Logo iŠkolička

Multiboard Výběr z referencí MultiBoardu - mobilního dotykového displeje s předinstalovanou aplikací iŠkolička s kompletní sadou programů Barevné kamínky

Dobrý den,

na MultiBoardu nejvíce využíváme tematické celky z Barevných kamínků. Jmenovitě Čím budu (výběr povolání a úkoly k povolání, kde bychom uvítali možnost vytištění obrázků k povolání) a dále Březen  (sestavování obrázků, úkoly k jaru, Sluníčkovy úkoly a obrázky květin, také využíváme volné kreslení).
Velikou výhodou je velikost obrazovky, vejde se před ní více dětí a je dobře viditelná, také nam vyhovuje možnost stěhování ze třídy do třídy, snad jediným mínusem je, že můžeme pracovat jen s malou skupinou dětí anebo s celou třídou, avšak úkoly plníme jednotlivě. Kdyby byly programy Barevné kamínky přizpůsobeny pro práci více dětí najednou, bylo by to super. :-)
Jinak jsme s MultiBoardem velice spokojeni, hodně zpestřil naši výuku, učíme se novým věcem a metodám.
Mnohokrát děkujeme za zprostředkování

Klaudie Filípková, učitelka MŠ Černošice, Karlická 1170

-------------------------

Jsme 4-třídní MŠ, která je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic. MultiBoard používáme od prosince 2018. Díky zastupitelstvu obce, které nám schválilo investici na nákup této super výukové pomůcky, jsme připraveni na změny RVP PV v oblasti informatiky. Máme již aktivovánu většinu výukových programů Barevné kamínky, které jsou pro děti zábavné a rozvíjí osobnost dětí ve všech oblastech.
Přístroj využívají všechny děti z MŠ, jak 3-leté, tak i ti nejstarší. Každá učitelka má tedy k dispozici velký výběr činností, programů, úkolů…
Překvapila nás i „technická zdatnost“ dětí, takže dotykový displej je pro ně velká zábava, při níž se učí něco nového a poté procvičují, aniž si to uvědomují. Výborná je zpětná vazba, kdy jsou děti hned odměněny za správnou odpověď písničkou, interaktivním obrázkem. MultiBoard využíváme k procvičení dětské grafomotoriky a postřehu, k rozvoji předčtenářské a předmatematické gramotnosti dětí, také při něm cvičíme, zpíváme, učíme se básničky, hledáme nové informace a poznatky jako ve velké encyklopedii.. Tento interaktivní displej je velkým přínosem a zpestřením ve výuce a vzdělávání předškolních dětí. MultiBoard je inspirující nejen pro děti, ale i pro nás učitelky z Mateřské školy Dobrá Voda u Č. B.

Vedoucí učitelka Bc. Eva Miglová a kolektiv učitelek, Dobrá Voda u Českých Budějovic

-------------------------

Dobrý den,

za naši MŠ Cibuláček v Dubí se ráda připojím s velmi dobrou referencí na MultiBoard. Po delším vybírání a rozhodování mezi interaktivní tabulí, velkými tablety či MagicBoxem jsme se v závěru loňského roku rozhodli pro techniku spojující veškeré naše požadavky, a to pro MultiBoard. Již od prosince, kdy nám byl instalován, s ním děti ve všech odděleních napříč celou školkou pracují. Pracujeme nejen s nainstalovanými programy - skládačky s krtečkem, pexesa, logopedické hrátky, cvičení s Míšou (Youtube), ale zejména s interaktivními programy pro předškolní vzdělávání od tvůrce, pana Přikryla ze společnosti Barevné kamínky. Ihned po Novém roce jsme si zaplatili několik programů s jednotlivými měsíci, takže pokryjeme v podstatě celý rok. Obsluha MultiBoardu je jednoduchá, všechny paní učitelky jej zvládnou ovládat. Taktéž technická podpora ze strany dodavatele je velmi pružná a příjemná.
Z těchto důvodů uvažujeme do budoucna o pořízení ještě jednoho MultiBoardu na školku.
Velmi děkujeme za spolupráci

Za MŠ Cibuláček Kateřina Kazdová, Dubí

-------------------------

Interaktivní displej MultiBoard využíváme především pro zpestření činností v integrovaných blocích. Děti baví řešit úkoly v měsíčních interaktivních programech, rády si rozvíjejí postřeh, orientaci a trénují správnou výslovnost za pomoci logopedických cvičení a mikrofonu. Je s ním velmi snadná manipulace mezi třídami. Díky velkému displeji můžeme děti odměnit jejich oblíbeným tanečkem a písní od dětských interpretů.

Přeji krásné dny. S pozdravem

Martina Štětinová, Mateřská škola Korálek, Dobřejovice

-------------------------

Dobrý den,

interaktivní displej MultiBoard se snažíme využívat minimálně jednou týdně. Využíváme ho v rámci anglického jazyka, zakoupili jsme programy Barevné kamínky (ANIMALS, FOREST), také jsme přes stránku YouTube překládali anglickou pohádku, zacvičili si, procvičili slovní zásobu.
Využíváme MultiBoard také mimo AJ. V březnu jsme pomocí Barevných kamínků procvičovali květiny (různé přiřazování), početní úlohy, vyhledávání hlásky ve slově, sluchová cvičení). Poté jsme si pustili video “Růst rostliny”, “Ze života mravenců” nebo zvětšené věci pod mikroskopem. Nejvíce děti zaujal program "Život pavouků". Právě nám začíná téma Velikonoc, plánujeme využít barevné kamínky DUBEN.
Přeji krásné, slunečné dny,

Martina Jeřábková, MŠ Vostelčice

-------------------------


Konečně se nám to podařilo!

Jsme malá jednotřídní vesnická školička a již 4 roky jsme toužily pořídit pro naše děti interaktivní displej MultiBoard. Po získání finančních sponzorských darů jsme si jej mohly zakoupit. Děti i rodiče jsou z něj stejně jako my úplně nadšení. Pojmenovali jsme si ho „Bordík“. Téměř každý den dáváme dětem možnost se realizovat nejen v oblasti rozumové (plnění různých úkolů, vyplývajících z ŠVP PV), ale díky kreslícímu programu EasiNote si děti rozvíjejí i výtvarné fantazijní představy bez obav a ostychu. V rámci našich finančních možností jsme zatím zakoupily program „Barevné kamínky - Květen“. Také využíváme možnost pracovat s demo verzí programů „Barevné kamínky“, ale i vzdělávací  aplikace v plné verzi – tvary, čísla, profese, krteček. Díky Vám Váš interaktivní displej zpestřil a obohatil vzdělávání dětí. A je úplně úžasné, že si děti mohou hned vytisknout svůj vyplněný pracovní list z tiskárny, která je součástí MultiBoardu. Také se snažíme, aby děti mluvily při plnění úkolů, co dělají a proč to dělají a tak si rozvíjejí svou slovní zásobu. Chystáme se s dětmi využít i práci s mikrofonem k namluvení vzkazu „Proč mám rád svou maminku“ a spojit to s fotoprezentací dění v MŠ na besídku pro maminky. Ještě jednou moc děkujeme za Vaši ochotu, prezentaci i proškolení, které bylo naprosto skvělé. A také se nám líbí, že se můžeme na Vás kdykoliv obrátit se sebemenším problémem. Zakoupení „Bordíku“ bylo pro nás správným rozhodnutím! Děkujeme.
Irena Greško, ředitelka a Mirolava Švecová, učitelka z MŠ Kněžnice

ředitelka MŠ Kněžnice, MŠ Kněžnice 95, Jičín

-------------------------


Dobrý den,

s displejem se stále seznamujeme. Už jsme použili některé nainstalované aplikace, které se dětem moc líbily a zpestřily nám výuku (př. procvičování barev, tvarů, domácí zvířata ap.). Podotýkám, že ve třídě máme ty nejmenší děti, ale ani ony neměly problém na displeji pracovat, dokonce samy chtěly "ještě". Displej jsme použili i jako "velkou televizi" pro pouštění výukových DVD, na kterou krásně viděli všichni. Ještě jsme zdaleka nevyužili všechny možnosti, které displej nabízí, ale věřím, že do budoucna vše zvládneme. Už teď můžu říci, že je to velmi přínosná pomůcka v této elektronické době.
S pozdravem

Jana Kšírová, vedoucí MŠ Sluníčko , Hamplova 1104, Neratovice

-------------------------

Třída předškolních dětí Sluníček (MultiBoard č. 1)

MultiBoard využíváme pro rozvoj grafomotoriky a ke kreslení. Výhodou je připojení tiskárny, která umožňuje obrázek vytisknout, a děti si ho tak mohou odnést domů. Výukové programy nám pomohly zkvalitnit výchovný program, MultiBoard je pro děti stále atraktivní, motivuje je ke společné činnosti. Názornost výuky je větší, když děti vidí pohyb, slyší zvuk, mohou si zazpívat písničky s hudebním doprovodem, případně zatancovat. Kromě výukových programů umožňuje promítat prezentace, fotografie dětí, pohádky….
Její přínos vidíme jako velmi pozitivní.
Helena Ohlídalová & Alexandra Hochmajerová

-------------------------

Odloučené pracoviště (MultiBoard č. 2):
MultiBoard je jedna z nejpoužívanějších pomůcek. Rádi s dětmi využíváme všechny materiály "Kamínků", hlavně úkoly na rozvoj předmatematické gramotnosti, to děti baví nejvíc. Zatím nejzajímavější bylo animační zpracování krátkého pohádkového filmu o Krtečkovi, který jsme s dětmi a rodiči vytvořili a ihned jsme ho mohli na velké obrazovce shlédnout. Někdy v pátek pouštíme dětem diskotéku z YouTube, rády cvičí a tančí na předvolené programy, které MultiBoard nabízí. Pro nejstarší předškoláky jsme využili fantastický 3D vzdělávací projekt o lidském těle. Získanými znalostmi jsme ohromili i studenty střední zdravotnické školy. Mezi nejoblíbenější aktivity, kromě úkolů z "Kamínků", patří volné kreslení dětí a bludiště. Kreslení z toho důvodu, že si obrázky mohou vytisknout a bludiště proto, že mohou cestu zopakovat, vymazat, změnit barvy tolikrát, až se ujistí, že našli tu správnou cestu. MultiBoard jsme využili i k velkoplošné prezentaci fotek a videí z besídek a vystoupení. Určitě má pro nás důležitou a nezastupitelnou funkci a je doplňkem k didaktickým a spontánním hrám dětí.
Mgr. Michaela Sovadinová

S pozdravem Bc. Ilona Staňková, ředitelka, Mateřská škola Fryšták

-------------------------


Dobrý den,

s MultiBoardem jsme maximálně spokojené. V podstatě denně je využíván ve třídě předškoláků. Děti jsou nadšené a vždy se zájmem plní úkoly. Nejraději plní úkoly zaměřené na grafomotoriku. Mohou spolupracovat, vzájemně se doplňují, opravují, pomáhají si. Zvukové signály jasně napovídají, co je správně a co je třeba opravit. Nejvíce je využíván brzy ráno, kdy je ještě méně dětí a lze je všechny zapojit. V průběhu dne se zapojují po skupinkách. Současně s MultiBoardem jsme obdrželi i panáčka Lipáčka, který děti zpočátku motivoval v rámci programu Moje vlast. Tento program z dílny "Barevných kamínků" nás nalákal na další, které souvisí s ročním obdobím. TYTO PROGRAMY SI DĚTI OBZVLÁŠTĚ OBLÍBILY (Prosinec, Leden, Březen a v současnosti Duben, který je nepřekonatelný v "chytání vajíček".) Výhodná je mobilita přístroje, lze ho přesunout do jiné třídy a tam s ním pracovat. Využíváme i možnosti internetu, občas si prohlížíme fotodokumentaci nebo videa s děním v MŠ. Možná, že jsme ještě neobjevili všechny možnosti, ale každopádně má tato pomůcka od nás VÝBORNOU! Máme velkou radost, že se nám podařilo díky sponzorovi a zřizovateli tuto pomůcku získat. Přála bych ji všem mateřským školám.

Bc. Ludmila Kváčová, ředitelka MŠ Zvoneček, Lípová 528, Krupka

-------------------------

Dobrý den,

paní učitelky využívají nejvíce výukové programy od Přikrylových. Jsou opravdu vynikající pomůckou a obohacením interaktivního displeje. Dále je využíván program Krteček, volné malování a tisknutí obrázků, přehrávání DVD Kostičky a DVD Cvičíme s Míšou, písně k rozvíjení tanečních dovedností a cvičení, při deštivém počasí občas pohádky (pro nejmenší). Interaktivní displej je také využíván jako klasický počítač s velkou obrazovkou, kde jsou dětem pouštěny naučné programy např. o přírodě, chování, lidském těle apod., většinou z youtube nebo jako krátkodobé video v rámci doplňkové aktivity "Kutílci". U Barevných kamínků scházel učitelkám program na téma "Moje tělo". Srovnání s interaktivní tabulí - u interaktivního displeje nám vyhovuje velikost i možnost přemísťování a pohybu. Jsem ráda, že jsem vybrala MultiBoard a zároveň zakoupila výukové programy. Ovládání je snadné a zatím bez jediné poruchy. Přeji hezké odpoledne a ať se Vám daří.
Jana Chmelíková, MŠ Náchod, Vítkova

-------------------------

Dobrý den,

MultiBoard máme ve školce necelý rok. Používáme ho každý týden. Buď využívám nabídnutá témata a zapojím je do mého TVP. Nebo využiji připojení k internetu a použiji ho k přiblížení daného tématu dětem.  Děti zde i rády malují. Velká obrazovka jim pomáhá při procvičování jemné i hrubé motoriky. Myslím, že má mnoho možností, které ještě ani neumíme využívat. 

Bc. Eva Tuhá, MŠ Mšeňáček, J. Hory 31, Jablonec nad Nisou

-------------------------

Dobrý den z Mateřské školy v Hranicích.
MultiBoard využíváme každý týden k doplnění a rozšíření integrovaných bloků. Zařízení máme umístěno v předškolní třídě a každý den si na něm mohou děti procvičovat různé úkoly a zajímavé aktivity. Každý měsíc zde nalezneme tématické úkoly, které se vážou k danému ročnímu období. Interaktivní displej nám dal nové možnosti, jak ozvláštnit výuku a udělat ji zase o něco zajímavější.
S pozdravem a přáním pohodových dnů

Jarmila Vožňáková, ředitelka mateřské školy, Hranice u Aše

-------------------------

Dobrý den,

„Interaktivní displej MultiBoard si nemohou vynachválit jak děti navštěvující naši integrační školku, tak i my, pedagogové. MultiBoard používáme prakticky denně. Zakoupili jsme si k němu „na zkoušku“ několik výukových programů „Barevné kamínky“, s nimiž je předškolní příprava pro děti rázem atraktivnější. Děti se s jeho pomocí zdokonalují ve zrakovém a sluchovém vnímání, logickém myšlení a komunikaci. Velmi nám vyhovuje velký, naklopitelný displej, který umožňuje nácvik grafomotoriky jak ve svislé, tak i vodorovné rovině. Investice do nákupu tohoto zařízení se určitě vyplatila a dnes je MultiBoard naším cenným společníkem“.

Mgr. Bc. Martina Votke
Lentilka-Integrační školka a Rehabilitační centrum
Prodloužená 278, Pardubice

-------------------------

Dobrý den,
k práci s interaktivním displejem MultiBoard přistupujeme jednak při řízené činnosti, kdy se předem připravujeme, co budeme s dětmi probírat za téma. Využíváme zejména interaktivní program „Barevné kamínky“. Jsme heterogenní třída, do plnění úkolů se s chutí zapojují děti všech věkových skupin. Dále například využíváme soubor kreslení – děti se u tabule střídají a vytváří kreslený příběh. Spontánně volíme práci s internetem: pohybové chvilky (just dance,..), písničky, pohádky – např. s tématikou masopustu, Velikonoc. Pokud v průběhu dne narazíme na neznámé téma (věc), často dohledáme a objasníme prostřednictvím internetu v MultiBoardu. MultiBoard se stal naším velkým pomocníkem při vzdělávání dětí. Práce s ním je rychlá, snadná a efektivní.

Irena Valentová, učitelka Mš Novoborská, Praha 9

-------------------------

Dobrý den,

V naší MŠ pracujeme na MultiBoardu především s interaktivními programy "Barevné kamínky" (např. Písmáčkovy úkoly a programy k jednotlivým měsícům v roce). Programy jsou kvalitně zpracované, obsahují činnosti pro všestranný rozvoj dětí a jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP PV. Oceňujeme snadné intuitivní ovládání interaktivního displeje a možnost připojení mikrofonu, či tiskárny. Děti si mohou své obrázky a pracovní listy ihned vytisknout a odnést domů, nebo vložit do svého portfolia v MŠ. Velkou výhodou je také skutečnost, že přístroj je mobilní, a proto je možné jej poměrně snadno přesunout do jiné třídy.
S pozdravem a přáním pěkného dne

Marie Ostrá, MŠ Vír

-------------------------

Dobrý den,
s MultiBoardem jsme velmi spokojeni. Využíváme nejen zakoupené programy „Barevné kamínky“ (plníme tematické úkoly, jež jsou zaměřené na rozvoj široké škály dovedností dětí), ale také vyhledáváme na internetu obrázky k probíranému tématu, pouštíme písničky nebo pohádky na Youtube. Děti rády pracují s výukovými aplikacemi „Krtek“. Pouštíme nosiče DVD přes připojený přehrávač a cvičíme podle pohybově hudebních písniček. Děti ovládají programy dotykem pomocí prstu nebo pomocí interaktivní tužky. MultiBoard nám šetří čas, obohacuje naši výuku a umožňuje pracovat více dětem najednou. Děti na MultiBoardu také rády kreslí – mohou využívat velkou svislou plochu, což je přínosné pro rozvoj jejich grafomotorických dovedností. Obrázek si navíc můžeme i uložit, poslat rodičům nebo vytisknout. MultiBoard využíváme při volných herních činnostech i řízených aktivitách. 
MultiBoard nám rovněž posloužil na společných akcích s rodičích – rodiče ocenili, že se mohli společně s dětmi podívat na fotografie z akcí, či na prezentaci v PowerPointu, kterou jsme vytvořili k příležitosti akce „Loučení s předškoláky“.
S pozdravem

Bc. Renata Franková, ředitelka školy, Uhelná

-------------------------

Práce na interaktivní tabuli dětem v již tak útlém věku dává jednu z možností, jak prohlubovat své znalosti v dnešním moderním světě počítačů. Pomocí MultiBoardu si děti rozvíjejí své schopnosti v mnoha směrech. Jednou z možností je osvojení si správného úchopu psacího náčiní, díky dobře tvarovanému peru. Práce na interaktivní tabuli dokonale doplňuje rozvoj vzdělávací činnosti dětí předškolního věku.
Eva Novotná, ředitelka MŠ
Panenský Týnec 63, Panenský Týnec
mstynec@seznam.cz

-------------------------

Dobrý den,

“Interaktivní displej MultiBoard je v naší mateřské škole hojně využíván. Rádi s ním pracují paní učitelky, ale především děti, protože práce s displejem je vlastně pro každé dítě zábava. Displej využíváme ve spojení s programem Barevné kamínky, kdy děti samy plní úkoly pomocí pera, které je součástí displeje. Děti velice rády využívají i EasiNote, kdy mají volný prostor na to si namalovat, co je jen napadne a paní učitelky jsou rády, že si děti procvičí správný úchop tužky a grafomotoriku. Při vyhledávání na internetu displej také oceníme, především ve spojení se stránkou Pinterest při vyhledávání obrázků nebo při vyhledávání na serveru Youtube, kdy dětem pouštíme pohádky nebo písničky. V porovnání s interaktivní tabulí u displeje oceňujeme hlavně jeho mobilitu, kdy si můžeme displej převézt po třídě, kam zrovna potřebujeme. Multimediální displej kladně obohatil výuku v naší mateřské škole. Děti se těší na práci s ním a pro paní učitelky je velkým pomocníkem při učení nových věcí nebo jen opakování různých činností (počty, tvary, předmatematická gramotnost aj.).

Bc. Klára Čápová, učitelka, Mateřská škola Louny, V Domcích 2427

-------------------------


Dobrý den,

Interaktivní displej MultiBoard využíváme několikrát týdně, zejména programy Barevných kamínků, také různé webové stránky, např. You Tube k přehrávání písniček, cvičení a krátkých pohádek podle přání dětí. Velký zájem mají děti o programy, které jsou již zabudované - kreslení, puzzle, skládanky. Displej máme ve třídě největších dětí, ale využívají ho i třídy s mladšími dětmi, které jednoduché úkoly také zvládnou. Malým dětem se hlavně líbí programy s Krtečkem. Interaktivní displej nám pomáhá k všestrannému rozvoji dětí, velmi nám zpestřil vzdělávání a děti budou mít výhodu při vstupu do základní školy, kde s IT technikou budou dále pracovat.
Přeji hezký den.

Bc. Miroslava Soukupová, zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání
Mateřská škola Vláček, Čapkova 2035
ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059, okres Most

-------------------------

Dobrý den,

jsme velice rádi, že jsme se po delším zvažování rozhodly pro pořízení tohoto multifunkčního zařízení, které se stalo zpestřením naší každodenní pedagogické práce s dětmi. Děti z naší malé třídy využívají MultiBoard především k sestavování obrázků, výukové karty s pexesem se také hojně využívají a jsou oblíbené. Zařízení využívají také ke cvičení a sledování pohádek. S většími předškolními dětmi rozvíjíme předmatematické dovednosti, řešíme úkoly, porovnáváme a doplňujeme. Dvakrát v týdnu vyžíváme MultiBoard i k logopedické prevenci. Je pro nás optimální, že je toto zařízení mobilní a můžeme jej proto využívat podle dané situace. Nemáme srovnání s jiným zařízením, např. interaktivní tabulí, protože jsem se prozatím vyhýbaly modernější technice ve výuce a upřednostňovaly jsme klasickou výuku, ale pokrok jde vpřed a my chceme dětem nabízet to, co je baví a je jim blízké.

Kolektiv učitelek z Mateřské školy Háj u Duchcova

-------------------------


Dobrý den,

interaktivní displej MultiBoard zpestřil proces vzdělávání našich dětí. Pro malé děti je odměnou hra s Krtečkem, ty starší už chtějí řešit složitější úkoly. Ty nám nabízejí programy Barevné kamínky, které potřebujeme ještě dokoupit. O MultiBoard se dělí celkem 5 tříd, takže každá třída má rezervovaný jeden den v týdnu. Zatím je to pro nás dostatečně vyhovující. Děti se vždy těší na práci s displejem a nemají sebemenší problém s pochopením zadaných úkolů. To dokazuje, že ovládání je opravdu intuitivní a pro dnešní děti přirozené. Věříme, že MultiBoard poskytne dětem základ pro digitální vzdělávání, které je čeká na základní škole. Srovnat s jiným přístrojem MultiBoard nemůžeme, dosud jsme žádný jiný neměli. A zatím se zdá, že jsme si vybrali dobře.

S pozdravem
Helena Studničková, ředitelka MŠ "Úsměv", Pražského povstání 171, Benešov

-------------------------

V našem centru ABC je MultiBoard velkým přínosem. První výhodou je jeho mobilní podstavec, v případě potřeby si ho přesuneme na místo, kde potřebujeme, nebo ho odstraníme mimo dosah dětí úplně. Pracujeme s ním v podstatě jako s velkým PC. Využíváme ho ve všech terapeutických skupinách, pro děti s autismem, sourozence a rodiče. MultiBoard pracuje bez problémů, je rychlý, má hodně vstupů na flash, připojení externích počítačů, datových kabelů. Trošku nám tam nyní chybí vestavěná kamera, ale propojili jsme ho s notebookem a pořádáme videokurzy pro rodiče. Lektor mluví krásně z MultiBoardu a rodiče jsou nadšení. Také jsme zde instalovali program pro alternativní komunikaci dětí s autismem, Symwriter, a děti si můžou vizualizovat různé situace, nebo jen psát s porozuměním. Vzhledem k velikosti našich prostor je MultiBoard pro nás ideálním zařízením.

S pozdravem

Pavlína Dohnalová, DiS.
ABC, o.p.s, Nábřeží SPB 455, Ostrava

-------------------------

Dobrý den,

S MultiBoardem jsme spokojeni včetně nainstalovaných Barevných kamínků. Výukové programy splňují naše požadavky i požadavky RVP. Velkou výhodou je, že vše, co potřebuje paní učitelka k práci se zařízením, je nainstalované, nepřipojuje notebook, reproduktory... Pro děti je velkou výhodou nastavitelná výška a žádné clonění dataprojektoru. Děti s nadšením vítají zpestření tématických celků a my jim přiměřenou formou nabízíme možnost práce s moderní technologií.

S přáním hezkého dne
Bc. Romana Balounová, ředitelka MŠ Jestřabí Lhota, okres Kolín

-------------------------

Po předchozích dobrých zkušenostech jsme zakoupily již druhé zařízení. Hlavní přednosti MultiBoardu: zpestření tematického bloku, větší soustředěnost dětí, možnost vstupu svých materiálů (flash disk), pro děti zefektivnění edukační práce, prověření dosažených vědomostí, využití grafomotoriky (po vytisknutí k založení do diagnostik a portfolií dětí), předinstalovaný OS Windows, výukové programy splňující požadavky všech oblastí RVP, po instalaci nezávislost na internetovém připojení.
V porovnání s interaktivní tabulí se jedná o jednoznačně lepší produkt. MultiBoard můžeme díky mobilitě využít v různých třídách, má super výškově nastavitelný stojan (u interaktivní tabule děti nedosáhnou na obrázky ve vyšších polohách prstem). IT tabule vyžadovala nutnost propojení přes notebook a často docházelo ke clonění zavěšeným dataprojektorem. Pro zasmání: 3-letý chlapeček pomačkal co se dalo, jiný řekl: „Tys to pokazil!“ a ten 3letý odpověděl: „Ne, to se načítá, víš“.

JIndřiška Řeháčková
ředitelka MŠ Barevný svět, Olomouc

-------------------------


Dobrý den,

s interaktivním displejem MultiBoard jsme velice spokojeni. Předškolní děti ho používají k sestavování a doplňování obrázků, k vypravování podle obrázků, děti se učí orientaci v prostoru, barvy, počet, geometrické tvary, písmena, hlásku na začátku a na konci slova. Hrajeme pexeso, zpíváme a kreslíme podle fantazie. Mladší děti ho využívají ke kreslení, zpívání a k tančení.
Přeji hezký den,

Dana Jůzlová, vedoucí MŠ, ZŠ a MŠ Jiřice

-------------------------


Dobrý den,

na interaktivní tabuli MultiBoard pracujeme téměř každý den. Využíváme ji jak při logických hrách nainstalovaných programů na této tabuli, tak i při vyhledávání na webových stránkách k našim tématickým činnostem. Vyhledáváme na různých internetových stránkách: Youtube (písničky a tanečky), Google (obrázky - kreslené i fotografie), Wikipedie (poznatky o zvířátkách a pro nás neznámých slovech), Google Earth (planeta Země, naše vesnice z Vesmíru apod.) Patří tak již neodmyslitelně k naší práci a zpestřuje nabídku možností výuky pro děti v naší MŠ. 

Poláchová Jana, ředitelka MŠ Hrušky

-------------------------


I. třída
Multiboard používáme s dětmi často při plnění úkolů v týdenním plánu. Děti tato činnost velice baví, zejména "Barevné kamínky", a oceňují  okamžitou zpětnou vazbu. Z pozice učitelky oceňuji propojení tiskárny s MultiBoardem, využívám nabídky pracovních listů. Dále pak díky internetovému připojení využívám informace k výuce, např. vysvětlení českých lidových tradic a zvyků (Vánoce, Velikonoce a jiné). Multiboard využíváme také pro pouštění pohádek, výukových a naučných filmů.

II. třída
Na interaktivním displeji MultiBoard oceňujeme především:
Jednoduché ovládání
Dobré výukové programy, zábavné pro děti, velkou oblibu mají Barevné kamínky (matematická pregramotnost, slabiky...)
Výhoda obrazového materiálu - s využitím internetu možnost reagovat okamžitě na dotazy a přání dětí k daným tématům
Velká výhoda mobilnosti IT, že je na pojízdném stojanu
Velké plus je servis - rychlý, výborná komunikace a ochota

Ivana Novotná, ředitelka MŠ Pastelka, Nová Pasířská 10, Jablonec nad Nisou

-------------------------

Jsme trojtřídní vesnickou mateřskou školou na jihovýchodě Valašska. Již šest let využíváme ve třídě nejstarších dětí interaktivní tabuli. Za dobu jejího používání jsme zjistily její klady ale i její nedostatky při práci s dětmi. Proto při pořizování nové IT do MŠ jsme řešily především možnost jejího využití i v jiných prostorách školy a možnost skupinové práce dětí. Při výběru z dostupných nabídek nás nejvíce oslovila tabule MultiBoard EDU 65“, která splňuje naše požadavky. Je na pojízdném stojanu, takže ji mohou využívat i jiné třídy, má až dvacet současných dotyků –  využíváme spolupráci až čtyř dětí najednou. Navíc oceňujeme možnost tisku vypracovaných pracovních listů a obrázků dětí z nainstalovaného programu EasiNote.

Práce s MultiBoardem děti baví, je to skutečně výborná pomůcka pro zpestření práce s dětmi.

Mgr. Hana Sporková, ředitelka Mateřské školy Vlachovice

-------------------------

MultiBoard v Mateřské škole Paskov

V naší mateřské škole využíváme MultiBoard od listopadu 2018 a velice rychle se stal naším pomocníkem při vzdělávání dětí. Oproti klasickým interaktivním tabulím (máme je v některých třídách v MŠ) vidíme největší výhodu v tom, že již k MultiBoardu není zapotřebí dalšího zařízení jako je např. notebook, projektor, spousta kabelů na propojení. Funguje jako velký tablet na stojanu, takže si ho můžeme přesunout, kde je právě zapotřebí.
Ke vzdělávání využíváme nejčastěji výukové programy Barevné kamínky, díky kterým s dětmi během chvíle procvičíme spoustu vzdělávacích oblastí zábavnou a nenásilnou formou. K dalším oblíbeným aktivitám na tabuli patří využívání vzdělávacích aktivit z internetu, promítání videí, pouštění písniček a nesmíme zapomenout ani na kreslení na tabuli, kdy si děti mohou své výtvory také vytisknout.

Mgr. Jarmila Petrošová, ředitelka MŠ, Místecká 758, Paskov

-------------------------

Modrá třída:

Multiboard umožnil u nás v MŠ rozšířit aktivity pro děti a určitě zlepšil podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení, které je v dnešní době nezbytné. Programy Barevné kamínky nám pomáhají rozvíjet myšlení, koncentraci a celkovou připravenost do ZŠ.

Žlutá třída:
Multiboard využíváme každý den. Děti si velmi rády kreslí v programu EasiNote a také často plní úkoly z Barevných kamínků a jiných programů. Při řízené činnosti jej používáme jako didaktickou pomůcku k názorné výuce. Často využíváme YouTube pro ukázky dokumentárních cyklů, písní, ale také občas pouštíme dětem pohádky před odpočinkem nebo k danému tématu. Díky přístupu k internetu nám MutliBoard usnadnil a obohatil přípravy. Jsme velmi spokojené.

Alena Kubáňová, ředitelka MŠ Barevný ostrov, p. o.
Pod Ptáčnicí 2158, Černošice

-------------------------

Práce s MultiBoardemPráce s MultiBoardemPráce s MultiBoardemPráce s MultiBoardemPráce s MultiBoardemPráce s MultiBoardemPráce s MultiBoardemPráce s MultiBoardemPráce s MultiBoardemPráce s MultiBoardemPráce s MultiBoardemPráce s MultiBoardemPráce s MultiBoardemPráce s MultiBoardemPráce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem Práce s MultiBoardem