Metodický kabinet digitálního vzdělávání

Metodický kabinet digitálního vzdělávání

Vláda v polovině listopadu 2014 podpořila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, která vznikla na návrh MŠMT. Reaguje na neustálý vývoj digitálních technologií a počítá s postupným zapojením moderních technologií do výuky. Otevřené a dostupné vzdělávací zdroje, digitální gramotnost, informatické myšlení a digitální technologie ve školách – to jsou čtyři pilíře cesty k digitálně vzdělanému a úspěšnému Česku.

Seznamte se s Metodickým kabinetem, jehož cílem je:
- metodická podpora pedagogů mateřských a základních škol v práci s inovativními digitálními technologiemi; následná pomoc při efektivním zapojování těchto technologií do výuky
- kontinuální rozvoj digitálních kompetencí pedagogů mateřských a základních škol s cílem odstranit markantní rozdíl mezi vysokoškolskou (na soudobé moderní trendy pomalu reagující) přípravou pedagogů a reálnou praxí ovlivněnou rychlým vývojem digitálních technologií
- rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti u současných dětí a žáků, neboť právě tyto schopnosti mohou výrazně ovlivnit jejich budoucí konkurenceschopnost na evropském trhu práce
- podnícení zájmu o digitální technologie jakožto zdroje poznání již u dětí v předškolním věku pomocí poutavých vzdělávacích projektů; vedení dětí a žáků ke kritickému myšlení při práci s takto získanými informacemi, k jejich třídění a následné interpretaci

Zveme Vás na semináře METODICKÉHO KABINETU DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ o soudobých trendech v digitálním vzdělávání v mateřské škole. Součástí semináře je prezentace populárního interaktivního displeje MultiBoard® s 16 programy Barevné kamínky a dalším vzdělávacím softwarem. Seznámíte se zde také s aktuálními trendy v osvojování digitální gramotnosti a informatického myšlení u předškolních dětí v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020. Účast je zdarma. Doba trvání semináře je cca 90 - 120 minut. Pro rezervaci a více informací volejte tel. 273 132 327. Pokud se Vám žádný z termínů nehodí, rádi uspořádáme prezentaci přímo ve Vaší mateřské škole.

Program:
- strategie digitálního vzdělávání v ČR - jak může digitální gramotnost zvýšit budoucí konkurenceschopnost dětí a žáků na evropském trhu práce?
- projekční technologie versus LED technologie: porovnání interaktivního koberce, interaktivní tabule a interaktivního displeje
- interaktivní displej MultiBoard®: nejpoužívanější interaktivní zařízení pro digitální vzděláváni v českých mateřských školách, novinky pro rok 2018: rozlišení 4K, dvacet dotyků, SSD paměť, vylepšené ozvučení; metodická podpora pro pedagogy, online cloudové úložiště 30GB zdarma, 3D modely z 8 výukových oblastí
- Barevné kamínky - 16 interaktivních programů (9 měsíců + 6 tematických + 1 interaktivní soubor pracovních listů a labyrintů)
- MŮJ DOMOV, MOJE VLAST - ucelená vzdělávací nabídka k příležitosti letošního výročí 100 let od vzniku samostatné Československé republiky, se vzdělávacím záměrem posilovat přirozené vazby ke svému domovu a probouzet zájem dítěte o krásy naší vlasti
- jak financovat digitální vzdělávání ze šablon?

Přidejte se a zřiďte i ve Vaší mateřské škole Metodický kabinet digitálního vzdělávání.

Další informace o činnosti Metodického kabinetu najdete na www.metodickykabinet.cz

Akce