Návrh zařazení interaktivních programů do integrovaných bloků ŠVP
a jejich tematické zaměření

Schéma Interaktivní školička