Lipáček se vydal na pěší výlet z obce Sobotka přes údolí Plakánek na hrad Kost a do obce Vesec u Sobotky. Nenáročný výlet nádhernou krajinou se mu moc líbil.

Místo najdete na obrázkové mapě:
20.jpg

Lipáček vyšel ze Sobotky směrem na obec Střehom. V ní u rybníka jménem Komorník našel pohádkový mlýn, ve kterém se natáčela pohádka S čerty nejsou žerty.

13.jpg

Nádhernou krajinou dorazil do známého údolí Plakánek - nejkrásnějšího místa Českého ráje.

14.jpg

Všudypřítomné pískovcové skály jsou obrostlé borovicemi s podivně zkroucenými kmeny, jemná tráva je pokrytá kapradím.

15.jpg

.

16.jpg

.

17.jpg

Najednou se před Lipáčkem objevil v celé své kráse hrad Kost.

18.jpg

Majestátný hrad Kost byl postaven ve 14. století. Ze všech stran jej kryjí zalesněné kopce a skály a tak ho Lipáček spatřil opravdu až na poslední chvíli. Tím spíš na něho zapůsobil svojí velkolepostí.

19.jpg

Hrad Kost má sešikmené stěny věže tak, aby v dávných dobách lépe odolával útokům a kamenné koule se od ní odrážely.

54.jpg

Nedaleko od hradu Kost směrem k Sobotce Lipáček zabočil do obce Vesec. Ve Vesci se natáčelo několik známých filmů. Lipáček v něm našel obchod, do kterého malý Vašík s tatínkem ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny jezdili na kolech nakupovat.

55.jpg

Je tam také několik památných stromů lip.

56.jpg

Památné stromy jsou označené státním znakem České republiky.

57.jpg

Jednu lípu vesečtí občané zasadili na počest našeho významného prvorepublikového politika Antonína Švehly. Antonín Švehla se spolu s Benešem zasloužil o vznik samostatného Československa v roce 1918. Byl předsedou tří prvorepublikových vlád.