Logo iŠkolička
Licenční podmínky platné od 1.9.2019:

Tato licenční smlouva je právní smlouvou mezi koncovým uživatelem softwarového produktu iŠkolička a společností Barevné kamínky s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 45153, se sídlem Požárníků 319/2e, 767 01 Kroměříž-Vážany, IČ 26916100. Přístupem k tomuto softwarovému produktu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této licenční smlouvy a jste jimi vázáni.

1. Licenční právo:

Na základě této licenční smlouvy se udělují následující právo:

a) Softwarový produkt se neprodává, uděluje se pouze licence k jeho užívání. Licence k přístupu do aplikace Moje iŠkolička je platná vždy 1 rok, je obnovitelná a uděluje pro dané přihlašovací jméno právo přístupu přes internet k položkám iŠkoličky počítačům a přístrojům umístěným na dvou přístupových místech (poštovních adresách): až 20 přístrojům na jednom pracovišti (v jedné společné budově školy) a až 20 přístrojům na dalším místě doma pro přípravu pedagoga. K přístupu do aplikace iŠkolička všichni uživatelé na obou místech používají společný uživatelský účet - stejné přihlašovací jméno a heslo. Licenci pro dané přihlašovací jméno nelze použít pro přístup na dalších místech s jinou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích.

b) Je zakázáno softwarový produkt pronajímat, kopírovat, půjčovat, sdílet, darovat nebo poskytovat přihlašovací údaje k přístupu z dalších míst.

2. Autorské právo:

Tento softwarový produkt je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a dalšími odpovídajícími zákony. Se softwarovým produktem musíte zacházet jako s každým jiným materiálem podléhajícím autorským právům.

3. Záruka:

Vztahuje se na bezvadnou funkci programu za předpokladu užití na zařízení s doporučenou hardwarovou konfigurací, podporovanou verzí operačního systému a internetového prohlížeče. Nezaručujeme bezvadný chod programu, pokud je provozován spolu s programy jiných výrobců, které tento chod znemožňují.

4. Ukončení licence:

Tato licence je platná po dobu 1 roku a je obnovitelná. Licence může být dále ukončena při porušení jakéhokoliv jejího ujednání.


Akce

Nejprodávanější produkty