Stanovených cílů ve vzdělávání můžeme dosáhnout jen za spoluúčasti rodičů. Zájem rodičů o dění v mateřské škole můžeme získat i jejich zapojením do her nebo činností.

DOPORUČENÍ PRO POSÍLENÍ KOMUNIKACE MEZI RODIČI A ŠKOLOU:

Při práci s programy doporučujeme využívat vhodných příležitostí k zapojení rodičů dítěte do vzdělávání. Návrh na činnosti s rodiči najdete v základním obsahu průvodního listu každého programu. Jedná se většinou o hry na postřeh a orientaci, při kterých mohou rodiče s dítětem soutěžit, kdo je šikovnější. Dalším pojítkem mezi rodiči a aktuálním děním ve třídě je barevný obrázek formátu A4 „Pracujeme s interaktivním programem“ (obrázky najdete v metodické složce), který je možné umístit například v šatně na nástěnce nebo jiném vhodném místě, popřípadě velký tematický obraz formátu A1.

INFORMUJEME RODIČE OBRÁZKEM "PRACUJEME S INTERAKTIVNÍM PROGRAMEM"

Leden              

NÁVRH HER, DO KTERÝCH MŮŽEME POZVAT RODIČE

Návrh her, do kterých můžete pozvat rodiče
Leden brezen.jpg duben.jpg kveten.jpg cerven.jpg zari.jpg  rijen.jpg listopad.jpg prosinec.jpg zvirata.jpg les.jpg pismacek.jpg doprava.jpg vlast.jpg cimbudu.jpg