Ahoj děti, jmenuji se Lipáček a jsem váš nový kamarád. Narodil jsem se v České republice podle návrhu autorky ze společnosti Barevné kamínky s.r.o. Jsem dřevěný chlapeček s listem lípy - našeho národního stromu a odznakem vlajky České republiky na tričku. Chci vás, děti, naučit vše o naší vlasti, abyste ji měly rády jako já. Tak pojďte se mnou poznávat vše nové! Těším se na vás!

Výuková postavička LIPÁČEK

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA ČINNOSTÍ NA TÉMA "MŮJ DOMOV, MOJE VLAST"

Naší snahou je obohatit předškolní vzdělávání o zajímavé činnosti rozvíjející dítě, jeho oblast poznatků, hodnot a postojů objevováním zajímavých míst naší vlasti.

ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY NA TÉMA MŮJ DOMOV, MOJE VLAST:
 • rozvíjet osobnost dítěte, jeho učení a poznání, vést dítě k osvojení hodnot, na nichž je založena naše společnost, a k získání osobní samostatnosti
  a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost (naplňování rámcových cílů RVPPV) a tím směřovat k vytváření základů klíčových kompetencí
  k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních, činnostních a občanských
 • hravou formou motivovat dítě k naplňování dílčích vzdělávacích cílů a konkretizovaných očekávaných výstupů
 • posilovat přirozené poznávací city dítěte (zvídavost, zájem, radost z objevování) a citový vztah k jeho domovu České republice, probouzet zájem
  dítěte o krásy naší vlasti
 • rozvíjet dovednosti dítěte jako přípravu na pozdější čtení a psaní
VÝZNAMNÉ ZNAKY VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY NA TÉMA MŮJ DOMOV, MOJE VLAST:
ÚSTŘEDNÍ POSTAVA UCELENÉ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY NA TÉMA MŮJ DOMOV, MOJE VLAST SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY ČINNOSTI:
 • Panáček Lipáček - exkluzivní 40 cm vysoká dřevěná loutka se symbolem listu našeho národního stromu lípy a odznakem ČR na tričku vyrobená českým výrobcem podle našeho autorského návrhu, která motivuje děti k naplňování záměru vzdělávací nabídky. Panáčka lze uchopit za dřevěnou tyčku a pohybovat s ním jako s loutkou. Je certifikovaný pro děti od 4 let, doporučujeme ho využívat ve výuce pod dohledem pedagoga.
JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY:
 • Činnosti a hry s INTERAKTIVNÍM PROGRAMEM MOJE VLAST, ve kterém děti provází animovaná postavička panáčka Lipáčka a hravou formou je seznamuje se státními symboly, korunovačními klenoty, hlavním městem ČR, některými dalšími městy a přírodními krásami naší vlasti. K činnosti s programem může děti motivovat i dřevěný panáček Lipáček
 • Objevování zajímavých míst na OBRÁZKOVÉ MAPĚ tematického výukového obrazu MOJE VLAST. Děti objevují na mapě místa, která je zajímají, orientují se v piktogramech, povídají si o znacích obrázkových měst, o zobrazených státních symbolech, korunovačních klenotech, o Karlu IV. a jeho významu. S obrázkovou pomůckou MOJE VLAST může skupina dětí vyhledávat dvojice obrázků a znaků měst nebo obrázkové karty přirovnávat k mapě a objevovat, kde města na mapě leží a jaké mají znaky. K těmto činnostem může děti motivovat dřevěný panáček Lipáček, který rád poznává vše nové.
 • Činnosti se souborem pracovních listů a labyrintů S LIPÁČKEM NA VÝLET, na kterých kreslený panáček Lipáček zve děti na výlet po místech obrázkové mapy ČR a provází je úkoly na pracovních listech i labyrintech. Dřevěný panáček Lipáček může mít ve třídě svůj koutek s pracovními listy, které bude dětem nabízet a motivovat je tak k plnění úkolů
 • Činnosti s interaktivním souborem pracovních listů a labyrintů S LIPÁČKEM NA VÝLET, na kterých animovaný panáček Lipáček zve děti na výlet po místech obrázkové mapy ČR a na interaktivní tabuli nebo displeji je provází úkoly. Všechny pracovní listy je možné vytisknout pro skupinové nebo individuální činnosti dětí u stolečku. Dřevěný panáček Lipáček může mít ve třídě svůj koutek s pracovními listy, které bude dětem nabízet a motivovat je tak k plnění úkolů.
 • VYCHÁZKA S LIPÁČKEM. Dřevěný panáček Lipáček přenáší vzdělávací činnosti dětí ze třídy na vycházku nebo na výlet.  Je možné ho nosit v lehkém pytlíku. Vycházka může být zaměřená na pozorování v okolí školy nebo bydliště (např.  přírody, rostlin i živočichů, ulice, historických i moderních staveb a jiných významných objektů v okolí). Pošlete nám fotografie zajímavých míst naší vlasti s Lipáčkem z vašich výletů nebo vycházek na e-mail info@hrajeme-si.cz.  Vybrané fotografie, které je možné zveřejnit - tedy bez dětí, umístíme do Lipáčkovy fotogalerie zajímavých míst naší vlasti. Umožníme tak společně i ostatním dětem poznávat zajímavá místa naší vlasti.
 • EVALUACE: POVÍDÁNÍ S LIPÁČKEM. Pedagog pohybuje s panáčkem, kterého uchopí za tyč jako loutku. Lipáček se dětí ptá, co se jim nejvíce líbilo, co je nejvíce zaujalo na interaktivním programu, na obrázkové mapě, na pracovních listech, na vycházce nebo výletě, kam by se chtěly ještě podívat, co by si ještě přály. Dítě, které chce odpovídat na otázky, si může posadit Lipáčka na klín. Děti si panáčka mohou předávat a vždy ten, kdo ho má, vypráví.
TĚŠÍME SE, ŽE S LIPÁČKEM OBJEVÍTE HODNĚ KRÁSNÝCH MÍST NAŠÍ VLASTI.