logo

INTERAKTIVNÍ ŠKOLIČKA - projekt českých autorů a pedagogů:

je tvořen souborem tematicky zaměřených interaktivních programů pro celoroční předškolní vzdělávání. Všechny programy obsahují činnosti ze všech vzdělávacích oblastí RVP PV, hry pro postřeh a orientaci, říkanky, písničky nazpívané sborem nadaných dětí z Ostravy autorů Jaroslavy Horáčkové a Michala Smolana s hudebními doprovody k danému tématu a mluvený komentář pro samostatnou činnost dítěte. Ve všech programech děti provází zajímavá animovaná postavička. Děti v nich rozvíjí své poznávací city, jako je objevování a radost z nových poznatků, a mohou samostatně rozhodovat o plnění úkolů, které jsou jim nabízeny.
Programy je možné používat na počítači, interaktivních tabulích všech typů, Magicboxu, projektoru, Multiboardu nebo tabletu s operačním systémem Windows.

Sestavili jsme složky s metodickými listy a obrázky "INTERAKTIVNÍ ŠKOLIČKA" , které vám můžeme poskytnout v jednom vydání na školu ZDARMA. Doporučujeme je všem školám, které mají třeba jen jeden náš interaktivní program, zejména pro lepší orientaci pedagoga v cílech, výstupech i obsahu programů nebo i školám, které jen výhledově uvažují o pořízení interaktivního přístroje nebo našich programů.

Spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové.

pedagogicka_fakulta  
interaktivniskolicka
nadpis
cimbudu1
leden
brezen
duben
kveten
cerven
listopad
prosinec
les
zvirata
vlast
dopravniskola
pismacek
internetové přístupy
Tričko Jdu do školy
Tričko jdu do školy

 
Naše publikace jsou inspirací pro předškolního pedagoga při tvorbě námětů a činností v předškolním vzdělávání. Najdete v nich:
  • praktické náměty předškolních pedagogů z realizování Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání  
Vydáváme pomůcky a publikace, které jsou sestaveny a ověřeny pedagogem mateřské školy a jsou určeny pro:
  • skupinové, individuální i frontální činnosti s dětmi
  • dramatické hry
  • pohybové, hudební, jazykové a literární činnosti s dětmi
  • samostudium pedagogů vydáváme zkušenosti s integrací v praxi
  • rozloučení předškoláků s mateřskou školou 
    Všechny naše publikace jsou jen praktické ukázky a nejsou návodem, jak je nutno pracovat.


Rádi vydáme vaše ucelená dílka,
týkající se praktického realizování RVPPV, ale i náměty ze školní družiny.


Akční zboží

Barevné kamínky: Co s nimi...

Pro mateřské školy

Barevné kamínky: Co s nimi...
Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.
Knížka s náměty z praxe pedagoga mateřské školy, autorka Marie Čermáková. Ukázka jedné z možných cest jak pracovat s dětmi vyžadujícími větší péči, s hyperaktivními dětmi.
Formát A4 

Ukázky:  Co s nimi... Co s nimi... Co s nimi...
Naše cena 124,-- Kč
Akční cena: 29,-- Kč

Barevné kamínky: O světě kolem nás

Pro mateřské školy

Barevné kamínky: O světě kolem nás
Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.
Říkanky k tématickým okruhům, autorka Eva Moravcová. Jsou žertovné i lyrické, zábavné i naučné. Podpoří v dětech smysl pro rytmus, cit pro rým a mateřský jazyk, procvičí správnou výslovnost a pomohou rozšířit slovní zásobu. Zařadíte je vhodně k tématickým okruhům o povolání, počasí, o dni a noci, o zvířátkách, o městě, o vesnici, o věcech kolem nás.
Formát A5
Ukázky:  O světě kolem nás O světě kolem nás
Naše cena 59,-- Kč
Akční cena: 29,-- Kč

Barevné kamínky: ABCD už to jede

Pro mateřské školy

Barevné kamínky: ABCD už to jede
Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. 
Obsahuje krátké říkanky s barevnými obrázky a stanovenými úkoly pro děti s návrhem dalšího využití říkanek ve vzdělávacích oblastech RVP PV
Autorka p. učitelka Viola Dufková
Knížka vázaná spirálou,křídový papír
formát A5,
ISBN 978-80-903992-8-0
Ukázky: Barevné kamínky: abcduztojede Barevné kamínky: abcduztojede.jpg
Naše cena 124,-- Kč
Akční cena: 62,-- Kč

Barevné kamínky: Říkejme si spolu 2.

Pro mateřské školy

Barevné kamínky: Říkejme si spolu 2.
Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. 
Druhý díl knížečky Říkejme si spolu, který svými milými verši zaujme malé posluchače pro poslech i nácvik. Autorka p. učitelka Miroslava Zázvorková
Sešitová knížka, formát A5,
ISBN 978-80-87165-08-9
Ukázka:  Říkejme si spolu 2.
Naše cena 61,-- Kč
Akční cena: 30,-- Kč

Komplet č. 3 pro budoucí školáky za zvýhodněnou cenu: Jdu do školy s medailí

Pro mateřské školy

Komplet č. 3 pro budoucí školáky za zvýhodněnou cenu: Jdu do školy s medailí

Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o.
Na rozloučení s mateřskou školou vám pro předškoláky nabízíme komplet za zvýhodněnou cenu.
Komplet obsahuje:
PAMĚTNÍ MEDAILI na stuze (trikolóra) + Přání budoucím školákům + Sešitovou knížku Jdu do školy

Jednotlivé položky kompletu jsou popsány zde

Naše cena 60,-- Kč
Akční cena: 45,-- Kč

Barevné kamínky: Hrajeme si s pohádkou Medvídkovic rodinka

Pro mateřské školy

Barevné kamínky: Hrajeme si s pohádkou Medvídkovic rodinka
Vydavatel: Přikrylová Milada Plus s.r.o. 
Pohádkový příběh pro poučení i zábavu s říkankami, písničkami a obrázky k vymalování. Příběh o rodině medvídků upevňuje u dětí vztah k rodině, k ostatním dětem v mateřské škole, rozvíjí sociální citlivost a toleranci dítěte k ostatním lidem kolem nás, učí děti poznávat hodnoty každého člověka.
Činnosti, které dětem nabízíme: poslech pohádky, čtení na pokračování, rozhovory, vyprávění, poslech a nácvik písní a říkanek k pohádce i k tématu, výtvarné činnosti, vymalování obrázků k písničkám i říkankám. Vše vhodně zařadíte při plnění cílů vzdělávacích oblastí RVP PV, zejména oblasti Dítě a ten druhý.
Autor: paní učitelka Jaroslava Horáčková
Knížka vázaná spirálou, barevná, formát A4,
ISBN 978-80-87165-11-9

Ukázka:
Barevné kamínky: Medvídkovic rodinka Barevné kamínky: Medvídkovic rodinka Barevné kamínky: Medvídkovic rodinka Barevné kamínky: Medvídkovic rodinka Barevné kamínky: Medvídkovic rodinka

Barevné kamínky: Medvídkovic rodinka Barevné kamínky: Medvídkovic rodinka Barevné kamínky: Medvídkovic rodinka
Naše cena 202,-- Kč
Akční cena: 60,-- Kč


© Copyright 2016 hrajeme-si.cz ... RSS Feed výrobků ... E-shop a Hosting: Pudu TechnologiesTOPlist