Představujeme vám „INTERAKTIVNÍ ŠKOLIČKU“ - soubor interaktivních programů českých autorů a pedagogů, který může obohatit vzdělávání dítěte od 4 do 7 let o zajímavé činnosti na celý školní rok:

Základem pro vzdělávání dítěte je hra. Sestavili jsme proto na základě hry projekt Interaktivní školička, který (protože se na mateřských školách pracuje tematicky) je tvořen souborem tematicky zaměřených interaktivních programů pro celoroční předškolní vzdělávání. Soubor může vhodně doplnit i vzdělávání dítěte v prvních ročnících základní školy. Programy jsou určeny pro instalaci do přístrojů s operačním systémem Windows. 

Programy lze zakoupit ve školní licenci pro jeden až tři přístroje nebo pro čtyři a více přístrojů. V rámci těchto licencí je možné programy instalovat na uvedených počtech přístrojů na jednom společném pracovišti - budově, nelze instalovat na více místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. 

Licence k užívání instalovaných programů - Interaktivní školičky - sice není časově omezená, ale funkčnost programů je jako u každého software limitovaná vývojem operačního systému Windows. Instalované programy ke svému chodu vyžadují přehrávač Flash Player.

Tyto instalované programy proto už dodáváme pouze školám, které nemají internetové připojení (nemají tedy jinou možnost, jak používat naše interaktivní programy) anebo školám, které už některé instalované  programy vlastní na doplnění témat. Školám, které nemají zatím žádné naše interaktivní programy a disponují  internetovým připojením, doporučujeme pořídit už programy v naší on-line iŠkoličce. Programy v iŠkoličce Vám díky novému zpracování umožní využití multidotyku a spustíte je kromě systému Win i na přístrojích s Androidem nebo na iPadech.

Vlastnosti instalovaných programů v Interaktivní školičce:

  • programy vyžadují přítomnost aplikace Flash Player
  • mají jednoduchý dotyk, pracuje jedno dítě, po ploše lze pohybovat v jeden okamžik jedním objektem (podobně jako při práci s myší)
  • programy jsou určené pouze pro operační systém Windows
  • nelze je používat na tabletech (Android, iOS)
  • nelze je používat u pedagogů doma pro přípravu
  • k práci s programy není nutný internet
  • licence je buď pro 1-3 přístroje nebo 4 a více přístrojů (na jednom pracovišti - budově školy)
  • licence je trvalá, omezená pouze budoucí funkčností software v dalších letech

Interaktivní školička obsahuje 16 interaktivních programů. Dítě v nich provází a úkoly mu nabízí vždy jiná, milá animovaná postavička, která se s dítětem raduje při splnění úkolu:

Naší snahou je obohatit předškolní vzdělávání o zajímavé činnosti rozvíjející dítě, jeho oblast poznatků, hodnot a postojů a pomoci mu tak získat dovednosti mnohostrannější, dokonalejší a pro život prakticky využitelnější tak, jak je uvedeno v RVP PV.

Sestavili jsme složku s metodickými listy "INTERAKTIVNÍ ŠKOLIČKA" pro lepší orientaci pedagoga v cílech, výstupech i obsahu programů. Obsahuje průvodní listy všech programů s uvedením jazyka, tematického zaměření, návrhu zařazení do integrovaných bloků (ročních období), doplňujících pomůcek, základního obsahu, vzdělávacího záměru, dílčích vzdělávacích cílů, konkretizovaných očekávaných výstupů dle RVP PV, obsahu činností a doporučení pro přímou vzdělávací činnost.

Složka s metodickými listy

SLOŽKA S METODICKÝMI LISTY

Návrh zařazení interaktivních programů do integrovaných bloků ŠVP

Přístroje pro práci s interaktivními programy A FOTOGALERIE

Technické požadavky a instalace programů

Spolupracujeme s Univerzitou v Hradci Králové, jejíž Pedagogická fakulta využívá naše interaktivní programy ve výuce při pedagogické praxi.

Univerzita Hradec Králové