Logo iŠkolička
Licenční podmínky platné od 1.9.2019:

Tato licenční smlouva je právní smlouvou mezi koncovým uživatelem softwarového produktu iŠkolička a společností Barevné kamínky s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 45153, se sídlem Požárníků 319/2e, 767 01 Kroměříž-Vážany, IČ 26916100. Přístupem k tomuto softwarovému produktu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této licenční smlouvy a jste jimi vázáni.

1. Licenční právo: Na základě této licenční smlouvy se udělují následující právo:

a) Softwarový produkt se neprodává, uděluje se pouze licence k jeho užívání. Licence k přístupu do aplikace Moje iŠkolička je platná dle volby vždy 1, 2 nebo 3 roky, je obnovitelná a uděluje pro daného uživatele právo přístupu přes internet k položkám iŠkoličky na počítačích a přístrojích podle typu zvolené licence:

Licence Ve škole:
Školní licence pro počítače a přístroje umístěné v jedné společné budově školy a pro přístroje na jednom dalším místě doma pro přípravu pedagoga. Tuto licenci nelze použít na dalších odloučených pracovištích ani u dětí doma.
Licence Doma:
Domácí licence pro domácí výuku pro počítače a přístroje umístěné doma u všech dětí i pedagogů z jednoho pracoviště školy a pro přístroje na jednom dalším místě ve škole pro přípravu pedagoga. Tuto licenci nelze používat ve škole pro výuku.
Licence Školáček doma:
Individuální domácí licence pro počítače a přístroje na jednom domácím místě k domácí výuce dítěte. Tuto licenci nelze používat na více domácích místech ani ve škole.

b) Je zakázáno softwarový produkt pronajímat, kopírovat, půjčovat, sdílet, darovat nebo poskytovat přihlašovací údaje k přístupu z dalších míst.

2. Autorské právo: Tento softwarový produkt je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a dalšími odpovídajícími zákony. Se softwarovým produktem musíte zacházet jako s každým jiným materiálem podléhajícím autorským právům.

3. Záruka: Vztahuje se na bezvadnou funkci programu za předpokladu užití na zařízení s doporučenou hardwarovou konfigurací, podporovanou verzí operačního systému a internetového prohlížeče. Nezaručujeme bezvadný chod programu, pokud je provozován spolu s programy jiných výrobců, které tento chod znemožňují.

4. Ukončení licence: Tato licence je platná po dobu 1, 2 nebo 3 let a je obnovitelná. Licence může být dále ukončena při porušení jakéhokoliv jejího ujednání.


Akce

Nejprodávanější produkty