OBSAH METODICKÉ SLOŽKY:
Úvodní list s uvedením:
 • návrhu zařazení jednotlivých programů do integrovaných bloků (ročních období)
 • představení projektu
 • doporučení pro posílení komunikace mezi rodiči a školou
 • návrhu evaluačních otázek
 • požadavků na instalaci
Průvodní listy jednotlivých programů s uvedením:
 • jazyka
 • tematického zaměření
 • návrhu zařazení do integrovaných bloků (ročních období)
 • doplňujících pomůcek
 • základního obsahu
 • vzdělávacího záměru
 • dílčích vzdělávacích cílů
 • konkretizovaných očekávaných výstupů dle RVP PV
 • obsahu činností
 • doporučení pro přímou vzdělávací činnost
Barevné obrázky k jednotlivým programům „Pracujeme s interaktivním programem“