Logo iŠkolička

Programy jsou tematicky zaměřené, obsahují tematické části, které jsou dětem blízké, a jsou zaměřené na to, co dítě zajímá a co vidí kolem sebe, čím žije a co prožívá.

 • LedenLeden:
  Tři králové, zimní počasí, jak se v zimě oblékáme, zimní sporty a předcházení úrazům, zdraví a zdravá výživa
 • BřezenBřezen:
  příchod jara, první jarní den, jarní počasí, jaro na zahrádce, jaro na poli, první jarní květiny
 • DubenDuben:
  jarní příroda, počasí, Velikonoce, lidové tradice a zvyky, zdraví a bezpečné chování
 • KvětenKvěten:
  jarní příroda měsíce května, tradice a slavnosti - stavění máje a Den matek
 • ČervenČerven:
  svátek dětí - MDD, konec školního roku, těšíme se po prázdninách do školy, co už umíme, naše zdraví a co mu prospívá
 • ZáříZáří:
  pravidla soužití v mateřské škole, co děláme v mateřské škole, jak se cítíme
 • ŘíjenŘíjen:
  podzimní práce na zahradě a na poli, ovoce a zelenina, co prospívá našemu zdraví
 • ListopadListopad:
  podzimní příroda, podzimní počasí, hry s dýněmi, kaštany, listy a draky
 • ProsinecProsinec:
  Mikuláš, Vánoce, lidové tradice a zvyky, zdraví a bezpečné chování
 • Moje vlastMoje vlast:
  státní symboly, korunovační klenoty, naše města a jejich znaky, řeky, pohoří, památky UNESCO, zajímavá místa, naši sousedé
 • LesLes:
  příroda v lese, chování člověka v přírodě, ochrana před klíštětem
 • Čím buduČím budu 1.:
  povolání a řemesla, kdo co dělá, co k povolání patří, čím budu
 • Písmáčkovy úkolyPísmáčkovy úkoly:
  hry se slovy a písmeny (pro předškolní, přípravné i logopedické třídy)
 • Zvířata na statkuZvířata na statku:
  hospodářská zvířata, jejich mláďata a význam jejich chovu pro člověka
 • Dopravní škola a školičkaDopravní škola a školička:
  bezpečnost dítěte v silničním provozu, dopravní prostředky a značky, hasiči, záchranná služba a policie, vybavení kola, zádržné systémy
 • Moje těloMoje tělo:
  moje tělo, moje zdraví
 • S Lipáčkem na výletS Lipáčkem na výlet:
  můj domov, moje vlast, státní symboly, korunovační klenoty, naše města, řeky, pohoří, památky UNESCO, zajímavá místa naší vlasti
 • Kreslí celá školičkaKreslí celá školička:
  o mateřské škole, o kamarádech, o rodině, o ovoci, o zelenině, o lese, o zahradě, o počasí, o volně žijících zvířatech, o zdraví, o pohádkách a strašidlech, o zápisu do ZŠ, o vánočním čase, o Mikuláši, o Masopustu, o tradici Tří králů, o Velikonocích, o hmyzu, o knihách, o hudbě a hudebních nástrojích, o dopravních prostředcích, o jarních květinách, o jarním období, o podzimním období, o zimním období, o zimních sportech a hrách