Příspěvek MŠMT všem mateřským školám na pořízení výukových interaktivních programů

Příspěvek MŠMT všem mateřským školám na pořízení výukových interaktivních programů

V letošním roce poskytne MŠMT každé mateřské i základní škole v rámci projektu Národního plánu obnovy příspěvek až 60 000 Kč na pořízení digitálních učebních pomůcek určených pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.

Definici "digitální učební pomůcky" splňují naše výukové interaktivní programy (CD i online programy v iŠkoličce), jak je uvedeno v dokumentu MŠMT zde (oddíl B dokumentu).

Budeme rádi, když příspěvek využijete k pořízení interaktivních výukových programů v naší iŠkoličce, popřípadě k prodloužení stávajících přístupů. 

Podpořeny budou všechny školy, a to částkou ve výši 8 000 Kč na učitele. Příspěvek bude veřejným školám (zřizovaným krajem nebo obcím) vyplácen bez nutnosti podávat žádost, pro soukromé či církevní školy bude zveřejněna výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace.
Informace od MŠMT k tomuto projektu by už měly být v datových schránkách Vaší školy, veškeré informace o projektu MŠMT najdete zde.

Akce