Logo iŠkolička

Vzdělávací záměr našich interaktivních programů

 • obohatit vzdělávání dítěte v oblasti ICT hravými činnostmi, které dětem přináší zajímavá animovaná postavička
 • hravou formou motivovat dítě k naplňování dílčích vzdělávacích cílů, konkretizovaných očekávaných výstupů a rámcových cílů RVP PV a tím směřovat k vytváření základů klíčových kompetencí
 • posílit komunikaci mezi rodiči a školou zapojením rodičů do her v interaktivním programu se svým dítětem 
 • LedenLeden:
  přiblížit dítěti význam sportů pro zdraví
 • BřezenBřezen:
  probudit zájem dítěte o jarní přírodu a pranostiky
 • DubenDuben:
  přiblížit dítěti velikonoční tradice a zvyky
 • KvětenKvěten:
  přiblížit dítěti tradice a slavnosti měsíce května
 • ČervenČerven:
  probudit zájem dítěte o oslavy MDD a ukončení školního roku
 • ZáříZáří:
  pomoci dítěti adaptovat se na život v mš na začátku školního roku, vnímat běžné projevy emocí (předcházení šikaně)
 • ŘíjenŘíjen:
  přiblížit dítěti význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka
 • ListopadListopad:
  přiblížit dítěti krásy podzimní přírody
 • ProsinecProsinec:
  přiblížit dítěti vánoční tradice a zvyky
 • Moje vlastMoje vlast:
  vytvářet u dítěte vztah k domovu, k zemi, ve které žije
 • LesLes:
  probudit zájem dítěte o citlivé vnímání přírody v lese
 • Čím buduČím budu 1.:
  motivovat dítě k poznávání různých druhů řemesel a povolání člověka a k poznávání významu lidské práce
 • Písmáčkovy úkolyPísmáčkovy úkoly:
  hudbou motivovat dítě ke kreslení na pracovních listech a tiskem nebo uložením pracovního listu obohatit portfolio dítěte, přípravovat dítě na vstup do ZŠ
 • Zvířata na statkuZvířata na statku:
  přiblížit dítěti význam chovu hospodářských zvířat pro člověka
 • Dopravní škola a školičkaDopravní škola a školička:
  předcházet nehodovosti a úrazům dítěte v silničním provozu
 • Moje těloMoje tělo:
  motivovat dítě k získání poznatků o lidském těle, jeho částech, orgánech i jeho zdraví
 • S Lipáčkem na výletS Lipáčkem na výlet:
  hudbou motivovat dítě ke kreslení na pracovních listech a tiskem nebo uložením pracovního listu obohatit portfolio dítěte, vytvářet u dítěte vztah k domovu, k zemi, ve které žije
 • Kreslí celá školičkaKreslí celá školička:
  rozvíjet představivost a fantazii dítěte, posilovat jeho přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevování), rozvíjet jeho dovednosti jako přípravu na pozdější čtení a psaní, tiskem nebo uložením pracovního listu obohatit jeho portfolio