• -2 990,00 Kč

Kompletní sada 16 interaktivních programů Barevné kamínky

Sada všech vydaných interaktivních programů. Celkem 1826 interaktivních i variabilních scén v 16 tematicky zaměřených programech.

44 850,00 Kč
S DPH
47 840,00 Kč Sleva 2 990,00 Kč
Licence: Školní licence pro 1 - 3 počítače
Médium: všechny programy na CD
Počet
Produkt dostupný pro objednávání

Licence k užívání instalovaných programů - Interaktivní školičky - není časově omezená, ale dlouhodobá funkčnost programů je limitovaná vývojem operačního systému Windows. 

Jestliže ještě nemáte zakoupené žádné naše interaktivní programy, zvažte výběr mezi nově přepracovanými programy v naší iŠkoličce. Programy v iŠkoličce Vám díky novému zpracování umožní využití multidotyku a spustíte je kromě systému Win i na přístrojích s Androidem nebo na iPadech. Do iŠkoličky všechny instalované programy postupně přepracováváme a do poloviny roku 2022 v ní budeme mít kompletně všechny už přepracované.


všechnyprogramy

HLAVNÍ SPOLEČNÉ ZNAKY A VÝHODY NAŠICH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ:
 • programy jsou tematicky zaměřené, obsahují tematické části, které jsou dětem blízké, a jsou zaměřené na to, co dítě zajímá a co vidí kolem sebe, čím žije a co prožívá
 • v programech dítě provází a úkoly mu nabízí vždy jiná, milá animovaná postavička, která se s dítětem raduje při splnění úkolu
 • programy obsahují činnosti ze všech pěti vzdělávacích oblastí RVP PV a vždy v nich najdete hry pro postřeh a orientaci, činnosti pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání, postřehu, orientace na ploše, koncentrace pozornosti, paměti mechanické i logické, obrazné i pojmové
 • programy obsahují činnosti předcházející čtení a psaní a jsou vhodné pro logopedické třídy i pro logopedické procvičování, rozvíjí se v nich i vyjadřovací schopnosti dítěte, správná výslovnost, sluchové vnímání (hlásky na začátku i konci slov, dělení slov na slabiky...)
 • programy obsahují modul pro kreslení, který umožňuje vytisknout kresbu dítěte nebo ji uložit do počítače (portfolio dítěte)
 • programy obsahují i motivační říkanky a písničky nazpívané sborem nadaných dětí z Ostravy autorů Jaroslavy Horáčkové a Michala Smolana s hudebními doprovody k danému tématu, je možné je využít samostatně k nácviku písně nebo poslechu, k pohybové aktivitě nebo jiným hudebním činnostem
 • programy nabízí pro posílení komunikace mezi rodiči a školou hry na postřeh a orientaci, do kterých se mohou rodiče zapojit
 • dítě v programech rozvíjí také své poznávací city, jako je objevování a radost z nových poznatků
 • programy umožňují dítěti pracovat samostatně, jsou opatřeny mluveným komentářem pro samostatnou činnost dítěte
 • dítě může samostatně rozhodovat o plnění úkolů, které jsou mu nabízeny
 • programy umožňují dítěti, aby si samo zvolilo obtížnost zadaného úkolu
 • programy umožňují dítěti experimentovat při řešení úkolů
 • programy respektují osobnost pedagoga, podporují jeho tvořivost, neorganizují mu činnost během dne. Je jen na něm, kdy a jak bude s programem pracovat
 • programy umožňují pedagogům dodržovat princip vzdělávací nabídky, individuální volby a aktivní účasti dítěte (didaktický styl vzdělávání)
 • v programu může pedagog pracovat s dítětem vyžadujícím zvláštní péči i s dítětem nadaným podle stupně obtížnosti, který si pro tyto děti zvolí
 • některé programy je možné instalovat i ve slovenském, anglickém nebo německém jazyce a obohatit tak vzdělávání ve školách s výukou cizích jazyků
 • programy nevyžadují připojení na internet a po instalaci zůstanou pedagogům k dispozici ve třídě, kdykoliv budou mít děti o ně zájem nebo kdykoliv bude pedagog potřebovat
 • licence k užívání programů nejsou časově omezené a jsou trvalé
 • programy se zobrazují na celé ploše monitoru nebo tabule ve vysokém rozlišení 1024x768
 • programy mají jednoduchý systém instalace z CD nebo USB karty, nevyžadují speciální školení či proškolování pro jejich využití, jejich ovládání na ploše je snadné a intuitivní
AINT01CD1

Parametry

Vydavatel
Barevné kamínky s.r.o.
Autor
Barevné kamínky s.r.o.
Formát
CD nebo USB karta
Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: