REALIZACE RÁMCOVÝCH CÍLŮ RVP PV:

V našich programech realizujeme Rámcové cíle RVP PV rozvíjením dítěte, jeho učení a poznání, vedeme ho k osvojování základů hodnot na nichž je založena naše společnost a k získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost. Tím vytváříme předpoklad pro základy klíčových kompetencí dítěte.

UKÁZKY REALIZACE V INTERAKTIVNÍCH PROGRAMECH