Představujeme vám „INTERAKTIVNÍ ŠKOLIČKU“ - soubor interaktivních programů českých autorů a pedagogů, který může obohatit vzdělávání dítěte od 4 do 7 let o zajímavé činnosti na celý školní rok:

Základem pro vzdělávání dítěte je hra. Sestavili jsme proto na základě hry projekt Interaktivní školička, který (protože se na mateřských školách pracuje tematicky) je tvořen souborem tematicky zaměřených interaktivních programů pro celoroční předškolní vzdělávání. Soubor může vhodně doplnit i vzdělávání dítěte v prvních ročnících základní školy. Naše programy můžete instalovat do všech typů interaktivních přístrojů, notebooků, počítačů a tabletů s operačním systémem Windows.

Licence těchto programů je trvalá, za předpokladu použití s podporovanou verzí operačního systému. Programy lze zakoupit ve školní licenci pro jeden až tři přístroje nebo pro čtyři a více přístrojů. V rámci těchto licencí je možné programy instalovat na uvedených počtech přístrojů na jednom společném pracovišti - budově, nelze instalovat na více místech s různou poštovní adresou, např. odloučených pracovištích. 

Interaktivní školička nyní obsahuje už 16 interaktivních programů. Dítě v nich provází a úkoly mu nabízí vždy jiná, milá animovaná postavička, která se s dítětem raduje při splnění úkolu:

Naší snahou je obohatit předškolní vzdělávání o zajímavé činnosti rozvíjející dítě, jeho oblast poznatků, hodnot a postojů a pomoci mu tak získat dovednosti mnohostrannější, dokonalejší a pro život prakticky využitelnější tak, jak je uvedeno v RVP PV.

Sestavili jsme složku s metodickými listy "INTERAKTIVNÍ ŠKOLIČKA" pro lepší orientaci pedagoga v cílech, výstupech i obsahu programů. Obsahuje průvodní listy všech programů s uvedením jazyka, tematického zaměření, návrhu zařazení do integrovaných bloků (ročních období), doplňujících pomůcek, základního obsahu, vzdělávacího záměru, dílčích vzdělávacích cílů, konkretizovaných očekávaných výstupů dle RVP PV, obsahu činností a doporučení pro přímou vzdělávací činnost.

Složka s metodickými listy

SLOŽKA S METODICKÝMI LISTY

Návrh zařazení interaktivních programů do integrovaných bloků ŠVP

Přístroje pro práci s interaktivními programy A FOTOGALERIE

Technické požadavky a instalace programů

Spolupracujeme s Univerzitou v Hradci Králové, jejíž Pedagogická fakulta využívá naše interaktivní programy ve výuce při pedagogické praxi.

Univerzita Hradec Králové


Akce

Nejprodávanější produkty