Logo iŠkolička

Stanovených cílů ve vzdělávání můžeme dosáhnout jen za spoluúčasti rodičů. Zájem rodičů o dění v mateřské škole můžeme získat i jejich zapojením do her nebo činností.

Při práci s programy doporučujeme využívat vhodných příležitostí k zapojení rodičů dítěte do vzdělávání. Návrh na činnosti s rodiči najdete v manuálu u každého programu. Jedná se většinou o hry na postřeh a orientaci, při kterých mohou rodiče s dítětem soutěžit, kdo je šikovnější. Dalším pojítkem mezi rodiči a aktuálním děním ve třídě je barevný obrázek formátu A4 „Pracujeme s interaktivním programem“ (obrázky najdete na konci každého manuálu programu a je možné si je vytisknout), který je možné umístit například v šatně na nástěnce nebo jiném vhodném místě, popřípadě velký tematický obraz formátu A1.

INFORMUJEME RODIČE OBRÁZKEM "PRACUJEME S INTERAKTIVNÍM PROGRAMEM"

             

NÁVRH HER, DO KTERÝCH MŮŽEME POZVAT RODIČE

Návrh her, do kterých můžete pozvat rodiče
Leden