Logo iŠkolička

Ukázky realizace rámcových cílů RVP PV v interaktivních programech

V našich programech realizujeme Rámcové cíle RVP PV rozvíjením dítěte, jeho učení a poznání, vedeme ho k osvojování základů hodnot na nichž je založena naše společnost a k získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost. Tím vytváříme předpoklad pro základy klíčových kompetencí dítěte.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg 01.jpg