy učitelů k vyučování a rozhodnout, zda je některý lepší? Autoři vymezují tři základní typy přístupu učitelů k vyučování. Manažerský přístup chápe učitele jako manažera učení a získávání znalostí, dovedností, vědomostí a kompetencí. Facilitační přístup mají učitelé, kteří se zaměřují na rozvoj a péči o jedinečné schopnosti a osobnostní rysy každého žáka, podporují jeho autenticitu. Přístup „svobodného“ vzdělávání pohlíží na učitele jako na osvoboditele ducha. Autoři knihy vysvětlují silné a slabé stránky každého z přístupů a ilustrují jednotlivé přístupy řadou příkladů. Jejich cílem je umožnit učiteli kriticky zhodnotit svůj vlastní vyučovací styl, porozumět jeho přednostem a nedostatkům, případně – u studentů učitelství – uvědoměle si svůj styl vytvářet. Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá Formát: 160x230 mm, 124 stran http://www.hrajeme-si.cz/vyucovaci-styly.html http://www.hrajeme-si.cz/images/pedagogickaliteratura/thumb/t_vyucovacistyly.jpg 229 0 Rok ve školní družině Nakladatelství: PORTÁL Autor: Holeyšovská Anna Ve školní družině se uskutečňují zájmové a odpočinkové činnosti a také příprava na vyučování, která by měla probíhat nenásilnou a zábavnou formou. Autorka připravila soubor známých i méně známých zábavných a didaktických her, soutěží, hádanek, námětů na vycházky a dalších praktických činností, který svým členěním, časovým a tematickým uspořádáním tvoří ucelený program nepísemné přípravy žáků na vyučování. Veškeré činnosti jsou vyzkoušené v praxi. Náměty navazují na osnovy prvního ročníku základní školy a dotýkají se metodických materiálů pro výuku českého jazyka, matematiky a prvouky. Kniha má deset základních kapitol, které jsou pojmenovány podle měsíců školního roku. Příručku využijí především vychovatelé školních družin. Lze ji však použít i při práci s libovolnou skupinou dětí ve věku od pěti do sedmi let. Některé náměty se dají zařadit do výuky v prvních a druhých ročnících základních škol. Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá, 168 stran http://www.hrajeme-si.cz/rok-ve-skolni-druzine.html http://www.hrajeme-si.cz/images/pedagogickaliteratura/thumb/t_rokveskolnidruzine.jpg 249 0 Šikana dětí s poruchami autistického spektra Nakladatelství: PORTÁL Autor: Nick Dubin Děti s poruchou autistického spektra mívají potíže s porozuměním; nechápou význam, který se skrývá „za slovem“, nerozumějí slovním hříčkám, téměř vše chápou doslovně. Proto se často stávají obětí nejrůznějších vtipálků a nezřídka i násilníků. Autor vysvětluje, proč se děti s poruchou autistického spektra stávají obětí šikany a nabízí různé strategie, jak jim pomoci čelit násilnému chování. Radí učitelům a vychovatelům, jak tyto lidi co nejvíce podpořit, a zabývá se i osobností útočníka a svědků. Knihu uvítají speciální pedagogové, školní i poradenští psychologové, vychovatelé i učitelé, kteří mají v péči dítě s poruchou autistického spektra, rodiče a zájemci o problematiku. N. Dubin vystudoval speciální pedagogiku, psychologii a komunikaci. Před čtyřmi lety mu byl diagnostikován Aspergerův syndrom. Přednáší a snaží se aktivně pomáhat lidem s touto poruchou. Vazba: Brožovaná, 184 stran http://www.hrajeme-si.cz/sikana-deti.html http://www.hrajeme-si.cz/images/pedagogickaliteratura/thumb/t_sikanadeti.jpg 239 0 Náměty pro multikulturní výchovu Nakladatelství: PORTÁL Autor: Cílková Eva ; Schönerová Petra Kniha poskytuje formou pestrých aktivit dětem základní informace o jiných státech, národech, lidech a o dětech stejného věku, kteří z různých důvodů žijí s námi. Autorky uvádějí náměty pro tyto země: Ukrajina, Rusko, Řecko, ně-které balkánské státy - např. Chorvatsko, Srbsko a Slovinsko, Vietnam, Čína, Indie a arabské země. Při činnostech se děti seznamují s odlišnými skutečnostmi a prožívají je všemi smysly - sluchem, zrakem, hmatem i chutí, srovnávají různé kultury a jejich estetické i duchovní hodnoty. Kniha se zaměřuje také na rozvíjení spolupráce a komunikace při práci ve skupinách nebo s rodiči. Podněcuje zájem o nové a zajímavé informace a tím podporuje touhu po vzdělávání, které je jedním ze základních cest k budoucímu tolerantnějšímu světu. Knihu využijí učitelé 1. stupně ZŠ a MŠ a vedoucí skupin dětí ve věku 5 -11 let. Vazba: Brožovaná, 168 stran http://www.hrajeme-si.cz/namety-pro-multikulturni-vychovu.html http://www.hrajeme-si.cz/images/pedagogickaliteratura/thumb/t_nametypromultikulturnivychovu.jpg 287 0 Moderní pedagogika Nakladatelství: PORTÁL Autor: Průcha Jan Existuje už mnoho knih o tom, jak by měla vypadat "ideální" škola nebo učitel. Víme však, co se opravdu děje ve školách? Co si z nich děti vlastně odnášejí? Jaké je naše školství ve srovnání se světem? A kam vlastně směřuje moderní pedagogické myšlení? Na tyto a další otázky odpovídá ojedinělá publikace, která se po svém prvním vydání rychle stala základní učebnicí i referenčním dílem pro všechny, kdo se zabývají vzděláváním. Autor na řadě příkladů ukazuje, jaké otázky si dnes klade věda o edukaci, jakých prostředků používá k jejich objasnění a k jakým, často překvapivým, závěrům dochází. Ve čtvrtém vydání autor zachoval všechny přednosti osvědčené učebnice, ale aktualizoval celou knihu tak, aby zachycovala vývoj pedagogiky i školy v době od prvního vydání. Vazba: Brožovaná, 488 stran http://www.hrajeme-si.cz/moderni-pedagogika.html http://www.hrajeme-si.cz/images/pedagogickaliteratura/thumb/t_modernipedagogika.jpg 597 0 Barevné kamínky: Pohádkové snění + CD Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  je soubor veršovaných pohádek, volně zpracovaných známých námětů, např. O kůzlátkach, O chamtivé ženě a jiné. Pohádky můžeme dětem předčítat, ale můžeme je i poslouchat třeba před spaním na přiloženém CD. Autor: Jaroslava Horáčková Knížka vázaná spirálou, formát A4 + CD, ISBN 978-80-87165-24-9 Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/pohadkove-sneni.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_pohadkovesneni1.jpg 275 0 Barevné kamínky: Srdíčkové zpívání aneb Dobrá rada nad zlato 2. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  je pokračováním oblíbeného zpěvníku. Obsahuje další velmi zajímavé a zpěvné písničky se zařazením do tématických projektů. Písničky jsou rozvedeny do následných činností - výtvarných námětů a pohybových her. Autor:  Stanislava Juřinová Knížka vázaná spirálou, formát A4, ISBN 978-80-87165-29-4 Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/srdickove-zpivani-2.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_srdickove1.jpg 186 0 Barevné kamínky: Rok ve verších a písničkách VYPRODÁNO   Ke zpěvníku jsme vydali CD: Rok v písničkách ZPĚVNÍK JE VYPRODANÝ. Můžete si jej ale objednat jako internetový přístup a celý vytisknout na své stolní tiskárně.   Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  je zpěvník i s obrázky na vymalování. Najdete v něm písničky na celý rok, které jsou doplněny milými říkankami např. Sen o štěstí, Babičce a dědečkovi, Kloučku vstávej, Než se staneš chmýříčkem a jinými. Autor:  Jaroslava Horáčková Knížka vázaná spirálou, formát A4, ISBN 978-80-87165-25-6 Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/rok-ve-versich-a-pisnickach.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_rokveversich.jpg 202 0 Barevné kamínky: Duhový strom Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  je ukázkou souboru integrovaných bloků s tématickými celky, ve kterých paní učitelka motivuje děti pro činnost příběhem o stromu, který roste u mateřské školy a žije v něm pět malých skřítků. Tito malí tvorové se dětem hned zalíbí a rádi plní všechny úkoly, které jim skřítci přinášejí. Pro paní učitelky jsou v Duhovém stromu uvedeny charakteristiky, očekávané výstupy a záměry pedagoga v integrovaných blocích a přílohu tvoří velká obrázková mapa 595x840mm (A1) určená k popisu a k postupnému vymalování. Autorka: Marie Čermáková Složky, formát A4, ISBN 978-80-87165-26-3 Ukázka:  http://www.hrajeme-si.cz/duhovy-strom.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_duhovystrom.jpg 327 0 Tématický obraz: Moje školka Tématický obraz je určen pro vzdělávací činnosti na téma Moje školka. Obraz může doplnit pomůcku Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš, ale může být použit i samostatně. Obraz popisuje činnosti dětí a dospělých v mateřské škole. Najdete zde ředitelnu s paní ředitelkou, kuchařky v kuchyni, paní uklízečku, děti při vstupu do MŠ v šatně, v umývárně, v herně při hře, při cvičení, stolování i odpoledním spánku. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/moje-skolka.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_mojeskolkaa1.jpg 159 0 Barevné kamínky: Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš (Moje školka) Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  OBRÁZKOVÝ SOUBOR S PRACOVNÍMI LISTY - náměty z praxe předškolního pedagoga při realizaci RVP PV pro rozvoj diferenciačních schopností dětí a prevenci specifických poruch učení. Tématické zaměření: MOJE ŠKOLKA Soubor je určen dětem od 3 do 7 let pro skupinové i individuální činnosti a hry. Soubor obsahuje: - 1 laminovaný barevný obrázek A4 „Moje školka“ - 3 x 9 laminovaných barevných obrázků na složení tří výsledných obrazů 59,5x84 cm (A1) „Moje školka“ s různým uspořádáním místností - 3 složené černobílé obrazy 59,5x84 cm (A1) „Moje školka“ s různým uspořádáním místností jako podklad pro skládání barevných obrazů mateřské školy z barevných dílů - 1 složený černobílý obraz 59,5x84 cm (A1) „Moje školka“ s obrysem budovy na realizaci vlastního nápadu (dokreslení, dolepení ...) - 25 pracovních listů A4 Návrh činností s pomůckou: Obrázková pomůcka umožňuje pracovat s dětmi v kooperaci ve skupině: a) při skládání velkých obrazů „Moje školka“ na tři různé černobílé obrazy A1 (tři skupiny dětí) b) při výtvarném zpracování vlastní mateřské školy na velký černobílý obraz A1 s obrysem budovy mateřské školy (jedna i více skupin dětí): - dokreslením vlastních místností a námětů přímo na velký obraz A1 - nalepením nebo jen přiložením vystřižených místností z pracovních listů v příloze - nalepením nebo jen přiložením vystřižených vlastních kreseb a námětů Barevný obrázek „Moje školka“ velikosti A4 můžeme umístit na tabuli nebo na jiné vhodné místo ve třídě k povídání, rozhovorům nebo jen k prohlížení v šatně pro děti i rodiče (o čem jsme si povídali) Pracovní listy můžeme využít v činnostech jednotlivých vzdělávacích oblastí, a to ve skupině nebo individuálně Uloženo v boxu A4. Vyrobeno v ČR.   Ukázky: http://www.hrajeme-si.cz/barevne-kaminky-co-vidis-co-slysis-co-dovedes-moje-skolka.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_mojeskolka.jpg 596 0 Hry a pohádkové snění Nakladatelství: GRADA Autor: Kalábová Naděžda Nejen děti, ale i my dospělí máme své sny a představy. Některé jsou reálné a jiné jsou skryté, zůstanou v nás nadále uzavřeny. Nejkrásnější představy a sny však mají děti. Pojďte s námi do kouzelného světa snů a fantazie a zkuste některé dětské sny zrealizovat. Pomožme proměnit dětské snění hravou formou v tvořivé úkoly a s využitím fantazie vymyslet i snové pohádky. Můžete si tak s dětmi hrát a zároveň rozšiřovat jejich slovní zásobu, komunikační schopnosti, fantazii, představivost a další tvůrčí schopnosti. Formát: 14x21 cm, 184 stran http://www.hrajeme-si.cz/hry-a-pohadkove-sneni.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_hryapohadkovesneni.jpg 179 0 Barevné kamínky: Malé písničky pro kluky a holčičky Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  je zpěvník i s obrázky na vymalování. Najdete v něm milé písničky zařazené do témat O ROČNÍCH DOBÁCH, O ZVÍŘÁTKÁCH, O POHÁDKÁCH, O VĚCECH KOLEM NÁS. Autor:  paní učitelka Jana Turková Knížka vázaná spirálou, formát A4, ISBN 978-80-87165-33-1 Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/male-pisnicky-pro-kluky-a-holcicky.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_malepisnicky.jpg 165 0 Barevné kamínky: Hrajeme si s flétnou a s kamarády tóny 2. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Druhý díl zpěvníku Hrajeme si s flétnou a s kamarády tóny vznikl na žádost pedagogů o rozšíření výběru písniček pro hru dětí na flétnu. Písničky v tomto zpěvníku nejsou řazeny podle obtížnosti ani podle tématického námětu či jiných pravidel. Děti si mohou písničky ke hře volně vybírat dle jejich přání, experimentovat s hudebními záznamy a pokračovat při hře na flétnu svým vlastním tempem. To plně umožňuje respektovat osobnost dítěte, rozvíjet jeho schopnosti, chuť učit se dál a víc, podněcovat dětskou zvídavost a naplňovat tak rámcové cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Obsah písničky zde není vyjádřen obrázkem, děti mohou písničku poznat, jen když si ji přehrají na flétnu a tím si rozvíjet sluchové vnímání a sluchovou paměť. Mohou si také písničku dozdobit svým drobným obrázkem nebo jen vymalovánkou. Pro zvídavé děti a na posílení jejich zájmu o skutečné noty je určen obrázek k vymalování s kamarádem tónem a notou. Na straně 33. mohou děti, které to bude zajímat, porovnat souvislosti mezi vyobrazenými tóny a notami jak podle hlásky na začátku jmen kamarádů, tak podle umístění not v notové osnově. Novým tónem je v tomto dílu Cistýn (cis), který se děti mohou naučit v písničce „Okolo Třeboně“. Předpokládá se, že děti mají ve třídě vytvořen hudební koutek, ve kterém mají možnost položit si svůj zpěvník na pultík a hrát na flétnu, kdykoliv se jim zlíbí. Mohou také kreslit do svého zpěvníku a různě si písničky zdobit obrázky. Nedoporučuje se hrát s dětmi jen v pevně určené hodiny a dny. Sešitová knížka, formát A4 ISBN 978-80-87165-35-5 Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-s-fletnou-2.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_fletna2.jpg 135 0 O Karolínce a dřevěném panáčkovi - CD Vydavatel: Jaroslava Horáčková Pohádka vypráví o splněném přání děvčátka dostat na Vánoce dřevěného panáčka. Dřevěný panáček se stal její nejoblíbenější hračkou, která každou noc ožije a vypráví Karolínce příběhy ze svého života: O lípě, ze které byl vyřezán, o kováři, o všem, co bylo v dřívějších dobách hezké a také o ostatních stromech a jejich významu pro člověka. Pohádka je určena pro poslech před spaním v předvánočním období, ale může být zařazena i po vánocích jako doplněk vzdělávací oblasti Dítě a svět nebo Dítě a ten druhý. Pohádky vypráví Jaroslava Horáčková Ukázka:    http://www.hrajeme-si.cz/o-karolince-a-drevenem-panackovi.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_drevenypanacek.jpg 149 0 Tématický obraz: Můj domov Tématický obraz je určen pro vzdělávací činnosti na téma Můj domov. Obraz může doplnit pomůcku Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš, ale může být použit i samostatně. Najdete zde garáž, předsíň, kuchyň, obývák, dětský pokoj, ložnici, pracovnu, prádelnu a půdu a rodinné příslušníky při odpočinku i práci (tatínka, maminku s dětmi, babičku i dědečka). Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-obraz-muj-domov.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_mujdomov.jpg 159 0 Tématický obraz: Čím budu 1. Tématický obraz je určen pro vzdělávací činnosti na téma Povolání a řemesla. Najdete zde postavy: Popelář, zahradník, lékař, policista, řidič, úřednice, zvěrolékař, listonoška, kuchařka, zdravotní sestra, číšník, výpravčí, zedník, kosmonaut, hasič, kominík, prodavačka, učitelka, kadeřnice a voják. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů K tématu "O povoláních a řemeslech" dále nabízíme: Zpíváme si o povoláních a řemeslech Čím budu 1. Interaktivní program Čím budu 1. CD Čím budu 1. http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-obraz-cim-budu-1.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_cimmbudu1.jpg 159 0 Barevné kamínky: Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš (Můj domov) Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  OBRÁZKOVÝ SOUBOR S PRACOVNÍMI LISTY - Tématické zaměření: MŮJ DOMOV Soubor je určen dětem od 3 do 7 let pro skupinové i individuální činnosti a hry. Soubor obsahuje: - 1 laminovaný barevný obrázek A4 „Můj domov“ - 3 x 9 laminovaných barevných obrázků na složení tří výsledných obrazů 59,5x84 cm (A1) „Můj domov“ s různým uspořádáním místností - 3 složené černobílé obrazy 59,5x84 cm (A1) „Můj domov“ s různým uspořádáním místností jako podklad pro skládání barevných obrazů domova z barevných dílů - 1 složený černobílý obraz 59,5x84 cm (A1) „Můj domov“ s obrysem budovy na realizaci vlastního nápadu (dokreslení, dolepení ...) - 28 pracovních listů A4 Návrh činností s pomůckou: Obrázková pomůcka umožňuje pracovat s dětmi v kooperaci ve skupině: a) při skládání velkých obrazů „Můj domov“ na tři různé černobílé obrazy A1 (tři skupiny dětí) b) při výtvarném zpracování vlastního domova na velký černobílý obraz A1 s obrysem budovy (jedna i více skupin dětí): - dokreslením vlastních místností a námětů přímo na velký obraz A1 - nalepením nebo jen přiložením vystřižených místností z pracovních listů v příloze - nalepením nebo jen přiložením vystřižených vlastních kreseb a námětů Barevný obrázek „Můj domov“ velikosti A4 můžeme umístit na tabuli nebo na jiné vhodné místo ve třídě k povídání, rozhovorům nebo jen k prohlížení v šatně pro děti i rodiče (o čem jsme si povídali) Pracovní listy můžeme využít v činnostech jednotlivých vzdělávacích oblastí, a to ve skupině nebo individuálně Uloženo v boxu A4. Vyrobeno v ČR.   Ukázky:         http://www.hrajeme-si.cz/barevne-kaminky-co-vidis-co-slysis-co-dovedes-muj-domov.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_mujdomovobal.jpg 596 0 Barevné kamínky: Tématické čtení 1. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.    Okruh témat příběhů s pracovními listy: O ZÁPISU DO ZŠ, O NAŠEM ZDRAVÍ, O MATEŘSKÉ ŠKOLE, O VÁNOČNÍM ČASE Autorka pohádkových příběhů a říkanek: p. učitelka E. Moravcová Náměty projektů: M. Přikrylová ISBN 978-80-87165-36-2   http://www.hrajeme-si.cz/barevne-kaminky-tematicke-cteni-1.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_obalcteni1.jpg 223 0 Barevné kamínky: Tématické čtení 2. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.    Okruh témat příběhů s pracovními listy: O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH, O DOMÁCÍCH ZVÍŘATECH, O ZIMNÍM OBDOBÍ, O EXOTICKÝCH ZVÍŘATECH, O SVÁTKU MAMINEK Autorka pohádkových příběhů a říkanek: p. učitelka E. Moravcová Náměty projektů: M. Přikrylová ISBN 978-80-87165-37-9   http://www.hrajeme-si.cz/barevne-kaminky-tematicke-cteni-2.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_obalcteni2.jpg 223 0 Barevné kamínky: Tématické čtení 3. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.    Okruh témat příběhů s pracovními listy: O DOMÁCÍCH ZVÍŘATECH, O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A EKOLOGII, O STROMECH Autorka pohádkových příběhů: p. učitelka J. Horáčková Náměty projektů: M. Přikrylová ISBN 978-80-87165-38-6   http://www.hrajeme-si.cz/barevne-kaminky-tematicke-cteni-3.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_obalcteni3.jpg 223 0 Barevné kamínky: Tématické čtení 4. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.    Okruh témat příběhů s pracovními listy: O POHÁDKÁCH A STRAŠIDLECH, O RODINĚ, ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A EKOLOGII, O DOMÁCÍCH ZVÍŘATECH, O PŘÍRODĚ Autorka pohádkových příběhů: PaedDr. M. Ludvíková Náměty projektů: M. Přikrylová ISBN 978-80-87165-39-3   http://www.hrajeme-si.cz/barevne-kaminky-tematicke-cteni-4.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_obalcteni4.jpg 223 0 Barevné kamínky: Tématické čtení 5.-VYPRODÁNO VYPRODÁNO  Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.    Okruh témat příběhů s pracovními listy: O PLANETĚ ZEMI, O VODNÍCH ŽIVOČIŠÍCH, O MOŘÍCH, ŘEKÁCH A VODSTVU, O VESMÍRU Soubor pod názvem Chytré pohádky o naší planetě obsahuje deset příběhů, ve kterých děti uslyší také například o Antarktidě, Arktidě, Austrálii, Sahaře, o tundrách, o Galapágách, o přátelství soba s člověkem, o polární záři, o jezeru Bajkal, o přílivu a odlivu moře, o jevu fata morgana apod. Záměrem Chytrých pohádek však není učit děti o jevech a místech uvedených v pohádkách, ale vzbudit přirozenou zvídavost a zájem dítěte předškolního věku o poznávání naší planety. K příběhům jsou vypracovány základní informace o jejich zařazení do tématických okruhů s očekávanými dílčími výstupy dle RVP PV a dovednostmi a schopnostmi, kterých může dítě dosáhnout. Tyto informace spolu se sběrem informací pro evaluační proces, s návrhem některých následných vzdělávacích aktivit a her po pohádkách a pracovními listy tvoří krátkodobý vzdělávací projekt na určitý tématický okruh. V tomto Tématickém čtení jsou příběhy zařazeny do témat o poznávání naší planety Země. Všechny příběhy můžeme zařadit do témat o planetě Zemi jako jeden celek nebo můžeme jednotlivé pohádky zařadit do níže uvedených tématických okruhů souvisejících s planetou Zemí. Po každém příběhu jsou uvedeny doplňující informace pro pedagoga o místu a jevech, o kterých pohádka vypráví včetně jejího zasazení do mapy Země. Autorka pohádkových příběhů: PaedDr. M. Ludvíková Náměty projektů: M. Přikrylová ISBN 978-80-87165-40-9   http://www.hrajeme-si.cz/barevne-kaminky-tematicke-cteni-5.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_obalcteni5.jpg 223 0 Barevné kamínky: Tématické obrázky s vymalovánkou LES - STROMY Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.    Zařazení obrázkové pomůcky pro práci v následujících tématických okruzích: O LESE, O STROMECH, O PŘÍRODĚ, O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A EKOLOGII, O ŘEMESLECH A POVOLÁNÍCH Laminované barevné obrázky s oblými rohy. Pomůcka vhodně doplní skupinové hry a činnosti v tématických celcích třídních vzdělávacích programů. Je určena pro předškolní vzdělávání, ale s ohledem na zpracování může být využita i pro nižší ročníky ZŠ i pro hry dětí ve školních družinách. Umožňuje pedagogům, aby hravou formou vyhledáváním a přiřazováním obrázků upevňovali poznatky dítěte o stromech v našich lesích, o hlavních znacích stromů, jejich plodech a možném využití dřeva stromů člověkem. Obsah: - 10 laminovaných barevných obrázků A4 se stromy. Na zadní straně obrázku je uvedena motivační říkanka pro děti a pro pedagoga hlavní informace o zobrazeném stromu. Názvy stromů jsou na obrázku v češtině i ve slovenštině a jsou označeny českou a slovenskou vlaječkou - 40 laminovaných barevných obrázků A6 s listy, květy, plody a využitím stromů k přiřazování anebo ke hře PEXESO - 10 černobílých obrázků A4 a 10 černobílých obrázků A5 k vymalování - 1 velký černobílý obraz A1 znázorňující stromy v lese, určený pro výtvarné zpracování v kooperaci dětí ve větší skupině Ukázka:     http://www.hrajeme-si.cz/les-stromy.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_lesstromy.gif 379 0 Zázraky v kuchyni Nakladatelství: ROTAG  Taneční hra pro děti od 3 do 10 let. Tato hra je vydaná jako metodický scénář a CD s nahrávkou celé taneční hry, nahrávkou jednotlivých písní, jejich hudebních doprovodů a nahrávkou cvičné verze celé hry rozdělené do tématických částí pod samostatnými čísly. Choreografie vychází z jednoduchých pohybů, které zvládnou i malé děti. Písničky a hudba slouží jako doprovod k tanci. Hru je možné také jen poslouchat a nechat děti její děj vyjadřovat vlastním pohybem. Je vhodná pro všechny, kdo pracují s dětmi a mají rádi hezké písničky a pohyb. Hru napsala Eva Hurdová, texty písní Marie Adamovská. Hudbu složili Stanislav Chudoba a Jaromír Klempíř. Choreografii sestavila Eva Blažíčková. Na CD uslyšíte tuto hru v podání Jitky Molavcové a dětí ze souboru Bambini di Praha. Knížka-scénář + CD Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/zazraky-v-kuchyni.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_zazraky_v_kuchyni.jpg 260 0 Uvítací list pro základní školy Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  Pro prvňáčky,kteří přicházejí do základní školy. Tvrdý křídový papír, formát A4 http://www.hrajeme-si.cz/uvitaci-list-zs.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_uvitacilistzs.jpg 10 0 Tematický obraz: Pravidla společného soužití Tematický obraz je určen k doplnění tvorby pravidel společného soužití a jejich osvojení. Jako inspiraci pro tvorbu pravidel společného soužití dětí v mateřské škole nabízíme také obrázkovou publikaci. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/pravidla-spolecneho-souziti.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_pravidlaspolecnehosouziti.jpg 159 0 Barevné kamínky: Pravidla společného soužití v mateřské škole Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Publikaci nabízíme pedagogům jako inspiraci pro tvorbu pravidel společného soužití dětí v mateřské škole. Dětem jsou určeny obrázky pro snadnější osvojování pravidel. Ty si mohou děti vymalovat nebo si o nich mohou s paní učitelkou povídat. Mohou si je také vzít domů pro rodiče. K doplnění tvorby pravidel společného soužití a jejich osvojení je určen tematický obraz. Knížka vázaná spirálou, formát A4 ISBN 978-80-87165-41-6 http://www.hrajeme-si.cz/pravidla-spolecneho-souziti-v-materske-skole.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_pravidlaspolecnehosouzitiob.jpg 123 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Objevujeme svět pro život 1. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2005. Ukázka dvoudílného školního plánování je zpracována dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. První díl obsahuje konkrétní ukázku projektování vzdělávacího programu na měsíc září, postup pro zpracování celoročního obsahu ŠVP, vzdělávací oblasti jako „barevné kamínky“ a nevyplněné tabulky, schémata, formuláře včetně myšlenkové mapy na volných listech určených ke kopírování tak, aby je každá škola mohla použít pro tvorbu vlastního celoročního originálního vzdělávacího programu. Rozpracovává evaluační systém v souladu s RVP PV 2004, navrhuje způsob sběru informací a vyhodnocování vzdělávacích pokroků dítěte jako součást portfolia dítěte, sběr informací a vyhodnocování činnosti pedagoga směrem ke třídě a ke škole. TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. Ukázky: http://www.hrajeme-si.cz/objevujeme-svet-pro-zivot-1.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_objevujemesvet1.jpg 87 21 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Objevujeme svět pro život 2. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2005. 2. díl obsahuje konkrétní ukázku projektování vzdělávacího programu na měsíce říjen - červen TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. Ukázky: http://www.hrajeme-si.cz/objevujeme-svet-pro-zivot-2.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_objevujemesvet2.jpg 87 21 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Cvičíme s pohádkou Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2008.  Autoři se vydali s dětmi do světa pohádek a fantazie, který je dětem velmi blízký a prostřednictvím pohádkových příběhů prožívají děti děj pohybem. Kniha obsahuje pohádkové příběhy s popisy jednotlivých cviků a barevnými fotografiemi provedení.Pohádky jsou rozděleny do tématických celků s úvodní motivační říkankou a obrázkem. Autor: Mgr. Tomáš Studenec, Petra Bednaříková TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/cvicime-spohadkou.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_cvicimespohadkou.jpg 87 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Hrajeme divadla 1. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 1999. První díl obsahuje scénáře k besídkám pro společná vystoupení dětí: Jaro, Svátek matek a Vánoce TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ.  Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-divadla-1.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_divadla1.jpg 69 21 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE:Hrajeme divadla 2. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 1999. Druhý díl obsahuje dramatizace pohádek pro společná vystoupení dětí: O kůzlátkách, Zvířátka a loupežníci, O řepě TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-divadla-2.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_divadla2.jpg 69 21 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Hrajeme divadla 3. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 1999. Druhý díl obsahuje dramatizace pohádek pro společná vystoupení dětí: Jak hříbek vyrostl, Lesní závody, Perníková chaloupka TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-divadla-3.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_divadla3.jpg 69 21 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Hrajeme divadla 4. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 1999. Druhý díl obsahuje dramatizaci pohádky pro společná vystoupení dětí O koblížkovi, dále maňáskové scénky: Kašpárek a zvířátka, Vánoční scénka s čertíkem, Slepička Koko, Kašpárek a televizní maňásci, Oskar půjde do školy a taky veršované pásmo s písničkami Rozloučení s mateřskou školou. TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-divadla-4.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_divadla4.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Hrajeme si od jara do zimy 1. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 1998. První díl obsahuje pracovní listy a říkanky s náměty pro činnosti s dětmi na měsíce září - říjen. TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ.   Ukázka:  http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-od-jara-do-zimy-1.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_odjaradozimy1.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Hrajeme si od jara do zimy 2. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 1998. Druhý díl obsahuje pracovní listy a říkanky s náměty pro činnosti s dětmi na měsíce listopad - prosinec.  TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ.  Ukázka:  http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-od-jara-do-zimy-2.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_odjaradozimy2.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Hrajeme si od jara do zimy 3. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 1998. Třetí díl obsahuje pracovní listy a říkanky s náměty pro činnosti s dětmi na měsíce leden - únor. TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-od-jara-3.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_odjaradozimy3.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Hrajeme si od jara do zimy 4. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 1998. Třetí díl obsahuje pracovní listy a říkanky s náměty pro činnosti s dětmi na měsíce březen - duben. TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-od-jara-do-zimy-4.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_odjaradozimy4.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Hrajeme si od jara do zimy 5. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 1998. Třetí díl obsahuje pracovní listy a říkanky s náměty pro činnosti s dětmi na měsíce květen - červen. TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-od-jara-do-zimy-5.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_odjaradozimy5.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Náš domov a Evropská unie Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2004. Tuto publikaci jsme pro Vás připravili v souladu s cíli Rámcového programu pro předškolní vzdělávání (pro podporu chápání okolního světa, individuální svobody, rovnosti všech lidí, kulturního dědictví, pro přípravu na život v multikulturní společnosti..) Obsahuje říkanky, vymalovánky, pracovní listy, ve kterých hravou formou seznamuje děti se symboly ČR a EU, s Prahou a se sousedními státy. Poskytuje informační servis pro pedagogy, zahrnující všechny zásadní údaje o ČR a EU platné k r. 2004. TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ.  http://www.hrajeme-si.cz/nas-domov-a-evropska-unie.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_unie.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Hádej, čím jsem? Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2003. Obrázková pomůcka pro hry se slovy, rozvoj sluchových, poznávacích a vyjadřovacích schopností, vztahu k činnostem dospělých lidí. Obsahuje barevné obrázky povolání a řemesel, jejich černobílé varianty a černobílé obrázky pomůcek k jednotlivým řemeslům k tisku a vymalovávání. Možné činnosti s pomůckou: - vyhledávat stejné dvojice - určovat hlásku na začátku a na konci slova, rozkládat slova na slabiky - přiřazovat k barevnému obrázku obrázek černobílý a vymalovat si ho - přiřazovat k obrázku povolání obrázek s předměty vztahujícími se k jednotlivým povoláním TUTO ELEKTRONICKOU PUBLIKACI S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET MŮŽETE VYUŽÍT K ČERNOBÍLÉMU I BAREVNÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ.   http://www.hrajeme-si.cz/hadej-cim-jsem.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_hadejcimjsem.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Dobré ráno,dobrý den pro jaro,léto,podzim,zimu Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2004. Praktická ukázka třídního plánování s motivačními říkankami Dobré ráno, dobrý den, vhodná pro tvorbu, úpravu nebo doplnění vašeho třídního (školního) vzdělávacího programu, autorka p. učitelka Marie Čermáková. Obsahuje -souhrn tematických bloků s jejich charakteristikou a příslušnou motivační říkankou -jednotlivé říkanky vytištěné velkým písmem s obrázkem, který je symbolem každého bloku (tyto listy můžeme použít při přímé vzdělávací činnosti) -ukázku tabulky Podrobného metodického zpracování prvního tématického bloku a nevyplněnou tabulku pro vaše další využití -ukázku tabulky Poznámky - podklady pro evaluační činnost prvního tématického bloku se stanovenými závěry a nevyplněnou tabulku pro vaše další využití -ukázku Záznamového listu pro vyjádření dětí k prožitým činnostem prvního tématického bloku a nevyplněný list pro vaše další využití TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. Ukázka:   http://www.hrajeme-si.cz/dobre-rano-dobry-den.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_dobreranodobrydenprojarolet.jpg 87 0 Barevné kamínky: Tematické čtení 6. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.    Okruh témat příběhů s pracovními listy: O ŘEMESLECH A POVOLÁNÍCH, O KAMARÁDECH, O POHÁDKÁCH A STRAŠIDLECH Autorky pohádkových příběhů a písniček: p. učitelka J. Horáčková, I. Raková, G. Přikrylová Náměty projektů: M. Přikrylová ISBN 978-80-87165-42-3   http://www.hrajeme-si.cz/tematicke-cteni6.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_obalcteni6.jpg 223 0 Barevné kamínky: Tematické pracovní listy a náměty 1. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.    Okruh témat pracovních listů a námětů: O MATEŘSKÉ ŠKOLE, O KAMARÁDECH, O OVOCI, O ZELENINĚ, O PODZIMU Ukázka:   http://www.hrajeme-si.cz/tematicke-pracovni-listy-a-namety.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_temata1.jpg 223 0 Barevné kamínky: Tematické pracovní listy a náměty 2. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.    Okruh témat pracovních listů a námětů: O ZAHRADĚ, O VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘATECH, O RODINĚ, O POČASÍ, O LESE, O ZDRAVÍ Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/tematicke-pracovni-listy-a-namety-2.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_temata2.jpg 223 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Hrajeme si se slovy: Na zahradě, na poli a v lese Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2005. Pomůcka je určena pro skupinové činnosti jako doplněk didakticky zacílené činnosti na téma „na poli“, „na zahradě“, „v lese“. Návrhy činností a her s pomůckou: - povídání o obrázku, objevování pravidel na třídění obrázků, určování hlásky na začátku slova, rozklad slov a stanovení počtu slabik ve slovech. - znáš ještě jiná slova na stejnou hlásku? - dle vlastního zvážení pedagoga muže povídání s dětmi rozšířit o objevování a vyhledávání dalších zobrazených souvislostí. - vytváření pojmových kategorií. - vymalování obrázku, vyznačení počtu hlásek vymalováním příslušného počtu kroužk pod slovem. - pro zvídavé deti je na obrázku zobrazena grafická podoba hlásky. Mohou přiřazovat barevné obrázky k příslušné hlásce na samostatném listu, a to na základě porovnávání grafické podoby hlásek. - děti mohou k obrázku rodiny přiřazovat obrázky, které patří k rodině. K obrázku školy přiřazují obrázky související se školou. Rozhodují, který obrázek kam zařadit. Příslušná témata „Škola“ a „Rodina“ mohou rozšířit svými vlastními obrázky, kresbami, fotografiemi atd. Obsah pomůcky: 24 barevných obrázků na určování hlásky a počtu slabik z toho 3 obrázky vyjadřující námět pole, zahrady a lesa 24 černobílých obrázků pro děti k tisku, vymalovávání a samostatné řešení zadaných úkolů 13 černobílých obrázků hlásek. TUTO ELEKTRONICKOU PUBLIKACI S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET MŮŽETE VYUŽÍT K ČERNOBÍLÉMU I BAREVNÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-se-slovy-na-zahrade-na-poli-a-v-lese.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_hrajemesiseslovynapoli.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Hrajeme si se slovy: Ve škole a doma Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2005. Pomůcka je určena pro skupinové činnosti jako doplněk didakticky zacílené činnosti na téma „školy“, „rodiny“, „domova“. Návrhy činností a her s pomůckou: - povídání o obrázku, objevování pravidel na třídění obrázků, určování hlásky na začátku slova, rozklad slov a stanovení počtu slabik ve slovech. - znáš ještě jiná slova na stejnou hlásku? - dle vlastního zvážení pedagoga muže povídání s dětmi rozšířit o objevování a vyhledávání dalších zobrazených souvislostí. - vytváření pojmových kategorií. - vymalování obrázku, vyznačení počtu hlásek vymalováním příslušného počtu kroužk pod slovem. - pro zvídavé deti je na obrázku zobrazena grafická podoba hlásky. Mohou přiřazovat barevné obrázky k příslušné hlásce na samostatném listu, a to na základě porovnávání grafické podoby hlásek. - děti mohou k obrázku rodiny přiřazovat obrázky, které patří k rodině. K obrázku školy přiřazují obrázky související se školou. Rozhodují, který obrázek kam zařadit. Příslušná témata „Škola“ a „Rodina“ mohou rozšířit svými vlastními obrázky, kresbami, fotografiemi atd. Obsah pomůcky: 23 barevných obrázků na určování hlásky a počtu slabik z toho 2 obrázky vyjadřující námět rodiny a školy 23 černobílých obrázků pro děti na vymalovávání a samostatné rešení zadaného úkolu 12 obrázků se symboly hlásek TUTO ELEKTRONICKOU PUBLIKACI S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET MŮŽETE VYUŽÍT K ČERNOBÍLÉMU I BAREVNÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-se-slovy-ve-skole-a-doma.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_veskole.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Hádej pohádku Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2003. Publikace je pomůckou pro skupinové činnosti dětí v aplikaci na pět základních oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání - pro hry s pohádkami, rozvoj myšlení, paměti, orientace, výslovnosti,vyjadřování, schopnosti třídit, vyřazovat, přiřazovat, pro probuzení zájmu o četbu. Jedná se o sadu barevných a černobílých obrázků pro vyhledávání, přiřazování, rozhovory, vypravování, vykreslování. Možné činnosti s pomůckou: - vyhledávání obrázku z jedné pohádky, vytvořit čtveřici - reprodukovat pohádku podle výběru a zájmu dítěte - rozhovor nad obrázky – jednání postav - skládání slov podle vzoru, vzbuzovat touhu po čtení - přiřazovat obrázky k pohádkám, vykreslit si je Soubor obsahuje: 20 barevných obrázků z pohádek 20 černobílých obrázků z pohádek 10 černobílých obrázků pomůcek k pohádkám 5 černobílých obrázků z pohádek s písmeny ke skládání slov 1 list se slovy k rozstříhání TUTO ELEKTRONICKOU PUBLIKACI S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET MŮŽETE VYUŽÍT K ČERNOBÍLÉMU I BAREVNÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. http://www.hrajeme-si.cz/hadej-pohadku.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_hadejpohadku.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Hádej a poznej ovoce a zeleninu Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2004. Pomůcka je určena pro skupinové činnosti. Rozvíjí paměť, myšlení, touhu po objevování nových poznatků tříděním barevných obrázků, vyhledáváním společných znaků, vzájemné podoby, rozdílů a souvislostí mezi jednotlivými druhy ovoce a zeleniny. Možné činnosti s pomůckou: - třídění a přiřazování ovoce k obrázkům, na kterých jsou v řezu ovocem vidět: JADÝRKA, PECKY, BOBULE (JABLKO, TŘEŠNĚ, RYBÍZ, HRUŠKA, ŠVESTKA, ANGREŠT, MERUŇKA, MALINA, BROSKEV, BORŮVKA) - třídění a přiřazování zeleniny k obrázkům představujícím růst rostliny: NAD ZEMÍ, V ZEMI (KVĚTÁK, MRKEV, HLÁVKOVÁ KAPUSTA, PETRŽEL, KEDLUBEN, CELER, TYKEV, ŘEDKVIČKA, OKURKA, BRAMBORY,  RAJČE, CIBULE, HRÁCH) - vymalování černobílých obrázků ovoce i zeleniny Obsah obrázkové pomůcky: 10 barevných obrázků ovoce 3 barevné obrázky řezu ovocem 13 barevných obrázků zeleniny 2 barevné obrázky V zemi“ a „Nad zemí“ 10 černobílých obrázků ovoce 3 černobílé obrázky řezu ovocem 13 černobílých obrázků zeleniny 2 černobílé obrázky „V zemi“ a „Nad zemí“ TUTO ELEKTRONICKOU PUBLIKACI S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET MŮŽETE VYUŽÍT K ČERNOBÍLÉMU I BAREVNÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. http://www.hrajeme-si.cz/hadej-a-poznej-ovoce-a-zeleninu.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_hadejovoce.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Hrajeme si: Témata na celý rok 1. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2002. 1. díl čtyřdílného souboru. Čtyřdílný soubor obsahuje celkem 360 stran ve 40 tématech pro činnost dětí od září do června. Témata jsou zpracována ve formě pracovních listů. Lze je úspěšně zařadit do týdenního plánování. Jsou určena jak pro skupinové tak individuální činnosti dětí. Přílohou všech čtyř knih jsou náměty pro správnou výslovnost „Hrajeme si a vyslovujeme“. TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. http://www.hrajeme-si.cz/temata-na-cely-rok-1.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_temata1.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Hrajeme si: Témata na celý rok 2. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2002. 2. díl čtyřdílného souboru. Čtyřdílný soubor obsahuje celkem 360 stran ve 40 tématech pro činnost dětí od září do června. Témata jsou zpracována ve formě pracovních listů. Lze je úspěšně zařadit do týdenního plánování. Jsou určena jak pro skupinové tak individuální činnosti dětí. Přílohou všech čtyř knih jsou náměty pro správnou výslovnost „Hrajeme si a vyslovujeme“. TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. http://www.hrajeme-si.cz/temata-na-cely-rok-2.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_temata2.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Hrajeme si: Témata na celý rok 3. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2002. 3. díl čtyřdílného souboru. Čtyřdílný soubor obsahuje celkem 360 stran ve 40 tématech pro činnost dětí od září do června. Témata jsou zpracována ve formě pracovních listů. Lze je úspěšně zařadit do týdenního plánování. Jsou určena jak pro skupinové tak individuální činnosti dětí. Přílohou všech čtyř knih jsou náměty pro správnou výslovnost „Hrajeme si a vyslovujeme“. TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. http://www.hrajeme-si.cz/temata-na-cely-rok-3.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_temata3.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Hrajeme si: Témata na celý rok 4. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2002. 4. díl čtyřdílného souboru. Čtyřdílný soubor obsahuje celkem 360 stran ve 40 tématech pro činnost dětí od září do června. Témata jsou zpracována ve formě pracovních listů. Lze je úspěšně zařadit do týdenního plánování. Jsou určena jak pro skupinové tak individuální činnosti dětí. Přílohou všech čtyř knih jsou náměty pro správnou výslovnost „Hrajeme si a vyslovujeme“. TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. http://www.hrajeme-si.cz/temata-na-cely-rok-4.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_temata4.jpg 69 0 Říkejme si přísloví Nakladatelství: PORTÁL Autor: Kukal Petr Náměty pro využití přísloví a říkanek při rozumové výchově dětí. Soubor čtyřveršových říkanek staví do nových, dětem pochopitelných souvislostí motivy jednoduchých známých českých přísloví. Smysl přísloví je v říkance někdy naznačen, jindy je čtyřverší postaveno na jednom motivu bez dalších konotací, které ho původně doprovázely. Teprve v další fázi práce s textem říkadla se děti s pomocí učitelek, rodičů či vychovatelů smyslu přísloví dobírají a hodnotí ho z hlediska dnešních etických norem. Práce s jedním příslovím zahrnuje vždy jednu dvojstranu knížky, která obsahuje přísloví, říkanku na dané téma a ilustraci, pokyny pro učitelky a vychovatele, tedy výklad přísloví a náměty pro rozhovor s dětmi. Každou dvojstranu uzavírají další podobná přísloví. Říkadla mají jednoduchou formu. Použit je výhradně sdružený rým, který si děti nejsnáze zapamatují a nejzřetelněji v jeho zvukové podobě rýmovou shodu zaznamenávají. Metrum je vhodné k recitaci, resp. rytmickému deklamování. Otázky k textu říkanky rozvíjejí dětské obrazné myšlení, vedou k přesnějšímu porozumění použitým výrazům, rozšiřují vědomosti dětí v oblastech jejich každodenního života. Vazba: Brožovaná, 136 stran http://www.hrajeme-si.cz/rikejme-si-prislovi.html http://www.hrajeme-si.cz/images/pedagogickaliteratura/thumb/t_rikejme.jpg 185 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Najdi stejné dvojice Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2003. Obrázková pomůcka Pro hry s tvary, barvami, velikostmi, rozvoj rozlišovacích schopností, vnímání krásy přírody, estetického cítění, vztahu k ekologii. Obsahuje 48 barevných obrázků listů stromů a 28 černobílých obrázků listů stromů k tisku a vymalovávání. Možné činnosti s pomůckou: - vytvářet dvojice, sloupce a řady, určovat více, méně, stejně - obkreslit listy a vymalovat si je - pohyb – tanec s lístky - hledat listy shodných tvarů, shodných velikostí, vytvářet dvojice - hledat listy shodných tvarů, různých velikostí - hledat listy shodných tvarů a shodných barev - hledat listy shodných tvarů a různých barev - hledat listy shodných velikostí a různých barev - hledat listy shodných velikostí a shodných barev - hledat další možnosti na třídění, porovnávání TUTO ELEKTRONICKOU PUBLIKACI S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET MŮŽETE VYUŽÍT K ČERNOBÍLÉMU I BAREVNÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ.   http://www.hrajeme-si.cz/najdi-stejne-dvojice.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_najdistejnedvojice.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: V lese, na poli a na zahradě, u vody a ve vodě Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2004. Obrázková pomůcka. Děti třídí zvířátka podle místa, kde žijí a určují hlásku na začátku slova. Pro zvídavé jsou v pomůcce i příslušná písmena. Obsahuje 17 barevných obrázků zvířat, 3 obrázky místa výskytu (v lese, na poli a na zahradě, u vody a ve vodě), 17 a 3 černobílé obrázky k tisku a vymalovávání, 10 obrázků hlásek TUTO ELEKTRONICKOU PUBLIKACI S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET MŮŽETE VYUŽÍT K ČERNOBÍLÉMU I BAREVNÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ.   http://www.hrajeme-si.cz/hadej-kde-zije-v-lese.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_vlesenapoli.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Rok s Barevnými kamínky Podzimní hry a činnosti Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. poprvé vydáno 2006 Obsahuje konkrétní náměty rozpracované do vzdělávací nabídky, navržený způsob provedení, návrh použitých prostředků se stanovením hlavních záměrů na 1. čtvrtletí vzdělávacího programu. 109 stran. Ostatní díly - Jarní, Letní hry a činnosti jsou zatím ještě dostupné jako fyzické publikace.  TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. Ukázky: http://www.hrajeme-si.cz/podzimni-hry-a-cinnosti.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_podzim.jpg 225 0 Barevné kamínky: Tematické pracovní listy a náměty 3. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.    Okruh témat pracovních listů a námětů: O ZIMNÍM OBDOBÍ, O MIKULÁŠI, O POHÁDKÁCH A STRAŠIDLECH, O RODINĚ, O VÁNOČNÍM ČASE Ukázka:   http://www.hrajeme-si.cz/tematicke-pracovni-listy-a-namety-3.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_temata3.jpg 223 0 Moje první jednička na cestu do školy Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Přání pro budoucí školáky na tvrdém křídovém papíře s velkou jedničkou formátu A4, s možností vepsání jména dítěte nebo názvu mateřské školy a školního roku. Na zadní straně je krásný barevný obrázek vyjadřující život v mateřské škole s přáním na cestu do školy. Formát A4. Oboustranně. Ukázka zadní strany:  http://www.hrajeme-si.cz/moje-prvni-jednicka.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_mojeprvnijednicka1.jpg 10 21 Na cestu do školy: Obrázky s písmenky Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Pro děti odcházející do 1. třídy ZŠ vám nabízíme jako dárek z mateřské školy knížečku, s černobílými obrázky a příslušnými písmeny na vymalování. Knížku lze využít jako samostatný dárek pro předškoláky, obsahuje přání na cestu do školy, místo pro případné razítko či název školy i jméno dítěte. Navíc na všech stránkách najdou děti také místo na nalepení samolepících obrázků s písmenky, které si mohou nalepit v případě zakoupení archu se samolepícími obrázky.  Formát A5 Ukázky:  http://www.hrajeme-si.cz/na-cestu-do-skoly-obrazky-s-pismenky.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_obrazkypismena.jpg 35 15 Samolepící obrázky s písmenky na cestu do školy Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Pro děti odcházející do 1. třídy ZŠ vám nabízíme jako dárek z mateřské školy arch formátu A4 s 20 ks barevných samolepících obrázků s písmeny velikosti 5x5 cm. V horní části archu je přání dětem na cestu do školy, lze ho proto využít jako samostatný dárek pro předškoláky nebo si samolepící obrázky mohou děti nalepit do sešitové knížky Na cestu do školy: Obrázky s písmenky. Formát A4 http://www.hrajeme-si.cz/samolepici-obrazky-s-pismenky.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_samolepkyobrazkyspismeny.jpg 22 0 Komplet č. 1 pro budoucí školáky za zvýhodněnou cenu: Na cestu do školy - Obrázky s písmenky Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Na rozloučení s mateřskou školou vám pro předškoláky nabízíme komplet za zvýhodněnou cenu. Komplet obsahuje: Samolepící obrázky s písmenky na cestu do školy + sešitovou knížku Na cestu do školy: Obrázky s písmenky + přání Moje první jednička Jednotlivé položky kompletu jsou popsány zde http://www.hrajeme-si.cz/komplet-obrazky-s-pismenky.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_kompletobrazkyspismenky.jpg 67 0 Vánoční pohádka Vydavatel: nakladatelství Rotag  Malý muzikál pro předškolní děti a děti na I. stupni ZŠ. (možno nacvičit jako besídku). Titul obsahuje knížku - scénář s notovými záznamy písniček a CD s nahrávkou celého muzikálu. Navíc jsou nahrány jednotlivé písně pro jejich snadnější nácvik. Půvabný příběh o tom, proč u jesliček stojí voleček s oslíkem jistě zaujme všechny děti a nezklame ani dospělé. Vánoční pohádku napsala Alena Riegerová, hudbu složil Stanislav Chudoba. Na CD vypráví příběh Bára Munzarová, písničky zpívají Magda Hrnčířová, Tomáš Pergl a Bambini di Praga. Ilustrace do knížky nakreslila Edita Plicková. Scénář + CD  http://www.hrajeme-si.cz/vanocni-pohadka.html http://www.hrajeme-si.cz/images/rotag/thumb/t_vanocnipohadka.jpg 250 21 Mikulášská pohádka Vydavatel: nakladatelství Rotag  Hudební pohádka o zlobivém Petrovi a čertech v pekle. Její příběh děti určitě pobaví a možná, že je i poučí. Pohádku je možné nacvičit s dětmi i jako besídku. Titul obsahuje scénář s notovými záznamy písní a CD s nahrávkou celé hudební pohádky. Navíc jsou na CD nahrány jednotlivé písně a hudební doprovody pro jejich snadnější nácvik. Text: Marie Adamovská, Eva Hurdová Hudba: Stanislav Chudoba Na CD pohádku vypráví Jitka Molavcová Písničky zpívají: Jitka Molavcová, Jiří Litoš, Martin Pergl, Tomáš Pergl Scénář + CD  http://www.hrajeme-si.cz/mikulasska-pohadka.html http://www.hrajeme-si.cz/images/rotag/thumb/t_mikulasskapohadka.jpg 220 21 Abeceda v ZOO Vydavatel: nakladatelství Rotag  Knížka ABECEDA V ZOO je plná obrázků zvířat a zvířátek. U každého písmene děti najdou nejen zvířátko, jehož jméno začíná stejným písmenem, ale i říkánku, ze které se o něm dozvědí něco zajímavého. Z knížky se děti naučí i poznávat všechna písmenka z abecedy. Z přiložené vystřihovánky si mohou vyrobit malou zoologickou zahradu. Krásné obrázky nakreslila Edita Plicková, texty napsala Marie Adamovská. Knížka je vhodná pro předškoláky i jako první čtení školáčků. Knížka, formát A4, +vložený pracovní sešit - vystřihovánky  http://www.hrajeme-si.cz/abeceda-v-zoo.html http://www.hrajeme-si.cz/images/rotag/thumb/t_abecedavzoo.jpg 230 15 Malá jarní pohádka Vydavatel: nakladatelství Rotag  Malý muzikál pro předškolní děti a děti na I.stupni ZŠ (možno nacvičit jako besídku). Titul obsahuje knížku – scénář s notovými záznamy písniček a CD s nahrávkou celého muzikálu a navíc ještě všech písní pro jejich snadnější nácvik. Vtipný a jednoduchý příběh o kozlíkovi, který se rozhodl zachránit vajíčko před nachlazením a sám ho vysedět, když se k němu kamarádi otočili zády a spousta krásných písniček, osloví jistě i ty nejmenší. Malou jarní pohádku napsala Alena Riegerová. Hudbu složil a nahrál Stanislav Chudoba. Ilustrace Edita Plicková. Na CD vypráví pohádku Bára Munzarová, písničky zpívají Bambini di Praga. Knížka-scénář + CD  http://www.hrajeme-si.cz/mala-jarni-pohadka.html http://www.hrajeme-si.cz/images/rotag/thumb/t_malajarnipohadka.jpg 250 15 Májová pohádka Vydavatel: nakladatelství Rotag  Hudební besídka k svátku maminek pro předškolní děti a děti na I. stupni ZŠ. Titul obsahuje knížku – scénář s notovými záznamy písniček a CD s nahrávkou celé besídky. Navíc na CD najdete jednotlivé nahrávky písní a jejich hudebních doprovodů, pro snadnější nácvik. Příběh vypráví o tom, jak kytičky uspořádaly májový karneval a co se na něm přihodilo. Spousta hezkých písniček určitě nejen děti, ale i maminky, kterým je besídka určena pobaví i potěší. Májovou pohádku napsala Alena Riegerová. Hudbu složil a nahrál Stanislav Chudoba. Ilustrace Edita Plicková. Na CD pohádkou provází Jitka Molavcová, písničky zpívají Jitka Molavcová a Bambini di Praga. Knížka-scénář + CD  http://www.hrajeme-si.cz/majova-pohadka.html http://www.hrajeme-si.cz/images/rotag/thumb/t_majovapohadka.jpg 220 21 Barevné kamínky: Tematické pracovní listy a náměty 4. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.    Okruh témat pracovních listů a námětů: O TRADICI TŘÍ KRÁLŮ, O ZÁPISU DO ZŠ, O ZIMNÍCH SPORTECH A HRÁCH, O HUDBĚ A HUDEBNÍCH NÁSTROJÍCH, O MASOPUSTU  Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/temata4.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_temata4.jpg 223 0 Barevné kamínky: Tematické čtení 7. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.    Okruh témat příběhů s pracovními listy: O DOMOVĚ, O VLASTI, O KNIHÁCH, O KAMARÁDECH, O PODZIMU Autorky pohádkových příběhů a písniček: p. učitelka J. Horáčková, Milada Černá Náměty projektů: M. Přikrylová ISBN 978-80-87165-43-0   http://www.hrajeme-si.cz/tematickecteni7.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_obalcteni7.jpg 223 0 Barevné kamínky: Motivační tematické obrázky s vymalovánkou - POHÁDKOVÉ POSTAVY A BYTOSTI Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.   Zařazení obrázkové pomůcky pro práci v tematickím okruhu: O POHÁDKÁCH A STRAŠIDLECH Obrázky velikosti A5, oboustranně laminované, trvanlivé, s oblými rohy, jsou určeny dětem do ranního kruhu nebo na magnetickou tabuli či na koberec. Pohádkové postavičky aktivizují děti pro literární, jazykové, hudební či výtvarné činnosti a hry na náměty pohádek a pohádkových postav. Pomůcka obsahuje také černobílé obrázky na vymalování. Formát A5 Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/motivacni-tematicke-obrazky-pohadkove-postavy.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_obalpohadka.jpg 186 0 Tematický obraz: JAK SE CÍTÍME Zobrazuje 16 postaviček dětí, které svou mimikou vyjadřují své pocity a nálady. Vede děti, aby si všímaly ostatních kolem sebe, byly ohleduplné a pomáhaly si navzájem. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/jak-se-citime-obraz.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_jaksecitimeobraz.jpg 159 0 Tematický obraz: POHÁDKOVÉ POSTAVY A BYTOSTI Nabízí dětem bytosti z 16-ti známých pohádek. Jsou to: Princ, drak, Dlouhý, Široký, Bystrozraký, vodník, Jeníček, Mařenka, Ježibaba, Sněhurka, sedm trpaslíků, Budulínek, liška, Hloupý Honza, Červená Karkulka, čert, Káča, pejsek, kočička, Šípková Růženka, král, Popelka, Děd Vševěd, Smolíček Pacholíček, Zlatovláska, liška Ryška, pták Ohnivák, kůň Zlatohřivák. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/pohadkove-postavy-obraz.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_pohadkovepostavyabytosti.jpg 159 21 Tematický obraz Vyprávěj pohádku: O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE Je pomůckou pro jazykové i literární činnosti, vyobrazený děj pohádky v osmi rozkreslených situacích pomůže dětem vyprávět pohádku: - děti odchází s tatínkem do lesa - v lese sbírají jahody a houby - děti se ztratily a Jeníček večer na stromě hledá světýlko - Jeníček s Mařenkou loupou perníček na perníkové chaloupce - Jeníček a Mařenka zavření u Ježibaby - Jeníček a Mařenka s Ježibabou u pece - Ježibaba předvádí dětem, jak se na lopatě správně sedí - Jeníček a Mařenka se vrací domů Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/o-pernikove-chaloupce.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_opernikovechaloupce.jpg 159 0 Tematický obraz: LES Nabízí dětem mnoho zajímavostí k pozorování, vyprávění i k rozhovorům. Najdou zde lesní rostliny, plody, stromy, zvířátka, ptáky ale i studánku, myslivce, dřevorubce a jiné. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-obraz-les.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_les.jpg 159 21 Pamětní medaile pro předškoláka s jedničkou Na cestu do školy Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Na rozloučení s mateřskou školou vám nabízíme pro předškoláky PAMĚTNÍ MEDAILI na stuze (trikolóra) s obrázkem jedničky a přáním na cestu do školy. Na zadní stranu medaile můžete dopsat adresu školy nebo umístit razítko. Tvrdý křídový papír, lamino, průměr 95mm. Medaili je možné využít i jako dárek k zápisu do ZŠ. Tvrdý křídový papír, lamino, průměr 95mm http://www.hrajeme-si.cz/medaile-s-jednickou.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_medailesjednickou.jpg 15 21 Komplet č. 2 pro budoucí školáky za zvýhodněnou cenu: Na cestu do školy - Obrázky s písmenky Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Na rozloučení s mateřskou školou vám pro předškoláky nabízíme komplet za zvýhodněnou cenu. Komplet obsahuje: Samolepící obrázky s písmenky na cestu do školy + sešitovou knížku Na cestu do školy: Obrázky s písmenky + pamětní medaile s jedničkou Na cestu do školy Jednotlivé položky kompletu jsou popsány zde http://www.hrajeme-si.cz/komplet-pro-bubouci-skolaky-2.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_komplet4.jpg 72 15 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Co na jaře prožíváme Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Nabízíme vám pro tvorbu ŠVP jarní téma zpracované do pohádky „Jak zvířátka přivolávala jaro“. Poslechem pohádky i zpracovanou dramatizací prožívají děti příchod jara. Téma obsahuje stanovené záměry pedagoga, návrh činností a námětů, soubor pracovních listů pro děti s řešením úkolů ze všech pěti vzdělávacích oblastí předškolního vzdělávání, list pro evaluační poznámky. Představuje ucelenou vzdělávací nabídku pro předškolní vzdělávání.   TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. Ukázky: http://www.hrajeme-si.cz/co-na-jare-prozivame-e-publikace.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_conajare.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Jak přichází jaro Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Tyto tematické listy vznikly na podnět dětí, které projevily zájem o lidové pranostiky a zvyky, o vyhánění zimy Moranou. Pedagog jimi může rozšířit vzdělávací nabídku dětem na téma jara nebo jimi doplnit koutky jara na magnetické tabuli či na koberci v herně nebo ve třídě. Obsahem jsou návrhy činností na jarní náměty se stanovenými kompetencemi a výstupy. Najdeme zde i krátký návod na tvorbu Morany pro každé dítě. TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. http://www.hrajeme-si.cz/jak-prichazi-jaro-e-publikace.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_prichazijaro01.jpg 39 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Srdíčkové zpívání 1. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v r. 2007 Písničky k tématickým okruhům, autorka Stanislava Juřinová. Písničky motivují děti pro činnosti ve všech vzdělávacích oblastech RVP PV. Podněcují rozvoj celé osobnosti dítěte a jeho kompetencí. Rozšiřují poznatky dětí, ale i jejich dovednosti, hodnoty i postoje. Písničkou můžeme zajistit vnitřní spokojenost a smysluplnost učiva a můžeme vytvořit předpoklad pro prožitkové učení. Ve třídě, kde se zpívá, je vždy dobrá nálada z radostně prožitého dne v mateřské škole. Zpěvem obohacujeme city dětí a vytváříme základy pro vnímání všeho krásného kolem nás. K tomuto zpěvníku jsme vydali i CD Srdíčkové zpívání 1. TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. Ukázky:  http://www.hrajeme-si.cz/srdickove-zpivani-1-e-publikace.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_srdickovezpivani.jpg 69 0 Děti pomáhají Vydavatel: nakladatelství Rotag  Určeno pro preventivní výchovu dětí předškolního a nižšího školního věku. Jedná se o šestý a zároveň poslední titul této edice a dotýká se závažných problémů naší společnosti. Příběhy děti poučí i varují. Nevyhýbají se ožehavým problémům, ale jejich obsah je přizpůsoben dětskému chápání. Názvy příběhů jsou následující: Všímavý Josífek, Poraněný kos, Šikana v mateřské škole, Přivolaní hasiči, Maminčina nemoc, Delfíní mládě, O týrané Bětušce, S dědečkem na koupaliště, Alkohol a drogy, Dárky pro indické děti. Každý příběh doplňuje písnička, která shrnuje podstatné informace z příběhu. Sešitová knížka + 2 CD  http://www.hrajeme-si.cz/deti-pomáhají.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_deti_pomahaji.jpg 270 0 Tematický obraz Vyprávěj pohádku: O SMOLÍČKOVI PACHOLÍČKOVI Je pomůckou pro jazykové i literární činnosti, vyobrazený děj pohádky v osmi rozkreslených situacích pomůže dětem vyprávět pohádku: - Smolíček s jelenem doma - Jeskyňky prosí Smolíčka - Jeskyňky unášejí Smolíčka - jelen zachraňuje Smolíčka - jelen Smolíčkovi doma domlouvá - Jeskyňky Smolíčka opět prosí - Smolíček je zavřený u Jeskyněk - jelen Smolíčka opět zachraňuje Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/o-smolickovi-pacholickovi.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_smolicekpacholicek.jpg 159 21 Tematický obraz: Pohádkové postavy a bytosti 2. Nabízí dětem bytosti z dalších známých pohádek. Jsou to: Hejkal, Večernice, Slunečník, Větrník, Měsíčník, víla, kašpárek, obr, Otesánek, čaroděj, kocour v botách, princezna se zlatou hvězdou na čele, Krakonoš, princezna Koloběžka, Loupežník, Koblížek, zlatá rybka, kohoutek a slepička. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/pohadkove-postavy-a-bytosti-2-obraz.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_pohadkovepostavy2.jpg 159 21 Stojan k uskladnění tematických obrazů Materiál: ocel, plastové nožky, barva bílá. Délka:99cm, výška: 150cm. Na stojan zavěsíte až 28 obrazů, které budete mít přehledně a bezpečně uložené. K zavěšení potřebujete buď sadu plastových lišt a plastového háčku nebo pouze samostatný kovový háček anebo v případě, že již máte obrazy opatřeny lištami postačí dokoupit samostatný plastový háček. Stojan dodáváme v rozloženém stavu s návodem k jednoduchému sestavení s přiloženým klíčem. Montážní návod je taky k dispozici v oddíle "Ke stažení". Ukázka uskladnění obrazů se sadou plastových lišt s háčkem: Ukázka uskladnění obrazů s kovovým háčkem:   http://www.hrajeme-si.cz/stojan-k-uskladneni-tematickych-obrazu.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_stojanaplastovyhacek.jpg 399 21 Plastový háček k zavěšení tematického obrazu Plastový háček se skřipcem jednoduše připevníte za horní plastovou lištu tematického obrazu. Takto připravený obraz snadno zavěsíte na stojan k uskladnění, na přenosný, nastavitelný stojan pro prezentaci nebo i pověsíte na stěnu. Háčky jsou různých barev.  http://www.hrajeme-si.cz/plastovy-hacek-k-zaveseni-tematickeho-vyukoveho-obrazu.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_hacekplastovyruznebarvy.jpg 10 21 Kovový háček ČIRÝ k zavěšení tematického obrazu Kovový háček s čirým skřipcem jednoduše připevníte na horní část obrazu BEZ LIŠT. Takto připravený obraz snadno zavěsíte na stojan k uskladnění, na přenosný, nastavitelný stojan pro prezentaci nebo i pověsíte na stěnu. http://www.hrajeme-si.cz/kovovy-hacek-ciry.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_hacekkovovy.jpg 20 21 Sada lišt s plastovým háčkem pro tematické obrazy Sada lišt se navléká na horní a dolní okraj obrazu, dobře ho chrání před poškozením a dodá mu větší tuhost. Sada obsahuje horní a spodní plastovou lištu a plastový háček k zavěšení tématického obrazu na stěnu, na přenosný, nastavitelný stojan pro prezentaci nebo k na stojan pro uskladnění.  Materiál PVC, barva lišt bílá, délka 60 cm. Lišty lze nasazovat a rozebírat, nicméně doporučujeme použít na každý obraz samostatnou sadu. http://www.hrajeme-si.cz/sada-list-s-hackem.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_sadalistaplastovyhacekruzne.jpg 55 0 Tričko Jdu do školy, červené, šířka 36 - délka 46 Červené tričko, 100% bavlna. 160g/m2. Velikost XXS: šířka 36cm, délka 46cm. Kvalitní potisk Jdu do školy bílé barvy pomocí sítotisku. Tričko předškolákovi bude sloužit nejen jako vzpomínka na mateřskou školu, ale i pro běžné užívání. KE KAŽDÉMU TRIČKU VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA PŘÁNÍ BUDOUCÍM ŠKOLÁKŮM.    http://www.hrajeme-si.cz/tricko-jdu-do-skoly.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_tricko-cervenejdudoskoly.jpg 125 0 Tričko Jdu do školy, modré, šířka 36 - délka 46 Modré tričko, 100% bavlna. 160g/m2. Velikost XXS: šířka 36cm, délka 46cm. Kvalitní potisk Jdu do školy bílé barvy pomocí sítotisku. Tričko předškolákovi bude sloužit nejen jako vzpomínka na mateřskou školu, ale i pro běžné užívání. KE KAŽDÉMU TRIČKU VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA PŘÁNÍ BUDOUCÍM ŠKOLÁKŮM.    http://www.hrajeme-si.cz/tricko-pro-predkolaka-modre.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_tricko-modrejdudoskoly.jpg 125 0 Tričko Jdu do školy, zelené, šířka 36 - délka 46 Zelené tričko, 100% bavlna. 160g/m2. Velikost XXS: šířka 36cm, délka 46cm. Kvalitní potisk Jdu do školy bílé barvy pomocí sítotisku. Tričko předškolákovi bude sloužit nejen jako vzpomínka na mateřskou školu, ale i pro běžné užívání. KE KAŽDÉMU TRIČKU VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA PŘÁNÍ BUDOUCÍM ŠKOLÁKŮM.    http://www.hrajeme-si.cz/tricko-pro-predskolaky-zelene.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_tricko-zelenejdudoskoly.jpg 125 0 Tričko Jdu do školy, červené, šířka 43 - délka 54 Červené tričko, 100% bavlna. 160g/m2. Velikost XS: šířka 43cm, délka 54cm. Kvalitní potisk Jdu do školy bílé barvy pomocí sítotisku. Tričko předškolákovi bude sloužit nejen jako vzpomínka na mateřskou školu, ale i pro běžné užívání. KE KAŽDÉMU TRIČKU VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA PŘÁNÍ BUDOUCÍM ŠKOLÁKŮM.    http://www.hrajeme-si.cz/tricko-pro-predskolaka-cervene-43-54.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_tricko-cervenejdudoskoly.jpg 125 0 Tričko Jdu do školy, zelené, šířka 43 - délka 54 Zelené tričko, 100% bavlna. 160g/m2. Velikost XS: šířka 43cm, délka 54cm. Kvalitní potisk Jdu do školy bílé barvy pomocí sítotisku. Tričko předškolákovi bude sloužit nejen jako vzpomínka na mateřskou školu, ale i pro běžné užívání. KE KAŽDÉMU TRIČKU VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA PŘÁNÍ BUDOUCÍM ŠKOLÁKŮM.    http://www.hrajeme-si.cz/tricko-pro-predskolaka-zelene-43-54.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_tricko-zelenejdudoskoly.jpg 125 0 Tematický obraz: CO UMÍM K ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Tematický obraz děti zaujme svým vzhledem a úkoly, které obsahuje. Může být pedagogovi pomůckou při přípravě dětí na školní docházku. Shrnuje, co by děti měly umět k zápisu do základní školy a poutavou formou je na zápis připraví. Obraz lze využít při zápisu do 1. třídy Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-vyukovy-obraz-co-umim-k-zapisu-do-zakladni-skoly.html http://www.hrajeme-si.cz/images/tematickeobrazy/thumb/t_coumimkzapisu.jpg 159 0 Tričko Školáček z mateřské školy, červené, šířka 43 - délka 54 KE KAŽDÉMU TRIČKU VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA DIPLOM ZA AKTIVITY A PÍLI. TOTO TRIČKO MŮŽETE KOUPIT UŽ OD 1 KS. http://www.hrajeme-si.cz/tricko-skolacek-z-materske-skoly-cervene-xs.html http://www.hrajeme-si.cz/images/tricka/thumb/t_skolacekcervena1.jpg 125 0 Tričko Školáček z mateřské školy, modré, šířka 43 - délka 54 KE KAŽDÉMU TRIČKU VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA DIPLOM ZA AKTIVITY A PÍLI. TOTO TRIČKO MŮŽETE KOUPIT UŽ OD 1 KS. http://www.hrajeme-si.cz/tricko-skolacek-z-materske-skoly-modre-xs.html http://www.hrajeme-si.cz/images/tricka/thumb/t_skolacekmodra1.jpg 125 0 Tričko Školáček z mateřské školy, zelené, šířka 43 - délka 54 KE KAŽDÉMU TRIČKU VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA DIPLOM ZA AKTIVITY A PÍLI. TOTO TRIČKO MŮŽETE KOUPIT UŽ OD 1 KS. http://www.hrajeme-si.cz/tricko-skolacek-z-materske-skoly-zelene-xs.html http://www.hrajeme-si.cz/images/tricka/thumb/t_skolacekzelena1.jpg 125 0 Tričko Školáček z mateřské školy, oranžové, šířka 43 - délka 54 KE KAŽDÉMU TRIČKU VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA DIPLOM ZA AKTIVITY A PÍLI. TOTO TRIČKO MŮŽETE KOUPIT UŽ OD 1 KS. http://www.hrajeme-si.cz/tricko-skolacek-z-materske-skoly-oranzove-xs.html http://www.hrajeme-si.cz/images/tricka/thumb/t_skolacekoranz1.jpg 125 0 Tričko Školáček z mateřské školy, červené, šířka 36 - délka 46 KE KAŽDÉMU TRIČKU VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA DIPLOM ZA AKTIVITY A PÍLI. TOTO TRIČKO MŮŽETE KOUPIT UŽ OD 1 KS. http://www.hrajeme-si.cz/tricko-skolacek-z-materske-skoly-cervene-xxs.html http://www.hrajeme-si.cz/images/tricka/thumb/t_skolacekcervena1.jpg 125 0 Tričko Školáček z mateřské školy, modré, šířka 36 - délka 46 KE KAŽDÉMU TRIČKU VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA DIPLOM ZA AKTIVITY A PÍLI. TOTO TRIČKO MŮŽETE KOUPIT UŽ OD 1 KS. http://www.hrajeme-si.cz/tricko-skolacek-z-materske-skoly-modre-xxs.html http://www.hrajeme-si.cz/images/tricka/thumb/t_skolacekmodra1.jpg 125 0 Tričko Školáček z mateřské školy, zelené, šířka 36 - délka 46 KE KAŽDÉMU TRIČKU VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA DIPLOM ZA AKTIVITY A PÍLI. TOTO TRIČKO MŮŽETE KOUPIT UŽ OD 1 KS. http://www.hrajeme-si.cz/tricko-skolacek-z-materske-skoly-zelene-xxs.html http://www.hrajeme-si.cz/images/tricka/thumb/t_skolacekzelena1.jpg 125 0 Tričko Školáček z mateřské školy, oranžové, šířka 36 - délka 46 KE KAŽDÉMU TRIČKU VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA DIPLOM ZA AKTIVITY A PÍLI. TOTO TRIČKO MŮŽETE KOUPIT UŽ OD 1 KS. http://www.hrajeme-si.cz/tricko-skolacek-z-materske-skoly-oranzove-xxs.html http://www.hrajeme-si.cz/images/tricka/thumb/t_skolacekoranz1.jpg 125 0 Tričko Jdu do školy, modré, šířka 43 - délka 54 Modré tričko, 100% bavlna. 160g/m2. Velikost XS: šířka 43cm, délka 54cm. Kvalitní potisk Jdu do školy bílé barvy pomocí sítotisku. Tričko předškolákovi bude sloužit nejen jako vzpomínka na mateřskou školu, ale i pro běžné užívání. KE KAŽDÉMU TRIČKU VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA PŘÁNÍ BUDOUCÍM ŠKOLÁKŮM.    http://www.hrajeme-si.cz/tricko-pro-predskolaka-modre-43-54.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_tricko-modrejdudoskoly.jpg 125 0 Tematický obraz Zazpívej písničku: BĚŽÍ LIŠKA K TÁBORU Je pomůckou pro hudební i jazykové činnosti zejména pro mladší děti. Vyobrazený děj písničky ve čtyřech rozkreslených situacích pomůže dětem naučit se text písničky a podle obrázků si mohou o ději písničky vyprávět. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-vyukovy-obraz-bezi-liska-k-taboru.html http://www.hrajeme-si.cz/images/tematickeobrazy/thumb/t_beziliska.jpg 159 21 Tematický obraz Zazpívej písničku: PEC NÁM SPADLA Je pomůckou pro hudební i jazykové činnosti zejména pro mladší děti. Vyobrazený děj písničky ve čtyřech rozkreslených situacích pomůže dětem naučit se text písničky a podle obrázků si mohou o ději písničky vyprávět. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-vyukovy-obraz-pec-nam-spadla.html http://www.hrajeme-si.cz/images/tematickeobrazy/thumb/t_pecnamspadla.jpg 159 21 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Rok s Barevnými kamínky Zimní hry a činnosti Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. poprvé vydáno 2006 Obsahuje konkrétní náměty rozpracované do vzdělávací nabídky, navržený způsob provedení, návrh použitých prostředků se stanovením hlavních záměrů na 2. čtvrtletí vzdělávacího programu. 90 stran. TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. Ukázky: http://www.hrajeme-si.cz/zimni-hry-a-cinnosti.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_zima.jpg 225 0 Tričko Jdu do školy, oranžové, šířka 43 - délka 54 Oranžové tričko, 100% bavlna. 160g/m2. Velikost XS: šířka 43cm, délka 54cm. Kvalitní potisk Jdu do školy bílé barvy pomocí sítotisku. Tričko předškolákovi bude sloužit nejen jako vzpomínka na mateřskou školu, ale i pro běžné užívání. KE KAŽDÉMU TRIČKU VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA PŘÁNÍ BUDOUCÍM ŠKOLÁKŮM.    http://www.hrajeme-si.cz/tricko-pro-predskolaka-oranzove-43-54.html http://www.hrajeme-si.cz/images/tricka/thumb/tricko-oranzove-jdu-do-skoly.jpg 125 0 Tričko Jdu do školy, oranžové, šířka 36 - délka 46 Oranžové tričko, 100% bavlna. 160g/m2. Velikost XXS: šířka 36cm, délka 46cm. Kvalitní potisk Jdu do školy bílé barvy pomocí sítotisku. Tričko předškolákovi bude sloužit nejen jako vzpomínka na mateřskou školu, ale i pro běžné užívání. KE KAŽDÉMU TRIČKU VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA PŘÁNÍ BUDOUCÍM ŠKOLÁKŮM.    http://www.hrajeme-si.cz/tricko-pro-predskolaky-oranzove.html http://www.hrajeme-si.cz/images/tricka/thumb/tricko-oranzove-jdu-do-skoly.jpg 125 0 Barevné kamínky: Srdíčkové zpívání aneb Dobrá rada nad zlato 3. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  Třetí a poslední díl Srdíčkového zpívání. Obsahuje další velmi zajímavé a zpěvné písničky se zařazením do tématických projektů. Písničky jsou rozvedeny do následných činností - výtvarných námětů, básniček s pohybem i pohybových her. Autor:  Stanislava Juřinová Knížka vázaná spirálou, formát A4, ISBN 978-80-87165-44-7 Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/srdickove-zpivani-3.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/srdickovezpivani3.jpg 186 15 Tematický obraz: MOJE ZDRAVÍ Je vhodnou pomůckou pro vyprávění o zdraví, preventivních prohlídkách, o zdravém životním stylu, hygieně a o bezpečném chování dětí. Představuje situace u zubaře, dětského lékaře i v nemocnici. V každém obrázku jsou umístěny menší kartičky, které dětem napoví, jak pečovat o své zdraví a předcházet úrazům. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-vyukovy-obraz-moje-zdravi.html http://www.hrajeme-si.cz/images/tematickeobrazy/thumb/t_mojezdravi.jpg 159 0 Obrázková pomůcka pro skupinové hry dětí MOJE VLAST Vzdělávacím záměrem pomůcky Moje vlast je zajímavou a hravou formou seznamovat dítě s místem a prostředím, ve kterém žije, a vvtvářet jeho vztah ke své vlasti, probouzet zájem dítěte objevovat nové poznatky o kultuře, historii a přírodních zajímavostech České republiky a jejích městech. Pomůcka obsahuje 6 archů s obrázky. Jejich rozstříháním získáte 24 karet se znaky měst a jejich stručným popisem, 24 karet s obrázky charakterizujícími jednotlivá města s jejich stručným popisem a 1 kartu s obrázkem Karla IV. Obrázkové karty vložíte do přiložené obálky. Znaky měst a obrázky měst tvoří dvojice. Při hrách je úkolem dětí tyto dvojice vyhledat. Pro mladší děti jsou obrázky, které spolu vytvářejí dvojice, opatřeny značkou stejné barvy. K ROZŠÍŘENÍ DALŠÍCH ČINNOSTÍ A HER S OBRÁZKOVÝMI KARTAMI DOPORUČUJEME TEMATICKÝ OBRAZ S OBRÁZKOVOU MAPOU „MOJE VLAST“. Děti pak mohou obrázkové karty přirovnávat k mapě, objevovat, kde města na mapě leží, a jaké mají znaky. Podle obrázků si vyberou město, o kterém by si chtěly povídat... http://www.hrajeme-si.cz/obrazkova-pomucka-moje-vlast.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/mojevlastpomucka.jpg 159 21 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Informace pro pedagoga MOJE VLAST Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. Obsahuje informace o přírodních, kulturních i historických zajímavostech naší vlasti uvedených NA TEMATICKÉM OBRAZE A JEHO MAPĚ - o státních symbolech, korunovačních klenotech, o řekách, přístavech, pohořích a horách, jeskyních a propastech, hradech a zámcích, poutních místech, památnících, lázních, památkách UNESCO, městech a některých dalších zajímavých místech. TUTO E-PUBLIKACI VÁM POSKYTNEME K EDITACI A TISKU ZDARMA, POKUD JSTE SI ZAKOUPILI TEMATICKÝ OBRAZ MOJE VLAST. TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ. http://www.hrajeme-si.cz/informace-pro-pedagogy-moje-vlast.html http://www.hrajeme-si.cz/images/tematickeobrazy/thumb/informacemojevlast.jpg 0 0 Tematický obraz s obrázkovou mapou ČR: MOJE VLAST + PŘILOŽENÝ DVOJLIST S INFORMACEMI PRO PEDAGOGY A S NÁVRHY ČINNOSTÍ PRO DĚTI. Obraz děti motivuje k poznávání státních symbolů, vyprávění o korunovačních klenotech, k poslechu státní hymny, povídání o lípě - národním stromu a k dalším činnostem navazujícím na nové poznatky. Na mapě tematického obrazu děti najdou 24 měst ČR s obrázkem vystihujícím jejich zajímavosti a k nim příslušné znaky přehledně uspořádané pod mapou. Obrázky umístěné na mapě probouzejí zájem dítěte o naše města, o jejich historii, o další vyprávění a předčítání zajímavých dětských knih o historii naší vlasti. Pro zvídavé děti jsou na mapě také vyznačeny některé přírodní, kulturní i historické zajímavosti naší vlasti. Tato místa jsou na mapě označena symbolickou značkou a podkreslena obrázkem tak, aby u dětí vzbudila zájem o jejich bližší poznání. Značky jsou uvedeny v legendě pod mapou a děti podle nich mohou snadno najít např. všechny hrady, všechny zámky, památníky apod. K rozšíření dalších činností a her s tematickým obrazem doporučujeme obrázkovou pomůcku pro skupinové hry dětí MOJE VLAST. Další informace o přírodních, kulturních i historických zajímavostech naší vlasti uvedených na obraze a jeho mapě - o státních symbolech, korunovačních klenotech, o řekách, přístavech, pohořích a horách, jeskyních a propastech, hradech a zámcích, poutních místech, památnících, lázních, památkách UNESCO, městech a některých dalších zajímavých místech si můžete ZDARMA OBJEDNAT ZDE. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-vyukovy-obraz-s-mapou-cr-moje-vlast.html http://www.hrajeme-si.cz/images/tematickeobrazy/thumb/t_mojevlast.jpg 189 21 Říkanky pro upevnění hlásek H, CH Nakladatelství: PORTÁL Autorka: Tučková, Jitka K, G, CH a měkčení. Pro děti se závažnějšími řečovými obtížemi, tj. s vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči či s mentálním postižením, je náročné reprodukovat básničky, které obsahují obtížně vyslovitelná slova. Říkanky v této knize navazují na Říkanky pro rozvoj řeči, kde byly užity pouze nejsnadnější hlásky a nejjednodušší slova, a jsou určené pro upevnění vývojově následujících hlásek – K, G, CH, Ď, Ť, Ň a měkčení (bě, pě, vě, mě). Žádná z básniček neobsahuje obtížnější hlásky – tzn. sykavky ani hlásky R a Ř. Je zde také omezeno množství souhláskových shluků, které se hůře vyslovují. Text říkanek opět doprovázejí obrázky, které postupně a co nejpřesněji mapují děj a svou jednoduchostí vycházejí ze specifických požadavků cílové skupiny. Dítě říká, popřípadě i ukazuje, co vidí. Obrázky lze také využít k volnému tvoření vět, což je fáze, která bývá předstupněm automatizace hlásky, tedy užívání hlásky ve spontánním projevu. Knihu ocení logopedi, učitelky mateřských škol i rodiče. Vazba: Brožovaná, 48 stran http://www.hrajeme-si.cz/rikanky-pro-upevneni-hlasek.html http://www.hrajeme-si.cz/images/pedagogickaliteratura/thumb/13.jpg 135 0 Nemluv se mnou tímhle tónem! Nakladatelství: PORTÁL Autoři: Huerre, Patrice; Delpierre, Laurence Pomoc rodičům, jak porozumět dospívajícím dětem a jak s nimi jednat V přehledně členěném textu knihy s přiléhavými názvy jednotlivých kapitol autoři vysvětlují rodičům chování dospívajících dětí a nabízejí pomoc: – jak vymezit určité limity, – jak chápat, co dítě vyjadřuje „drzým“ chováním a vyjadřováním, – jak čelit jeho systematickému odporu a rozporům v chování i projevům násilí, – jak porozumět mlčení dítěte i zvláštnímu vyjadřování, jak s ním komunikovat… Každá kapitola je zakončena krátkým résumé s výčtem shrnujících myšlenek a podnětem k jednání rodičů. Kniha je určena rodičům dospívajících (přibližně od 11 let). Vazba: Brožovaná, 104 stran http://www.hrajeme-si.cz/nemluv-se-mnou-timhle-tonem.html http://www.hrajeme-si.cz/images/pedagogickaliteratura/thumb/nemluv.jpg 139 0 Barevné kamínky: Hrajeme a zpíváme pohádky Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  Pokud hledáte inspiraci ke společnému vystoupení dětí pro rodiče nebo kamarády, nabízíme vám z pedagogické praxe dvě pohádky s písničkami a pásmo hádanek o pohádkách. První dvě pohádky se dají využít dvěma způsoby podle pěveckých schopností dětí: - zpěvná třída se sólovými zpěváky zpívá všechny sólové písničky - pokud ve třídě převládají nezpěváci, mohou děti zpívat sborově pouze úvodní a závěrečné písně a texty sólových písní přednášejí jako básničky Třetí výstup je přímo určen pro nezpěvavou třídu. Děti zpívají pouze krátké, nenáročné mezizpěvy a ostatní text je určen pro recitaci jednoho i více dětí, podle jejich schopností. Pro zimní období je určena vánoční pohádka „O smutném pejskovi“, pro jarní období pak pohádka „Jaro na dvorečku“. Na závěr uvádíme zveršované hádanky o známých pohádkách pod názvem „Velký pohádkový výlet“, které můžete během roku vhodně využít pro činnosti a hry dětí na téma o pohádkách. Při nácviku vystoupení rozvíjíme u dětí pěvecké, pohybové i dramatické dovednosti dle RVP PV a pokud se děti zapojí do přípravy jednoduchých kulis i dovednosti výtvarné. Autorka:  Jana Turková Knížka vázaná spirálou, formát A4, ISBN 978-80-87165-45-4 Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-a-zpivame-pohadky.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_hrajemeazpivamepohadky.jpg 165 0 Barevné kamínky: Děti, děti, zpívejme si Ke zpěvníku jsme vydali CD: Děti, děti, zpívejme si Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  Soubor zcela nových písniček od známé a oblíbené autorky zpěvníků (např. Zpívejme si, zpívejme 1,2,3, Zpívejme si celý rok, Rok ve verších a písničkách) je zárukou, že se písničky budou dětem nejen líbit, ale že se je i brzy naučí. Autorka:  Jaroslava Horáčková Knížka vázaná spirálou, formát A4, ISBN 978-80-87165-46-1 Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/deti-deti-zpivejme-si.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_detideti.jpg 186 0 Šerpa JDU DO ŠKOLY - ŽLUTÁ ŠERPA „JDU DO ŠKOLY“. Stříbrný potisk s obrázkem na žluté SATINOVÉ stuze. Šířka stuhy 7,5 cm. Délka je 140 cm. KE KAŽDÉ ŠERPĚ VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA PŘÁNÍ BUDOUCÍM ŠKOLÁKŮM. Odběr již od 1 ks! http://www.hrajeme-si.cz/serpa-zluta-pro-deti-na-rozlouceni-s-materskou-skolou.html http://www.hrajeme-si.cz/images/serpy/thumb/serpazluta.jpg 69 21 Šerpa JDU DO ŠKOLY - ORANŽOVÁ ŠERPA „JDU DO ŠKOLY“. Stříbrný potisk s obrázkem na oranžové SATINOVÉ stuze. Šířka stuhy 7,5 cm. Délka je 140 cm. KE KAŽDÉ ŠERPĚ VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA PŘÁNÍ BUDOUCÍM ŠKOLÁKŮM. Odběr již od 1 ks! http://www.hrajeme-si.cz/serpa-oranzova-pro-deti-na-rozlouceni-s-materskou-skolou.html http://www.hrajeme-si.cz/images/serpy/thumb/serpaoranzova.jpg 69 21 Šerpa JDU DO ŠKOLY - SVĚTLEMODRÁ ŠERPA „JDU DO ŠKOLY“. Stříbrný potisk s obrázkem na světlemodré SATINOVÉ stuze. Šířka stuhy 7,5 cm. Délka je 140 cm. KE KAŽDÉ ŠERPĚ VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA PŘÁNÍ BUDOUCÍM ŠKOLÁKŮM. Odběr již od 1 ks! http://www.hrajeme-si.cz/serpa-svetlemodra-pro-deti-na-rozlouceni-s-materskou-skolou.html http://www.hrajeme-si.cz/images/serpy/thumb/serpasvetlemodra.jpg 69 0 Šerpa JDU DO ŠKOLY - RŮŽOVÁ ŠERPA „JDU DO ŠKOLY“. Stříbrný potisk s obrázkem na růžové SATINOVÉ stuze. Šířka stuhy 7,5 cm. Délka je 140 cm. KE KAŽDÉ ŠERPĚ VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA PŘÁNÍ BUDOUCÍM ŠKOLÁKŮM. Odběr již od 1 ks! http://www.hrajeme-si.cz/serpa-ruzova-pro-deti-na-rozlouceni-s-materskou-skolou.html http://www.hrajeme-si.cz/images/serpy/thumb/serparuzova.jpg 69 21 Šerpa JDU DO ŠKOLY - TMAVĚMODRÁ ŠERPA „JDU DO ŠKOLY“. Stříbrný potisk s obrázkem na tmavěmodré SATINOVÉ stuze. Šířka stuhy 7,5 cm. Délka je 140 cm. KE KAŽDÉ ŠERPĚ VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA PŘÁNÍ BUDOUCÍM ŠKOLÁKŮM. Odběr již od 1 ks! http://www.hrajeme-si.cz/serpa-tmavemodra-pro-deti-na-rozlouceni-s-materskou-skolou.html http://www.hrajeme-si.cz/images/serpy/thumb/serpatmavemodra.jpg 69 0 Šerpa JDU DO ŠKOLY - ČERVENÁ ŠERPA „JDU DO ŠKOLY“. Stříbrný potisk s obrázkem na červené SATINOVÉ stuze. Šířka stuhy 7,5 cm. Délka je 140 cm. KE KAŽDÉ ŠERPĚ VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA PŘÁNÍ BUDOUCÍM ŠKOLÁKŮM. Odběr již od 1 ks! http://www.hrajeme-si.cz/serpa-cervena-pro-deti-na-rozlouceni-s-materskou-skolou.html http://www.hrajeme-si.cz/images/serpy/thumb/serpacervena.jpg 69 21 Barevné kamínky: O perníkové chaloupce trochu jinak Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  Dramatizace pro vystoupení dětí s písničkami. Veršovaná pohádka, ve které není zlá ježibaba, ale hodná babička. Děti, které zabloudily v lese, přivedou zvířátka k hodné babičce. Ta naučí děti péct perníčky a ony poznají, že pracovitým lidem se dobře daří. Scénky jsou doplněny hezkými písničkami. Najdete zde i obrázky na vymalování. Autorka:  Jaroslava Horáčková Knížka vázaná spirálou, formát A4, ISBN 978-80-87165-48-5 Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/dramatizace-se-zpevy-o-pernikove-chaloupce.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_opernikove.jpg 123 0 Tematický obraz Vyprávěj pohádku: O ČERVENÉ KARKULCE Je pomůckou pro jazykové i literární činnosti, vyobrazený děj pohádky v osmi rozkreslených situacích pomůže dětem vyprávět pohádku: - maminka vypravuje Karkulku k babičce - Karkulka jde lesem, číhá na ni vlk - Karkulka odpočívá na paloučku - vlk mezitím přiběhl k babičce - vlk leží převlečený za babičku v posteli - kolem babiččiné chaloupky jde myslivec - myslivec zachránil babičku a Karkulku - babička, Karkulka i myslivec oslavují babiččin svátek Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-vyukovy-obraz-o-cervene-karkulce.html http://www.hrajeme-si.cz/images/tematickeobrazy/thumb/t_karkulka.jpg 159 21 Tematický obraz Lidové tradice a zvyky: VELIKONOCE Tematický obraz přibližuje dětem šesti milými obrázky s krátkými texty tradice, které naší předkové dodržovali a s jakými se ještě můžeme setkat i dnes (SAZOMETNÁ STŘEDA, ZELENÝ ČTVRTEK, VELKÝ PÁTEK, BÍLÁ SOBOTA, VELKONOČNÍ NEDĚLE, VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ). Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-vyukovy-obraz-o-velikonoce.html http://www.hrajeme-si.cz/images/tematickeobrazy/thumb/t_velikonoce.jpg 159 0 Barevné kamínky: Tematické pracovní listy a náměty 5. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.    Okruh témat pracovních listů a námětů: O VELIKONOCÍCH, O JARU, O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH, O JARNÍM POČASÍ, O BROUCÍCH, O KNIHÁCH, O JARNÍCH KVĚTINÁCH http://www.hrajeme-si.cz/tematicke-pracovni-listy-a-namety-5.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_temata5.jpg 223 0 Mašinka Tomáš Nakladatelství: GRADA Autor: Oxlade Chris Vítejte v Tomášově Průvodci vlakovou dílnou! Zajímá vás, jak taková mašinka vlastně funguje? Jak ji její strojvůdce řídí nebo jak se o ni starají, když zrovna nejezdí? Vydejte se na poučnou cestu spolu s Tomášovými kamarády ze sodorské železnice a zjistíte, jak lokomotivy vypadají uvnitř, jak to vlastně na železnici chodí, co jsou výhybky, návěstidla, jak funguje parní lokomotiva a další důležité věci. Formát: 21x29 cm, 40 stran http://www.hrajeme-si.cz/masinka-tomas.html http://www.hrajeme-si.cz/images/pedagogickaliteratura/thumb/t_masinkatomas.jpg 179 15 Praktické náměty pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV - Dítě a svět K DODÁNÍ OD 1.9.2012. http://www.hrajeme-si.cz/prakticke- namety-pro-realizaci-konkretizovanych-ocekavanych-vystupu-rvppv-dite-a-svet.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_diteasvet.jpg.jpg 279 15 Praktické náměty pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV - Dítě a společnost K DODÁNÍ OD 1.9.2012. http://www.hrajeme-si.cz/prakticke- namety-pro-realizaci-konkretizovanych-ocekavanych-vystupu-rvppv-dite-a-spolecnost.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_diteaspolecnost.jpg.jpg 279 15 Praktické náměty pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV - Dítě a ten druhý K DODÁNÍ OD 1.9.2012. http://www.hrajeme-si.cz/prakticke- namety-pro-realizaci-konkretizovanych-ocekavanych-vystupu-rvppv-dite-a-ten-druhy.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_diteatendruhy.jpg.jpg 229 15 Praktické náměty pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV - Dítě a jeho psychika K DODÁNÍ OD 1.9.2012. http://www.hrajeme-si.cz/prakticke- namety-pro-realizaci-konkretizovanych-ocekavanych-vystupu-rvppv-dite-a-jeho-psychika.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_diteajehopsychika.jpg.jpg 559 15 Praktické náměty pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV - Dítě a jeho tělo K DODÁNÍ OD 1.9.2012. http://www.hrajeme-si.cz/prakticke- namety-pro-realizaci-konkretizovanych-ocekavanych-vystupu-rvppv-dite-a-jeho-telo.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_diteajehotelo.jpg.jpg 279 15 Hrajeme si a učíme se - LEDEN Školní licence pro 4 a více počítačů Tato školní licence pro čtyři a více počítačů nebo elektronických zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-leden-pro-4avicepocitacu.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/LEDEN/thumb/t_leden.jpg 3490 0 Hrajeme si a učíme se - BŘEZEN Školní licence pro 4 a více počítačů Tato školní licence pro čtyři a více počítačů nebo elektronických zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-brezen-pro-interaktivni-tabuli-4avicepocitacu.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/BREZEN/thumb/t_brezen.jpg 3490 0 Hrajeme si a učíme se - LEDEN Školní licence pro 1 - 3 počítače Tato školní licence pro jeden až tři počítače nebo elektronická zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na maximálně třech počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.   http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-leden-pro-3pocitace.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/LEDEN/thumb/t_leden.jpg 2490 0 Hrajeme si a učíme se - BŘEZEN Školní licence pro 1 - 3 počítače Tato školní licence pro jeden až tři počítače nebo elektronická zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na maximálně třech počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.   http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-brezen-pro-interaktivni-tabuli-3pocitace.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/BREZEN/thumb/t_brezen.jpg 2490 0 Pohádky z vesmíru Vydavatel: nakladatelství Rotag  Krásná knížka pro děti ve věku od 4 let. Pohádkové příběhy vypráví o putování jiskřičky ze Sluníčka Světlanky, temného panáčka z vesmíru Černínka a jejich kamarádky komety Evelíny po planetách sluneční soustavy. Napínavé příběhy nejen děti pobaví, ale i poučí o postavení naší Země ve vesmíru. Ilustrace Evy Sýkorové umocňují zážitky z jednotlivých příběhů i celkový vzhled a kvalitu knížky. Knížka je vydána ve formátu B4 na křídovém papíře s bohatými barevnými ilustracemi. Desky vázané – lamino. Počet stran 48. Velikost písma 14 bodů. http://www.hrajeme-si.cz/pohadky-z-vesmiru.html http://www.hrajeme-si.cz/images/rotag/thumb/t_pohadkyzvesmiru.jpg 199 0 Hrajeme si a učíme se - PROSINEC Školní licence pro 4 a více počítačů Tato školní licence pro čtyři a více počítačů nebo elektronických zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-prosinec-pro-4avicepocitacu.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/prosinec/thumb/prosinec.jpg 3490 0 Hrajeme si a učíme se - PROSINEC Školní licence pro 1 - 3 počítače Tato školní licence pro jeden až tři počítače nebo elektronická zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na maximálně třech počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.   http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-prosinec-pro-3pocitace.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/prosinec/thumb/prosinec.jpg 2490 0 Barevné kamínky: Pojďme, děti, za písničkou Ke zpěvníku jsme vydali CD: Pojďme, děti, za písničkou Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  Tento zpěvník obsahuje písničky s tématy o ročních dobách, přírodě, o dětech i domácích mazlíčcích. V závěru čeká na děti melodie, na kterou si mohou složit vlastní text. Ke všem písničkám najdete obrázek na vymalování nebo povídání o písničce. Formát A4, knížka vázaná spirálou Autorka:  Jaroslava Horáčková Knížka vázaná spirálou, formát A4, ISBN 978-80-87165-54-6 Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/pojdme-deti-za-pisnickou.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_pojdmedeti.jpg 186 0 Tématický obraz: Čím budu 2. Tématický obraz je určen pro vzdělávací činnosti na téma Povolání a řemesla. Obsahuje dalších 20 postav povolání a profesí: archeoložka, horník, automechanik, vědec, malíř, květinářka, hajný, kovář, fotografka, kameraman, švadlena, zpěvačka, soudce, uklízečka, pekař, záchranář, letuška, pilot, řezník, dřevorubec. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-obraz-cim-budu-2.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_cimbudu2.jpg 159 21 Tematický obraz Vyprávěj pohádku: O BUDULÍNKOVI Je pomůckou pro jazykové i literární činnosti, vyobrazený děj pohádky v osmi rozkreslených situacích pomůže dětem vyprávět pohádku: - babička s dědečkem se loučí s Budulínkem - Budulínek je sám doma a nudí se - liška škemrá za dveřmi - Budulínek sedí na lišce a ta ho unáší do lesa  - dědeček s babičkou se vrací domů a jsou smutní - Budulínek si hraje v noře s liščaty - dědeček hraje u nory na housle a babička na bubínek, liščata vylézají z nory - babička, dědeček a Budulínek se radostně vrací domů Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-vyukovy-obraz-o-budulinkovi.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_obudulinkovi.jpg 159 21 Hrajeme si a učíme se - DUBEN Školní licence pro 4 a více počítačů Tato školní licence pro čtyři a více počítačů nebo elektronických zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-duben-pro-4avicepocitacu.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/duben/thumb/t_duben.jpg 3490 0 Hrajeme si a učíme se - DUBEN Školní licence pro 1 - 3 počítače Tato školní licence pro jeden až tři počítače nebo elektronická zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na maximálně třech počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.   http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-duben-pro-3pocitace.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/duben/thumb/t_duben.jpg 2490 0 Se sluníčkem do školy Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o.  Milá knížka s veršovanými pohádkami, říkankami, hádankami a rozpočítadly nejen o sluníčku je určena dětem na rozloučení s MŠ. Je obohacena zajímavými úkoly, které navodí u rodičů i dětí pohodu a radost. Autorka: Květoslava Pokorná Knížka vázaná spirálou, formát A5, ISBN 978-80-87165-55-3 http://www.hrajeme-si.cz/se-slunickem-do-skoly-jazykove-cinnosti.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_seslunickemdoskoly.jpg 65 0 Hrajeme si a učíme se - ČERVEN Školní licence pro 4 a více počítačů Tato školní licence pro čtyři a více počítačů nebo elektronických zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-cerven-pro-4avicepocitacu.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/cerven/thumb/t_cerven.jpg 3490 0 Hrajeme si a učíme se - ČERVEN Školní licence pro 1 - 3 počítače Tato školní licence pro jeden až tři počítače nebo elektronická zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na maximálně třech počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.   http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-cerven-pro-3pocitace.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/cerven/thumb/t_cerven.jpg 2490 0 Šerpa PRVŇÁČEK - ZELENÁ ŠERPA „PRVŇÁČEK 2015“. Stříbrný potisk s obrázkem na zelené SATINOVÉ stuze. Šířka stuhy 7,5 cm. Délka je 140 cm. KE KAŽDÉ ŠERPĚ VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA UVÍTACÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Odběr již od 1 ks! http://www.hrajeme-si.cz/serpa-zelena-pro-deti-na-privitanou-do-zakladni-skoly.html http://www.hrajeme-si.cz/images/serpy/serpyzakladniskola/thumb/t_serpazelena.jpg 69 0 Šerpa PRVŇÁČEK - RŮŽOVÁ ŠERPA „PRVŇÁČEK 2015“. Stříbrný potisk s obrázkem na růžové SATINOVÉ stuze. Šířka stuhy 7,5 cm. Délka je 140 cm. KE KAŽDÉ ŠERPĚ VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA UVÍTACÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Odběr již od 1 ks! http://www.hrajeme-si.cz/serpa-ruzova-pro-deti-na-privitanou-do-zakladni-skoly.html http://www.hrajeme-si.cz/images/serpy/serpyzakladniskola/thumb/t_serparuzova.jpg 69 0 Šerpa PRVŇÁČEK - SVĚTLE MODRÁ ŠERPA „PRVŇÁČEK 2015“. Stříbrný potisk s obrázkem na světle modré SATINOVÉ stuze. Šířka stuhy 7,5 cm. Délka je 140 cm. KE KAŽDÉ ŠERPĚ VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA UVÍTACÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Odběr již od 1 ks! http://www.hrajeme-si.cz/serpa-svetlemodra-pro-deti-na-privitanou-do-zakladni-skoly.html http://www.hrajeme-si.cz/images/serpy/serpyzakladniskola/thumb/t_serpasvmodra.jpg 69 0 Šerpa PRVŇÁČEK - ŽLUTÁ ŠERPA „PRVŇÁČEK 2015“. Stříbrný potisk s obrázkem na žluté SATINOVÉ stuze. Šířka stuhy 7,5 cm. Délka je 140 cm. KE KAŽDÉ ŠERPĚ VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA UVÍTACÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Odběr již od 1 ks! http://www.hrajeme-si.cz/serpa-zluta-pro-deti-na-privitanou-do-zakladni-skoly.html http://www.hrajeme-si.cz/images/serpy/serpyzakladniskola/thumb/t_serpazluta.jpg 69 0 Šerpa PRVŇÁČEK - ORANŽOVÁ ŠERPA „PRVŇÁČEK 2015“. Stříbrný potisk s obrázkem na oranžové SATINOVÉ stuze. Šířka stuhy 7,5 cm. Délka je 140 cm. KE KAŽDÉ ŠERPĚ VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA UVÍTACÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Odběr již od 1 ks! http://www.hrajeme-si.cz/serpa-oranzova-pro-deti-na-privitanou-do-zakladni-skoly.html http://www.hrajeme-si.cz/images/serpy/serpyzakladniskola/thumb/t_serpaoranz.jpg 69 0 Šerpa PRVŇÁČEK - TMAVĚ MODRÁ ŠERPA „PRVŇÁČEK 2015“. Stříbrný potisk s obrázkem na tmavě modré SATINOVÉ stuze. Šířka stuhy 7,5 cm. Délka je 140 cm. KE KAŽDÉ ŠERPĚ VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA UVÍTACÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Odběr již od 1 ks! http://www.hrajeme-si.cz/serpa-tmavemodra-pro-deti-na-privitanou-do-zakladni-skoly.html http://www.hrajeme-si.cz/images/serpy/serpyzakladniskola/thumb/t_serpamodra.jpg 69 0 Šerpa PRVŇÁČEK - ČERVENÁ ŠERPA „PRVŇÁČEK 2015“. Stříbrný potisk s obrázkem na červené SATINOVÉ stuze. Šířka stuhy 7,5 cm. Délka je 140 cm. KE KAŽDÉ ŠERPĚ VÁM PŘILOŽÍME ZDARMA UVÍTACÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Odběr již od 1 ks! http://www.hrajeme-si.cz/serpa-cervena-pro-deti-na-privitanou-do-zakladni-skoly.html http://www.hrajeme-si.cz/images/serpy/serpyzakladniskola/thumb/t_serpacervena.jpg 69 0 Tematický obraz Vyprávěj pohádku: O ŘEPĚ Je pomůckou pro jazykové i literární činnosti, vyobrazený děj pohádky v osmi rozkreslených situacích pomůže dětem vyprávět pohádku. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/o-repe.html http://www.hrajeme-si.cz/images/tematickeobrazy/thumb/t_orepe.jpg 159 0 Tematický obraz: DOPRAVNÍ ŠKOLA A ŠKOLIČKA V souladu s požadavky MŠMT na začlenění dopravní výchovy do vzdělávacích programů platnými od školního roku 2013/2014 jsme pro vás připravili tematický obraz Dopravní škola a školička. Zobrazuje dopravní prostředky - tramvaj, autobus, automobil, kolo, letadlo, loď, metro, motocykl, nákladní automobil, trolejbus, vlak, vrtulník a některé dopravní značky a světelné nebo výstražné signalizace. Spolu s obrazem můžete využít i soubor pracovních listů Dopravní škola a školička nebo interaktivní program Dopravní škola a školička.   Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-obraz-dopravni-skola.html http://www.hrajeme-si.cz/images/tematickeobrazy/thumb/t_dopravniskola.jpg 159 0 Soubor pracovních listů: DOPRAVNÍ ŠKOLA A ŠKOLIČKA Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  V souladu s požadavky MŠMT na začlenění dopravní výchovy do vzdělávacích programů platnými od školního roku 2013/2014 jsme pro vás připravili soubor pracovních listů Dopravní škola a školička. Pracovní listy obsahují mimo jiné i úkoly shodné s úkoly v interaktivním programu Dopravní škola a školička. Na základě uplatnění individuálního přístupu mohou děti pracovat samostatně, kolektivně nebo i formou domácí práce. Soubor je povoleno kopírovat pro potřeby třídy, která si ho zakoupila. 70 pracovních listů s úkoly.   Spolu s pracovními listy můžete využít i tematický obraz Dopravní škola a školička nebo interaktivní program Dopravní škola a školička. Knížka vázaná spirálou, formát A4 Ukázka:   http://www.hrajeme-si.cz/soubor-pracovnich-listu-dopravni-skola-a-skolicka.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_dopravniskola.jpg 223 0 Hrajeme si a učíme se - DOPRAVNÍ ŠKOLA A ŠKOLIČKA Školní licence pro 4 a více počítačů Tato školní licence pro čtyři a více počítačů nebo elektronických zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-dopravni-skola-a-skolicka-pro-4avicepocitacu.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/dopravniskolicka/thumb/t_dopravniskolaobal.jpg 3490 0 Hrajeme si a učíme se - DOPRAVNÍ ŠKOLA A ŠKOLIČKA Školní licence pro 1 - 3 počítače Tato školní licence pro jeden až tři počítače nebo elektronická zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na maximálně třech počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.   http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-dopravni-skola-a-skolicka-pro-3pocitace.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/dopravniskolicka/thumb/t_dopravniskolaobal.jpg 2490 0 Hrajeme si a učíme se - LISTOPAD Školní licence pro 4 a více počítačů Tato školní licence pro čtyři a více počítačů nebo elektronických zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-listopad-pro-4avicepocitacu.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/listopad/thumb/t_oballistopad.jpg 3490 0 Hrajeme si a učíme se - LISTOPAD Školní licence pro 1 - 3 počítače Tato školní licence pro jeden až tři počítače nebo elektronická zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na maximálně třech počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.   http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-listopad-pro-3pocitace.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/listopad/thumb/t_oballistopad.jpg 2490 0 Barevné kamínky: Vítejte v Kvítečkově Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  Knížečka vydaná na podporu vzdělávacích programů o přírodě. Inspiraci v ní najdou i lesní školy a školy v přírodě.  Kvítečkov je tam, kde žijí spolu broučci, včelky, čmeláci, motýli i květinky. Prožívají své radosti i starosti podobně jako lidé. V knížce najdete veršování v ročních dobách pod názvem „O podzimu", „O zimě", „O jaru", „O létě" a „O přírodě". Autorka: p. učitelka Miroslava Rychtářová Knížka s lepenou vazbou, formát A5, 58 stran ISBN 978-80-87165-58-4 Ukázka:     http://www.hrajeme-si.cz/vitejte-v-kviteckove.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky2014/thumb/t_kviteckov1.jpg 95 0 Barevné kamínky: Putování se sluníčkem Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  Putování se sluníčkem vypráví o přátelství dětí a sluníčka. Najdete zde náměty pro školní hymnu v písničkách „Sluníčková školka", „Sluníčko, vstávej", „Naše školka" a říkanky s pohybem „Cvičíme a tancujeme". Inspiraci můžete najít i v říkankách na téma ročních období pod názvem „Podzimní putování", „Zimní putování", „Jarní putování", „Letní putování", „Putování po modré planetě". Autorka: p. učitelka Petra Černá Knížka vázaná spirálou, formát A4, 38 stran ISBN 978-80-87165-56-0 Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/putovani-se-slunickem.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky2014/thumb/t_putovaniseslunickem1.jpg 165 0 Barevné kamínky: Rozhýbané básničky Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.  Knížka obsahuje soubor 48 jednoduchých básniček, rozdělených do několika kategorií: "Jaro", "Léto", "Podzim", "Zima", "Zířátka" a "Svět kolem nás". Součástí každé básničky je návod s jednoduchým cvičením. Publikaci mohou využít učitelky, vychovatelky i maminky např. při tělovýchovných chvilkách, ke zklidnění dětí nebo jen jako výplň času v denním režimu. Děti mají básničky s pohybem velice rády a propojení básničky a pohybu jim pomáhá k jejímu rychlejšímu zapamatování. Jako bonus je na konci publikace veršovaná pohádka o deseti černoušcích. Autorka: p. učitelka Mgr. Kateřina Konvalinová Knížka vázaná spirálou, formát A5, 84 stran ISBN 978-80-87165-57-7 Ukázka:   http://www.hrajeme-si.cz/rozhybane-basnicky.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky2014/thumb/t_rozhybanebasnicky1.jpg 139 0 Tematický obraz: ZVÍŘATA NA STATKU Je vhodnou pomůckou pro vyprávění o hospodářských zvířatech, mláďatech a významu jejich chovu pro člověka a nabízí dětem mnoho možností pro pozorování. Najdou zde ovce, berana a jehňata, krávu, býka a tele, kobylu, hřebce a hříbě, kozu, kozla a kůzlata, slepice, kohouta a kuřata, krůtu, krocana a kuřata, prasnici, vepře a selata, husu, housera a housata, kachnu, kačera a káčata, holuby, králíky a i včelku. Obrázky ve spodní části obrazu dětem napoví, čím se zvířata živí a jaký je jejich užitek pro člověka.    Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/tematicky-vyukovy-zvirata-na-statku.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky2014/thumb/t_zviratanastatku.jpg 159 0 Hrajeme si a učíme se - ZVÍŘATA NA STATKU Školní licence pro 4 a více počítačů ČESKÁ VERZE Tato školní licence pro čtyři a více počítačů nebo elektronických zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích.     Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-zvirata-na-statku-pro-4avicepocitacu.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/zviratanastatku/thumb/t_obalzvirata.jpg 3990 0 Hrajeme si a učíme se - ZVÍŘATA NA STATKU Školní licence pro 1 - 3 počítače ČESKÁ VERZE Tato školní licence pro jeden až tři počítače nebo elektronická zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na maximálně třech počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.       http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-zvirata-na-statku-pro-3pocitace.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/zviratanastatku/thumb/t_obalzvirata.jpg 2990 0 U broučků na paloučku Vydavatel: Nakladatelství Rotag Hudební besídka pro děti předškolního a nižšího školního věku. Titul obsahuje knížku – scénář s notovými záznamy písniček a CD s nahrávkou celé besídky. Navíc na CD najdete jednotlivé nahrávky písní a jejich hudebních doprovodů, pro snadnější nácvik. Děj se odehrává na paloučku, kam přiběhnou promočené myšky, kterým velká voda zaplavila domeček. Broučci jim pomáhají postavit novou chaloupku. I když se vyskytnou mnohé komplikace, nakonec všechno dobře dopadne. Pohádku napsala Alena Riegerová, hudbu složil a nahrál Stanislav Chudoba. Ilustrace nakreslila Eva Sýkorová. Na CD příběh vypráví Bára Hrzánová, písničky zpívají děti se sboru Pražští Andělé pod vedením Věry Hrdinkové. http://www.hrajeme-si.cz/u-broucku-na-paloucku.html http://www.hrajeme-si.cz/images/rotag/thumb/t_u_broucku_na_paloucku.jpg 230 0 Hrajeme si a učíme se - ZVÍŘATA NA STATKU - MULTIJAZYKOVÁ VERZE - cs, sk, de, en Školní licence pro 4 a více počítačů MOŽNOST INSTALACE V ČEŠTINĚ, SLOVENŠTINĚ, NĚMČINĚ I ANGLIČTINĚ Tato školní licence pro čtyři a více počítačů nebo elektronických zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o. http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-zvirata-na-statku-pro-4avicepocitacu-multijazycna.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/zviratanastatku/thumb/t_obalzvirata.jpg 3990 0 Hrajeme si a učíme se - ZVÍŘATA NA STATKU - MULTIJAZYKOVÁ VERZE - cs, sk, de, en Školní licence pro 1 - 3 počítače MOŽNOST INSTALACE V ČEŠTINĚ, SLOVENŠTINĚ, NĚMČINĚ I ANGLIČTINĚ  Tato školní licence pro jeden až tři počítače nebo elektronická zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na maximálně třech počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o.   http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-zvirata-na-statku-pro-3pocitace-multijazycna.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/zviratanastatku/thumb/t_obalzvirata.jpg 2990 0 Hrajeme si a učíme se - LES - MULTIJAZYKOVÁ VERZE - cs, sk, de, en Školní licence pro 4 a více počítačů MOŽNOST INSTALACE V ČEŠTINĚ, SLOVENŠTINĚ, NĚMČINĚ I ANGLIČTINĚ Tato školní licence pro čtyři a více počítačů nebo elektronických zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o. http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-les-pro-interaktivni-tabuli-pro-4avice-pocitacu-multijazycna.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/LES/thumb/t_les.jpg 3990 0 Hrajeme si a učíme se - LES - MULTIJAZYKOVÁ VERZE - cs, sk, de, en Školní licence pro 1 - 3 počítače MOŽNOST INSTALACE V ČEŠTINĚ, SLOVENŠTINĚ, NĚMČINĚ I ANGLIČTINĚ  Tato školní licence pro jeden až tři počítače nebo elektronická zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na maximálně třech počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o.   http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-les-pro-interaktivni-tabuli-pro-3pocitace-multijazycna.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/LES/thumb/t_les.jpg 2990 0 Hrajeme si a učíme se - MOJE VLAST Školní licence pro 4 a více počítačů Tato školní licence pro čtyři a více počítačů nebo elektronických zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o. http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-moje-vlast-pro-4avicepocitacu.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/mojevlast/thumb/t_obalmojevlast.jpg 3490 0 Hrajeme si a učíme se - MOJE VLAST Školní licence pro 1 - 3 počítače Tato školní licence pro jeden až tři počítače nebo elektronická zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na maximálně třech počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o.   http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-moje-vlast-pro-3pocitace.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/mojevlast/thumb/t_obalmojevlast.jpg 2490 0 Děti, děti, zpívejme si - CD CD obsahuje 20 písniček ze stejnojmenného zpěvníku nazpívaných dětmi a 20 samostatných hudebních doprovodů. Hudba: Jaroslava Horáčková, Michal Smolan http://www.hrajeme-si.cz/deti-deti-zpivejme-si-cd.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_cddeti.jpg 219 0 Barevné kamínky: Nápadníček aneb Jarní zahrádka Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o.  Nápadníček s náměty pro činnosti s dětmi předškolního věku na téma jaro. Obsahuje říkanky, říkanky s pohybem, písničky, písničky s pohybem a pohádkové příbehy. Řadu nápadů můžete použít i při besídkách pro rodiče. Autorka: p. učitelka Romana Pluhařová Knížka vázaná spirálou, formát A4, 48 stran ISBN 978-80-87165-59-1 Ukázka:   http://www.hrajeme-si.cz/napadnicek-aneb-jarni-zahradka.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/barevnekaminky2015/thumb/t_obalnapadnicek.jpg 165 0 Barevné kamínky: Pohádkové zpívání Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o.  Pohádka neustále provází práci pedagogů mateřské školy i nejnižších ročníků základní školy. Zpěvník je rozdělen do dvou částí. První obsahuje písničky o pohádkových bytostech, ty jsou jednodušší, vhodné zejména pro děti z mateřských škol. V druhé části jsou zhudebněny lidové pohádky, ty jsou náročnější, vhodné i pro pěvecké kroužky nebo pro děti ze základní školy. Autorka: p. učitelka Jana Turková Knížka vázaná spirálou, formát A4, 32 stran ISBN 978-80-87165-60-7 Ukázka:   http://www.hrajeme-si.cz/pohadkove-zpivani.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/barevnekaminky2015/thumb/t_obalpohadkove.jpg 165 0 Pojďme, děti, za písničkou - CD CD obsahuje 20 písniček ze stejnojmenného zpěvníku nazpívaných dětmi a 20 samostatných hudebních doprovodů. Hudba: Jaroslava Horáčková, Michal Smolan http://www.hrajeme-si.cz/pojdme-deti-pisnickou-cd.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/barevnekaminky2015/thumb/t_cdpojdme.jpg 219 0 Srdíčkové zpívání 1. - CD CD obsahuje 20 písniček ze stejnojmenného zpěvníku nazpívaných dětmi a 20 samostatných hudebních doprovodů. Zpěvník Srdíčkové zpívání 1. je již vyprodaný, ale na uvedeném odkaze si můžete objednat internetový přístup k tisku tohoto zpěvníku a za 69,- Kč si ho vytisknout. Hudba: Stanislava Juřinová, Michal Smolan http://www.hrajeme-si.cz/srdickove-zpivani-1-cd.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/barevnekaminky2015/thumb/t_cdsrdickove1.jpg 219 21 Tematický obraz Vyprávěj pohádku: O KOBLÍŽKOVI Je pomůckou pro jazykové i literární činnosti, vyobrazený děj pohádky v osmi rozkreslených situacích pomůže dětem vyprávět pohádku. Rozměry: 59,5x84 cm (A1), oboustranně laminovaný tvrdý křídový papír. Obraz můžete umístítit na magnetickou tabuli, nástěnku nebo na stěnu. Nemáte-li vhodné místo na stěně, můžete si zakoupit přenosný, nastavitelný stojan k zavěšení 1 až 2 tematických obrazů. Příslušenství k zavěšení: Sada lišt s očky Sada lišt s plastovým háčkem Samostatný kovový háček Možnost uskladnění: Stojan pro uskladnění až 28 výukových tematických obrazů http://www.hrajeme-si.cz/o-koblizkovi.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/barevnekaminky2015/thumb/t_koblizek.jpg 159 21 Hrajeme si se slovy a s písmenky - PÍSMÁČKOVY ÚKOLY Školní licence pro 4 a více počítačů DOSTUPNOST: 10.3.2015  Tato školní licence pro čtyři a více počítačů nebo elektronických zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích.    Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o. http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-se-slovy-a-s-pismenky-pismackovy-ukoly-pro-4avicepocitacu.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/pismackovyukoly/thumb/t_obalpism.jpg 3990 0 Hrajeme si se slovy a s písmenky - PÍSMÁČKOVY ÚKOLY Školní licence pro 1 - 3 počítače DOSTUPNOST: 10.3.2015    Tato školní licence pro jeden až tři počítače nebo elektronická zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na maximálně třech počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o.   http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-se-slovy-a-s-pismenky-pismackovy-ukoly-pro-1az3pocitace.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/pismackovyukoly/thumb/t_obalpism.jpg 2990 0 Odznak Jdu do školy 44mm Krásný odznak s barevným logem Jdu do školy (materiál: plech+cín) velikost 44 mm. Na zadní straně je zavírací špendlík k připnutí na oděv nebo na sepnutí šerpy.Ten, kdo nosí odznak, je už velký - půjde přece do školy! http://www.hrajeme-si.cz/odznak-jdu-do-skoly.html http://www.hrajeme-si.cz/images/serpy/thumb/t_odznak.jpg 19 0 Komplet č. 4 pro budoucí školáky za zvýhodněnou cenu: Jdu do školy s odznakem Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o. Na rozloučení s mateřskou školou vám pro předškoláky nabízíme komplet za zvýhodněnou cenu. Komplet obsahuje: ODZNAK Jdu do školy + Přání budoucím školákům + Sešitovou knížku Jdu do školy Jednotlivé položky kompletu jsou popsány zde http://www.hrajeme-si.cz/komplet-s-odznakem.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_kompletjdudoskolysodznakem.jpg 64 0 Hrajeme si a učíme se - KVĚTEN Školní licence pro 4 a více počítačů Tato školní licence pro čtyři a více počítačů nebo elektronických zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o. http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-pro-4avicepocitacu.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/kveten/thumb/t_kveten.jpg 3490 0 Hrajeme si a učíme se - KVĚTEN Školní licence pro 1 - 3 počítače  Tato školní licence pro jeden až tři počítače nebo elektronická zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na maximálně třech počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o.   http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-pro-1az3pocitace.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/kveten/thumb/t_kveten.jpg 2490 21 Rok v písničkách - CD CD obsahuje 20 písniček ze stejnojmenného zpěvníku nazpívaných dětmi a 20 samostatných hudebních doprovodů. Hudba: Jaroslava Horáčková, Michal Smolan http://www.hrajeme-si.cz/rok-v-pisnickach-cd.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/barevnekaminky2015/thumb/t_cdrokvpisnickach.jpg 219 0 metodická složka INTERAKTIVNÍ ŠKOLIČKA Zdarma poskytneme jen jedno vydání na školu.   Metodická složka "INTERAKTIVNÍ ŠKOLIČKA" obsahuje: 1. Úvodní list s uvedením: - návrhu zařazení jednotlivých programů do integrovaných bloků (ročních období) - představení projektu - doporučení pro posílení komunikace mezi rodiči a školou - návrhu evaluačních otázek - požadavků na instalaci 2. Průvodní listy jednotlivých programů pro orientaci pedagoga s uvedením: - jazyka - tematického zaměření - návrhu zařazení do integrovaných bloků (ročních období) - doplňujících pomůcek - základního obsahu - vzdělávacího záměru - dílčích vzdělávacích cílů - konkretizovaných očekávaných výstupů dle RVP PV - obsahu činností - doporučení pro přímou vzdělávací činnost 3. Barevné obrázky A4 ke všem vydaným programům „Pracujeme s interaktivním programem“ vhodné k umístění např. do šatny nebo na jiné vhodné místo jako další pojítko mezi rodiči a aktuálním děním ve třídě.   Ukázka:  http://www.hrajeme-si.cz/metodicky-komplet-interaktivni-skolicka.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/thumb/t_interaktivniskolickaobal.jpg 390 0 Hrajeme si a učíme se - ČÍM BUDU 1. Školní licence pro 4 a více počítačů Tato školní licence pro čtyři a více počítačů nebo elektronických zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o. http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-cimbudu1-pro-4avicepocitacu.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/cimbudu1/thumb/t_obalcimbudu1.jpg 3990 21 Hrajeme si a učíme se - ČÍM BUDU 1. Školní licence pro 1 - 3 počítače  Tato školní licence pro jeden až tři počítače nebo elektronická zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na maximálně třech počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o.   http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-cimbudu1-pro-1az3pocitace.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/cimbudu1/thumb/t_obalcimbudu1.jpg 2990 0 Popletená zvířátka Vydavatel: Nakladatelství Rotag Hudební besídka pro děti předškolního a nižšího školního věku. Titul obsahuje knížku – scénář s notovými záznamy písniček a CD s nahrávkou celé besídky. Navíc jsou na CD jednotlivé nahrávky písní a jejich hudebních doprovodů. Příběh vypráví o zvířátkách, která se chystala oslavit svůj Mezinárodní den. Tentokrát ale byla jejich oslava neobyčejně veselá. Zasloužil se o to čaroděj, který nikým nepozorován pomotal zvířátkům jazyky. Jak to nakonec dopadlo? No přece dobře, jako v každé pohádce. Věříme, že tato pohádka děti nejen pobaví, ale možná ji i nacvičí jako besídku. Pohádku napsala Marie Adamovská, hudbu složil a nahrál Stanislav Chudoba. Ilustrace nakreslila Edita Plicková. Na CD příběh vypráví Jitka Molavcová, písničky zpívají děti ze sboru Pražští Andělé pod vedením Věry Hrdinkové. http://www.hrajeme-si.cz/popletena-zviratka.html http://www.hrajeme-si.cz/images/rotag/thumb/t_popletenazvitratka.jpg 230 21 Barevné kamínky: Zpívejme si celý rok 2. DOSTUPNÉ OD: 18.3.2016 Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o.  Zpěvník s novými písničkami oblíbené autorky Jaroslavy Horáčkové s obrázky pro vymalování nebo rozhovory, pro individuální nebo skupinové činnosti dětí. Autorka: Jaroslava Horáčková Knížka vázaná spirálou, formát A4, ISBN 978-80-87165-62-1 Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/zpivejme-si-cely-rok-2.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/barevnekaminky2016/thumb/t_zpivejmesicelyrok2.jpg 186 0 Barevné kamínky: Zpíváme si o povoláních a řemeslech Čím budu 1. DOSTUPNÉ OD: 18.3.2016 Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o.  Říkanky a písničky s obrázky k vymalování a povídání ke 20 postavičkám povolání a řemesel. Formát A4, černobíle. Povolání a řemesla: popelář, zahradník, lékař, policista, řidič, úřednice, zvěrolékař, pošťačka, kuchařka, zdravotní sestra, číšník, výpravčí, zedník, kosmonaut, hasič, kominík, prodavačka, učitelka, kadeřnice, voják. Knížka vázaná spirálou, formát A4, ISBN 978-80-87165-61-4 K tématu "O povoláních a řemeslech" dále nabízíme: CD Čím budu 1. Interaktivní program Čím budu 1. Tematický výukový obraz A1 Čím budu 1. Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/zpivame-si-o-povolanich-a-remeslech-cim-budu-1.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/barevnekaminky2016/thumb/t_zpivamesiopovolanichcimbudu1.jpg 186 0 Čím budu 1. CD CD obsahuje motivační říkanky a písničky nazpívané dětmi ke 20 postavičkám povolání a řemesel i samostatné hudební doprovody. Písničky mají stejný notový záznam a odlišují se různým aranžmá vyjadřujícím charakter postav. Povolání a řemesla: popelář, zahradník, lékař, policista, řidič, úřednice, zvěrolékař, pošťačka, kuchařka, zdravotní sestra, číšník, výpravčí, zedník, kosmonaut, hasič, kominík, prodavačka, učitelka, kadeřnice, voják. Hudba: Milada Přikrylová, Michal Smolan K tématu "O povoláních a řemeslech" dále nabízíme: Zpíváme si o povoláních a řemeslech Čím budu 1. Interaktivní program Čím budu 1. Tematický výukový obraz A1 Čím budu 1. http://www.hrajeme-si.cz/cim-budu-1-cd.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/barevnekaminky2016/thumb/t_cimbudu1cd.jpg 219 0 Berušky jdou do školy DOSTUPNÉ OD: 30.3.2016  Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o.  Milá knížka s veršovanými pohádkami, říkankami, hádankami a rozpočítadly nejen o beruškách je určena dětem na rozloučení s MŠ. Je obohacena zajímavými úkoly, které navodí u rodičů i dětí pohodu a radost. Autorka: Květoslava Pokorná Knížka vázaná spirálou, formát A5, ISBN 978-80-87165-63-8 http://www.hrajeme-si.cz/berusky-jdou-do-skoly.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/barevnekaminky2016/thumb/t_beruskyjdoudoskoly.jpg 65 15 Komplet č. 5 pro budoucí školáky za zvýhodněnou cenu: Se sluníčkem do školy s odznakem Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o. Na rozloučení s mateřskou školou vám pro předškoláky nabízíme komplet za zvýhodněnou cenu. Komplet obsahuje: ODZNAK Jdu do školy + Přání budoucím školákům + knížku Se sluníčkem do školy Jednotlivé položky kompletu jsou popsány zde http://www.hrajeme-si.cz/se-slunickem-do-skoly-s-odznakem.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/barevnekaminky2016/thumb/t_kompletseslunickem.jpg 94 0 Komplet č. 6 pro budoucí školáky za zvýhodněnou cenu: Berušky jdou do školy s odznakem DOSTUPNÉ OD: 30.3.2016  Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o. Na rozloučení s mateřskou školou vám pro předškoláky nabízíme komplet za zvýhodněnou cenu. Komplet obsahuje: ODZNAK Jdu do školy + Přání budoucím školákům + knížku Berušky jdou do školy Jednotlivé položky kompletu jsou popsány zde http://www.hrajeme-si.cz/berusky-jdou-do-skoly-s-odznakem.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/barevnekaminky2016/thumb/t_kompletsberuskou.jpg 94 15 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Pohyb v tématech 1. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2004. Tématické zařazení pohybu do činností předškolního vzdělávání od měsíce září do listopadu. 49 stran.   TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ.   Ukázky:  http://www.hrajeme-si.cz/pristup-pohyb-v-tematech-1.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_pohybvtematech1.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Pohyb v tématech 2. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2004. Tématické zařazení pohybu do činností předškolního vzdělávání od měsíce prosince do února. 44 stran.   TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ.   Ukázky:  http://www.hrajeme-si.cz/pristup-pohyb-v-tematech-2.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_pohybvtematech2.jpg 69 21 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Pohyb v tématech 3. Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2004. Tématické zařazení pohybu do činností předškolního vzdělávání od měsíce března do června. 54 stran.   TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ.   Ukázky:  http://www.hrajeme-si.cz/pristup-pohyb-v-tematech-3.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_pohybvtematech3.jpg 69 21 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: O kohoutkovi a slepičce, Zvířátka v zimě Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2004. Pro dramatické hry dětí nabízíme programově řízenou činnost se stanovenými rámcovými i specifickými cíli. Dramatizace pro společné vystoupení dětí - divadlo pro zábavu, radostný den pro všechny zúčastněné, ale i pro diváky - kamarády nebo rodiče.   TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ.  Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/pristup-o-kohoutkovi-zviratka-v-zime.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/nahledy/thumb/t_okohoutkovi.jpg 69 0 INTERNETOVÝ PŘÍSTUP K EDITACI A TISKU E-PUBLIKACE: Rok ve verších a písničkách Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o., poprvé vydáno v roce 2009. Zpěvník i s obrázky na vymalování. Najdete v něm písničky na celý rok, které jsou doplněny milými říkankami např. Sen o štěstí, Babičce a dědečkovi, Kloučku vstávej, Než se staneš chmýříčkem a jinými. Autorka:  Jaroslava Horáčková TATO ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE S PŘÍSTUPEM PŘES INTERNET JE CELÁ VYUŽITELNÁ K ČERNOBÍLÉMU TISKU VE FORMÁTU A4 NA BĚŽNÉ STOLNÍ TISKÁRNĚ.  Ukázka: http://www.hrajeme-si.cz/pristup-rok-ve-versich-a-pisnickach.html http://www.hrajeme-si.cz/images/barevnekaminky/ukazky/thumb/t_rokveversich.jpg 69 21 Hrajeme si a učíme se - ŘÍJEN DOSTUPNÉ OD 9.9.2016! Školní licence pro 4 a více počítačů Tato školní licence pro čtyři a více počítačů nebo elektronických zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o. http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-rijen-pro-4avicepocitacu.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/rijen/thumb/t_rijen.jpg 3490 0 Hrajeme si a učíme se - ŘÍJEN DOSTUPNÉ OD 9.9.2016! Školní licence pro 1 - 3 počítače  Tato školní licence pro jeden až tři počítače nebo elektronická zařízení opravňuje instalovat a spouštět program školám nebo jiným organizacím s právní subjektivitou, které si licenci zakoupily, na maximálně třech počítačích nebo zařízeních umístěných v jedné společné budově školy. Tuto licenci nelze použít pro instalaci produktu na několika místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. Vydavatel: Barevné kamínky s.r.o.   http://www.hrajeme-si.cz/hrajeme-si-a-ucime-se-rijen-pro-1az3pocitace.html http://www.hrajeme-si.cz/images/INTERAKTIVNIPROGRAMY/rijen/thumb/t_rijen.jpg 2490 0