V současné době má interaktivní výuka na mateřských a základních školách své nezastupitelné místo ve vzdělávání dětí. Již od roku 2011 se věnujeme tvorbě interaktivních výukových programů, které mohou být zajímavým přínosem pro přímou vzdělávací činnost. Záměrem naší tvorby je nabídnout předškolnímu vzdělávání české tematicky zaměřené interaktivní programy, které by prostřednictvím svých příběhů a motivačních postaviček obohatily vzdělávání v oblasti poznatků, hodnot a postojů dítěte o zajímavé činnosti s cílem získat dovednosti mnohostrannější, dokonalejší a pro život prakticky využitelnější tak, jak jsou stanoveny Rámcovým vzdělávacím programem.

      Všechny naše interaktivní programy jsme Vám v minulosti dodávali v instalované podobě na CD nebo USB flešce. Vzhledem k vývoji operačních systémů a dotykových technologií, kdy došlo k ukončení podpory (tzn. vývoje) aplikace Adobe Flash Player, jsme všechny programy zcela přepracovali do nové, multidotykové aplikace - iŠkoličky. Programy ve starší, instalované podobě můžeme vyjímečně dodat už jen školám, které nemají běžné internetové připojení.  

      Máte-li z dřívějška některé instalované programy zakoupené, nabízíme Vám zdarma tyto programy přepracované v nové multidotykové iŠkoličce na dobu 1 roku. Starší instalované programy Vám zůstanou i nadále. Pro spuštění tohoto bonusu zdarma nás kontaktujte na info@hrajeme-si.cz, napište datum, čas a telefon - zavoláme a pomůžeme Vám iŠkoličku během 15 minut spustit.


Logo iŠkolička

      Představujeme vám multidotykovou iŠkoličku, soubor tematicky zaměřených interaktivních výukových programů, úkolů pro dvojice, interaktivních pracovních listů a ePublikací českých autorů a pedagogů, který může obohatit vzdělávání dítěte od 3 do 7 let o zajímavé činnosti na celý školní rok.

Vlastnosti programů v iŠkoličce:

 • nevyžadují Flash Player, běží v prohlížeči Chrome
 • podporují multidotyk, děti můžou současně spolupracovat na plnění úkolů, po ploše lze pohybovat v jeden okamžik s více objekty
 • programy mají variabilní systém pro zadávání úkolů v různých stupních obtížnosti (např. lehký úkol - zobrazení puntíků, těžší úkol - zobrazení číslic, popř. zadávání úkolů v různých číselných řadách)
 • programy jsou určené pro všechny OS (Win 7,8,10, 11, Android, iOS)
 • lze je používat i na tabletech (Android, iOS)
 • je nutný internet
 • licence je pro neomezený počet přístrojů na daném pracovišti (na jednom pracovišti - budově školy) včetně možnosti používat pedagogy i doma v rámci přípravy výuky 
 • programy je možné zakoupit na období 1 roku až 5 let, a to buď k využití ve škole nebo i k využití u dětí doma například v rámci distanční výuky

Všechny programy obsahují činnosti z pěti vzdělávacích oblastí předškolního vzdělávání, a to zejména na rozvoj zrakového vnímání, zrakové paměti, postřehu, orientace na ploše, koncentrace pozornosti, paměti mechanické i logické, obrazné i pojmové a také činnosti předcházející čtení a psaní. Najdete v nich i písničky nazpívané sborem nadaných dětí z Ostravy autorů Jaroslavy Horáčkové, Milady Přikrylové a Michala Smolana s hudebními doprovody k danému tématu, mluvený komentář pro samostatnou činnost dítěte i motivační říkanky.

Děti v programech rozvíjí své poznávací city, jako je objevování a radost z nových poznatků, a mohou samostatně rozhodovat o plnění úkolů, které jsou jim nabízeny.

Každý program je možno využít i pro logopedické činnosti. Rozvíjí se v něm vyjadřovací schopnosti dítěte, správná výslovnost, sluchové vnímání (hlásky na začátku i konci slov, dělení slov na slabiky..).

Při tvorbě jsme vycházeli také z hlavní metody předškolního vzdělávání, kterou je hra a hravé činnosti. Dítě v programech provází a příběh s úkoly mu nabízí vždy jiná, milá animovaná postavička, která se s dítětem raduje při splnění úkolu.

iŠkolička neomezuje předškolního pedagoga v jeho tvořivosti, neorganizuje mu činnost během dne, ale naopak pedagoga vhodně motivuje při jeho tvorbě didakticky zacílené činnosti na celý den tak, aby mohl uplatnit didaktický styl vzdělávání: princip vzdělávací nabídky, individualní volby a aktivního přístupu dítěte.

Ke každému programu jsme sestavili manuál s uvedením tematického zaměření, návrhu zařazení do integrovaných bloků (ročních období), doplňujících pomůcek, základního obsahu, vzdělávacího záměru, dílčích vzdělávacích cílů, konkretizovaných očekávaných výstupů dle RVP PV, obsahu činností a doporučení pro přímou vzdělávací činnost. Na konci této stránky najdete pod růžovými tlačítky veškeré další informace včetně teorie pro pedagogy.

Programy v iŠkoličce používáte po přihlášení v prohlížeči Chrome na našich stránkách pomocí aplikace Moje iŠkolička (Win a iOS). Aplikaci je možné i nainstalovat (Android). iŠkolička funguje na Win, Android i iOS, ale pozor na některé levnější displeje, které mají pouze neplnohodnotný operační systém Android - tam obvykle není možné instalovat prohlížeč Chrome - a abyste ho vůbec mohli používat, je nutné pak k němu zbytečně externě připojovat notebook.

Multiboard

Uvažujete-li o pořízení interaktivního přístroje, doporučujeme Vám mobilní dotykový displej SchoolBoard s předinstalovanou aplikací iŠkolička se všemi programy.

Tel.: +420 273 132 327, e-mail: info@schoolboard.cz

Chcete-li interaktivní programy vyzkoušet, napište nám na info@hrajeme-si.cz datum, čas a telefonní číslo, zavoláme Vám a během 15 minut Vám iŠkoličku po telefonu na Vašem přístroji nastavíme a na několik dnů zpřístupníme k vyzkoušení.


iŠkolička obsahuje čtyři kategorie interaktivních materiálů:

 • Interaktivní programy

  Interaktivní programy

 • Hry pro dvojice

  Úkoly pro dvojice

 • Interaktivní pracovní listy

  Interaktivní pracovní listy

 • ePublikace

  ePublikace

1. kategorie: INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY v on-line iŠkoličce

      Kategorie obsahuje 16 interaktivních programů včetně zcela nového programu Moje tělo, který na CD ani nikdy neexistoval. Při tomto novém zpracování jsme se snažili co nejvíce rozvinout variabilitu úkolů v různých stupních obtížnosti. V programech děti provází a úkoly jim nabízí vždy jiná, milá animovaná postavička, která se s nimi raduje při splnění úkolu. Po kliku na příslušnou dlaždici zobrazíte daný program v e-shopu. Programy můžete pořizovat jednotlivě anebo všechny dohromady v cenově zvýhodněném balíčku. Pro každý program máme zpracovaný manuál s uvedením obsahu činností a pedagogické teorie (pedagogický záměr, tematické zaměření, konkretizované očekávané výstupy ve všech pěti oblastech RVP PV, doporučení pro přímou vzdělávací činnost...) Manuály si můžete v aplikaci iŠkolička zobrazit i vytisknout nebo uložit jako *.pdf). 

Ceník v případě odběru všech 16 interaktivních programů v iŠkoličce (položka Všechny aktuálně dostupné interaktivní programy)

Ceny se snižují v závislosti na délce využití:

Využití Ve škole

pro počítače a přístroje umístěné v jedné společné budově školy a pro přístroje u pedagogů tohoto pracoviště doma k přípravě výuky.

- 1 rok (sleva 590Kč):  8850Kč
- 2 roky (sleva 10%): 16960Kč
- 3 roky (sleva 20%): 22560Kč
- 5 let (sleva 20%): 37600Kč
Využití Doma

pro počítače a přístroje umístěné doma u všech dětí i pedagogů z jednoho pracoviště školy a pro přístroje na tomto pracovišti školy k přípravě pedagogů.

- 1 rok (sleva 590Kč):  8850Kč
- 2 roky (sleva 10%): 16960Kč
- 3 roky (sleva 20%): 22560Kč
Využití Školáček doma

pro počítače a přístroje na jednom domácím místě k individuální domácí výuce dítěte.


- 1 rok (sleva 190Kč): 2850Kč
- 2 roky (sleva 10%): 5440Kč
- 3 roky (sleva 20%): 7200Kč

Ceník pro jednotlivé interaktivní programy v iŠkoličce

Ceny jednotlivých interaktivních programů jsou stejné a snižují se v závislosti na délce využití daného programu:

Využití Ve škole

pro počítače a přístroje umístěné v jedné společné budově školy a pro přístroje u pedagogů tohoto pracoviště doma k přípravě výuky.

- 1 rok:  590Kč
- 2 roky (sleva 10%): 1060Kč
- 3 roky (sleva 20%): 1410Kč
- 5 let (sleva 20%): 2350Kč
Využití Doma

pro počítače a přístroje umístěné doma u všech dětí i pedagogů z jednoho pracoviště školy a pro přístroje na tomto pracovišti školy k přípravě pedagogů.

- 1 rok: 590Kč
- 2 roky (sleva 10%): 1060Kč
- 3 roky (sleva 20%): 1410Kč
Využití Školáček doma

pro počítače a přístroje na jednom domácím místě k individuální domácí výuce dítěte.


- 1 rok: 190Kč
- 2 roky (sleva 10%): 340Kč
- 3 roky (sleva 20%) 450Kč

2. kategorie: ÚKOLY PRO DVOJICE I TROJICE v on-line iŠkoličce

      Kategorie obsahuje zatím 4 tematické okruhy úkolů. Postupně bychom chtěli doplňovat úkoly tak, aby každý interaktivní program výše měl své rozšíření v podobě multidotykových soutěživých úkolů pro dvojice i trojice dětí nebo i rodičů s dětmi. Děti v úkolech provází opět příslušná motivační postavička, která přiběhne na scénu po splnění úkolu všemi dětmi, a postaví se k tomu, kdo byl nejšikovnější. Po kliku na příslušnou dlaždici zobrazíte dané položky v e-shopu. Úkoly můžete pořizovat jednotlivě anebo všechny dohromady v cenově zvýhodněném balíčku. 

Ceník v případě odběru všech úkolů pro dvojice v iŠkoličce (položka Všechny úkoly pro dvojice)

Ceny se snižují v závislosti na délce využití:

Využití Ve škole

pro počítače a přístroje umístěné v jedné společné budově školy a pro přístroje u pedagogů tohoto pracoviště doma k přípravě výuky.

- 1 rok (sleva 80Kč):  680Kč
- 2 roky (sleva 10%): 1360Kč
- 3 roky (sleva 20%): 1800Kč
- 5 let (sleva 20%): 3000Kč
Využití Doma

pro počítače a přístroje umístěné doma u všech dětí i pedagogů z jednoho pracoviště školy a pro přístroje na tomto pracovišti školy k přípravě pedagogů.

- 1 rok (sleva 80Kč):  680Kč
- 2 roky (sleva 10%): 1360Kč
- 3 roky (sleva 20%): 1800Kč
Využití Školáček doma

pro počítače a přístroje na jednom domácím místě k individuální domácí výuce dítěte.


- 1 rok (sleva 40Kč): 320Kč
- 2 roky (sleva 10%): 640Kč
- 3 roky (sleva 20%): 840Kč

Ceník pro jednotlivá témata úkolů pro dvojice v iŠkoličce

Ceny jednotlivých položek jsou stejné a snižují se v závislosti na délce jejich využití:

Využití Ve škole

pro počítače a přístroje umístěné v jedné společné budově školy a pro přístroje u pedagogů tohoto pracoviště doma k přípravě výuky.

- 1 rok:  190Kč
- 2 roky (sleva 10%): 340Kč
- 3 roky (sleva 20%): 450Kč
- 5 let (sleva 20%): 750Kč
Využití Doma

pro počítače a přístroje umístěné doma u všech dětí i pedagogů z jednoho pracoviště školy a pro přístroje na tomto pracovišti školy k přípravě pedagogů.

- 1 rok: 190Kč
- 2 roky (sleva 10%): 340Kč
- 3 roky (sleva 20%): 450Kč
Využití Školáček doma

pro počítače a přístroje na jednom domácím místě k individuální domácí výuce dítěte.


- 1 rok: 90Kč
- 2 roky (sleva 10%): 160Kč
- 3 roky (sleva 20%) 210Kč

3. kategorie: INTERAKTIVNÍ PRACOVNÍ LISTY v on-line iŠkoličce

      V této kategorii najdete programy s interaktivními pracovními listy. Jejich kreslící modul umožňuje volbu z palety 13-ti barev, volbu tloušťky tahu pera nebo štětce, vylévání objektů barvou (plechovka barvy), mazání obrázku gumou, pohyb v historii akcí směrem zpět, zobrazit místo pro případný podpis dítěte, uložit i tisknout prázdné i vyplněné pracovní listy. Program Kreslí celá školička navíc obsahuje i paletu obrázků, značek, symbolů, znaků i písmen, která dětem umožní své kresby dotvořit nebo vyzdobit podle vlastní fantazie. Děti tak snadno nakreslí les, řeku, trávu, hřiby, muchomůrky, jahody, pampelišky, květiny, ovoce, slunce, hvězdy, mraky a další, paní učitelky si tak můžou vytvořit i vlastní pracovní list. Děti programy opět provází animovaná motivační postavička, která se s nimi raduje při splnění úkolu. Po kliku na příslušnou dlaždici zobrazíte dané položky v e-shopu. Programy můžete pořizovat jednotlivě anebo oba dohromady v cenově zvýhodněném balíčku.

Ceník v případě odběru obou programů s pracovními listy v iŠkoličce (položka Všechny pracovní listy)

Ceny se snižují v závislosti na délce využití:

Využití Ve škole

pro počítače a přístroje umístěné v jedné společné budově školy a pro přístroje u pedagogů tohoto pracoviště doma k přípravě výuky.

- 1 rok (sleva 170Kč):  1600Kč
- 2 roky (sleva 10%): 3180Kč
- 3 roky (sleva 20%): 4230Kč
- 5 let (sleva 20%): 7050Kč
Využití Doma

pro počítače a přístroje umístěné doma u všech dětí i pedagogů z jednoho pracoviště školy a pro přístroje na tomto pracovišti školy k přípravě pedagogů.

- 1 rok (sleva 170Kč):  1600Kč
- 2 roky (sleva 10%): 3180Kč
- 3 roky (sleva 20%): 4230Kč
Využití Školáček doma

pro počítače a přístroje na jednom domácím místě k individuální domácí výuce dítěte.


- 1 rok (sleva 50Kč): 520Kč
- 2 roky (sleva 10%): 1020Kč
- 3 roky (sleva 20%): 1350Kč

Ceník pro program S Lipáčkem na výlet

Ceny se snižují v závislosti na délce využití programu:

Využití Ve škole

pro počítače a přístroje umístěné v jedné společné budově školy a pro přístroje u pedagogů tohoto pracoviště doma k přípravě výuky.

- 1 rok:  590Kč
- 2 roky (sleva 10%): 1060Kč
- 3 roky (sleva 20%): 1410Kč
- 5 let (sleva 20%): 2350Kč
Využití Doma

pro počítače a přístroje umístěné doma u všech dětí i pedagogů z jednoho pracoviště školy a pro přístroje na tomto pracovišti školy k přípravě pedagogů.

- 1 rok: 590Kč
- 2 roky (sleva 10%): 1060Kč
- 3 roky (sleva 20%): 1410Kč
Využití Školáček doma

pro počítače a přístroje na jednom domácím místě k individuální domácí výuce dítěte.


- 1 rok: 190Kč
- 2 roky (sleva 10%): 340Kč
- 3 roky (sleva 20%) 450Kč

Ceník pro program Kreslí celá školička

Ceny se snižují v závislosti na délce využití programu:

Využití Ve škole

pro počítače a přístroje umístěné v jedné společné budově školy a pro přístroje u pedagogů tohoto pracoviště doma k přípravě výuky.

- 1 rok:  1180Kč
- 2 roky (sleva 10%): 2120Kč
- 3 roky (sleva 20%): 2820Kč
- 5 let (sleva 20%): 4700Kč
Využití Doma

pro počítače a přístroje umístěné doma u všech dětí i pedagogů z jednoho pracoviště školy a pro přístroje na tomto pracovišti školy k přípravě pedagogů.

- 1 rok: 1180Kč
- 2 roky (sleva 10%): 2120Kč
- 3 roky (sleva 20%): 2820Kč
Využití Školáček doma

pro počítače a přístroje na jednom domácím místě k individuální domácí výuce dítěte.


- 1 rok: 380Kč
- 2 roky (sleva 10%): 680Kč
- 3 roky (sleva 20%) 900Kč

4. kategorie: ePUBLIKACE v on-line iŠkoličce

      V této kategorii najdete všechny naše starší publikace, obrázkové pomůcky i zpěvníky, které už není možné zakoupit jako fyzické publikace, s možností jejich tisku na vlastní tiskárně (je zde celkem 52 ePublikací v 9 oddílech). Protože jsou ePublikace určené k tisku, budete je nejčastěji využívat na běžném počítači nebo notebooku s připojenou tiskárnou. Můžete si je ale prohlížet samozřejmě i na přístrojích s operačním systémem Android i iOS nebo je zobrazovat na interaktivním displeji nebo tabuli a libovolně v průběhu celého roku na připojené tiskárně tisknout např. obsažené pracovní listy. Po kliku na příslušnou dlaždici zobrazíte danou kategorii ePublikací v e-shopu. ePublikace můžete pořizovat jednotlivě nebo celé kategorie za zvýhodněnou cenu anebo všechny ePublikace dohromady v cenově zvýhodněném balíčku se slevou 50%.

Ceník ePublikací

Jednotlivé ePublikace stojí obvykle od 95 - 105Kč, způsob využití je Ve škole - umožní pedagogům tisk ePublikací jak ve škole, tak i u nich doma. U ePublikací neřešíme dobu - ta je vždy na jeden rok a je tedy dostatečná na to, abyste si příslušné ePublikace stihli vytisknout.

Využití Ve škole

pro počítače a přístroje umístěné v jedné společné budově školy a pro přístroje u pedagogů tohoto pracoviště doma k přípravě výuky.

- jednotlivé ePublikace:  obvykle 95 - 105Kč dle konkrétní ePublikace
- všechny ePublikace obsažené v oddílech výše: sleva 10% na všechny ePublikace z daného oddílu
- kompletně všechny ePublikace: 2660Kč po slevě 50%

Naší snahou je obohatit předškolní vzdělávání o zajímavé činnosti rozvíjející dítě, jeho oblast poznatků, hodnot a postojů a pomoci mu tak získat dovednosti mnohostrannější, dokonalejší a pro život prakticky využitelnější tak, jak je uvedeno v RVP PV.

Pokyny pro opravu starších instalací z CD nebo USB flešky