Logo iŠkolička

1. Způsoby a doba využití:
Přístup do aplikace Moje iŠkolička je platný dle volby 1 až 5 let, je obnovitelný a uděluje pro daného uživatele (fyzickou či právnickou osobu) právo k využití iŠkoličky na počítačích a přístrojích podle zvoleného způsobu využití:

Využití "Ve škole":
Pro vlastní vnitřní potřebu pracoviště školy (pro počítače a přístroje umístěné v jedné společné budově školy) a i u pedagogů doma pro jejich přípravu. Právo využití iŠkoličky se uděluje konkrétnímu pracovišti školy - nelze využít na dalších např. odloučených pracovištích ani u dětí doma. K přístupu do iŠkoličky všichni uživatelé ve škole i pedagogové doma používají společný uživatelský účet - Vaše přihlašovací jméno a heslo na naše stránky

Využití "Doma":
Pro počítače a přístroje umístěné doma u všech dětí i pedagogů z jednoho pracoviště školy i pro přístroje ve škole pro přípravu pedagogů. Právo využití se uděluje fyzickým osobám (rodičům a pedagogům) pro jejich osobní potřebu, iŠkoličku nelze v tomto případě využívat ve škole pro výuku. K přístupu do iŠkoličky uživatelé na všech místech používají společný uživatelský účet - stejné přihlašovací jméno a heslo, které Vám pro ně přidělíme. Nesdělujete tedy rodičům Vaše přihlašovací údaje

Využití "Školáček doma":
Pro osobní potřebu jedné fyzické osoby. Právo využití iŠkoličky se uděluje jedné fyzické osobě např. k domácí výuce dítěte. iŠkoličku v tomto případě nelze používat na více domácích místech ani ve škole.

2. Autorské právo:
Obsah iŠkoličky je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a dalšími odpovídajícími zákony, proto je s ním nutné zacházet jako s každým jiným materiálem podléhajícím autorským právům.

3. Záruka: Vztahuje se na bezvadnou funkci aplikace iŠkolička po zvolené časové období za předpokladu užití na zařízení s doporučenou hardwarovou konfigurací, podporovanou verzí operačního systému a internetového prohlížeče. Nezaručujeme bezvadný chod programu, pokud je provozován spolu s programy jiných výrobců, které tento chod znemožňují.

Pro přístup do aplikace Moje iŠkolička používejte pouze WIFI, nikoliv data operátora. Operátoři často mění Vaši IP adresu a systém aplikace by Vám časem mohl znemožnit přístup v domnění, že se přihlašuje více uživatelů než je ujednáno výše. Nicméně pokud se tak někdy stane, není to problém, zavoláte a my vše obratem napravíme.

Po vypršení zvoleného časového období přístup zaniká, automaticky se neobnovuje, vždy je nutná aktivita uživatele pro obnovení přístupu na další období (objednávka v e-shopu, telefonická nebo e-mailová objednávka), nemusíte mít tedy obavu, že Vám budeme posílat faktury, které nechcete.