Ahoj děti, jmenuji se Lipáček a jsem váš nový kamarád. Narodil jsem se v České republice podle návrhu autorky ze společnosti Barevné kamínky s.r.o. Jsem dřevěný chlapeček s listem lípy - našeho národního stromu a odznakem vlajky České republiky na tričku. Chci vás, děti, naučit vše o naší vlasti, abyste ji měly rády jako já. Tak pojďte se mnou poznávat vše nové! Těším se na vás!

Výuková postavička LIPÁČEK

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA ČINNOSTÍ NA TÉMA "MÁME RÁDI SVOJI VLAST"

Naší snahou je obohatit předškolní vzdělávání o zajímavé činnosti rozvíjející dítě, jeho oblast poznatků, hodnot a postojů objevováním zajímavých míst naší vlasti.

ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY:
 • rozvíjet osobnost dítěte, jeho učení a poznání, vytvářet jeho postoje a hodnotové orientace (naplňování rámcových cílů RVPPV), posilovat přirozené poznávací city dítěte (zvídavost, zájem, radost z objevování) a citový vztah ke svému domovu k České republice
 • posílení spolupráce s rodiči při poznávání naší vlasti
PLÁN VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY:
 • vzdělávací činnosti po celý školní rok
 • plán realizují pedagogové předškolních tříd
VÝZNAMNÉ ZNAKY VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY:
 • vnitřní propojenost obsahu jednotlivých částí od činností s interaktivním programem až po vytvoření fotogalerie zajímavých míst naší vlasti s Lipáčkem
 • společným průvodcem pro všechny činnosti vzdělávací nabídky je výuková pomůcka - dřevěná postavička panáčka LIPÁČKA
VZDĚLÁVACÍ POMŮCKA SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY:
 • Panáček LIPÁČEK - 40cm velká, dřevěná postavička se symbolem listu lípy - našeho národního stromu a odznakem ČR na tričku. Motivuje děti k naplňování záměru vzdělávací nabídky (není to hračka). Panáčka lze uchopit za dřevěnou tyčku a pohybovat s ním jako s loutkou. Přenáší se v lehkém pytlíku. Lipáček má rád svou vlast a chce, aby děti měly k vlasti také krásný vztah
JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY:
 • Činnosti a hry s INTERAKTIVNÍM PROGRAMEM MOJE VLAST, ve kterém děti provází animovaná postavička panáčka LIPÁČKA a seznamuje děti hravou formou se státními symboly, korunovačními klenoty, hlavním městem ČR, některými dalšími městy a přírodními krásami naší vlasti. K činnosti s programem může děti motivovat i dřevěný panáček Lipáček
 • Objevování zajímavých míst na OBRÁZKOVÉ MAPĚ tematického výukového obrazu MOJE VLAST. Děti objevují na mapě místa, která je zajímají, orientují se v piktogramech, povídají si o znacích obrázkových měst, o zobrazených státních symbolech, korunovačních klenotech, o Karlu IV. a jeho významu. K činnosti s mapou může děti motivovat i dřevěný panáček Lipáček
 • Práce s pracovními listy S LIPÁČKEM NA VÝLET, na kterých kreslený panáček Lipáček zve děti na výlet po místech obrázkové mapy ČR a provází je úkoly i labyrinty ze zajímavých míst naší vlasti. Pracovní listy dětem může přinést dřevěný panáček Lipáček a motivovat je tak k činnosti s pracovními listy
 • VYCHÁZKA S LIPÁČKEM. Lipáček s dětmi objevují krásná místa v okolí mateřské školy nebo na výletech. Fotografie míst s Lipáčkem mohou děti zaslat e-mailem na adresu prikryl@hrajeme-si.cz a umožnit tak i ostatním dětem prostřednictvím fotogalerie na stránkách www.hrajeme-si.cz poznávat zajímavá místa naší vlasti
KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ NA TÉMA "MÁME RÁDI SVOJI VLAST":
VYHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU:
 • evaluace jednotlivých aktivit, co děti zajímalo, co bude následovat
 • jak se podařilo plnit záměry vzdělávací nabídky, zda přispěla k rozvoji dítěte, a to zejména v oblasti hodnotové a postojové
TĚŠÍME SE, ŽE S LIPÁČKEM OBJEVÍTE HODNĚ KRÁSNÝCH MÍST NAŠÍ VLASTI.

Akce

Nejprodávanější produkty