Tematické pracovní listy a náměty

Tematické pracovní listy a náměty

Jednotlivé pracovní listy jsou řazeny do tematických okruhů a mohou tak obohatit vzdělávací nabídku třídních plánů mateřských škol.

Jsou ukázkou z praxe předškolního pedagoga při realizování cílů vzdělávacích oblastí RVP PV:

  1. Dítě a jeho tělo
  2. Dítě a jeho psychika
  3. Dítě a ten druhý
  4. Dítě a společnost
  5. Dítě a svět

V ...

Tematické pracovní listy a náměty

Jednotlivé pracovní listy jsou řazeny do tematických okruhů a mohou tak obohatit vzdělávací nabídku třídních plánů mateřských škol.

Jsou ukázkou z praxe předškolního pedagoga při realizování cílů vzdělávacích oblastí RVP PV:

  1. Dítě a jeho tělo
  2. Dítě a jeho psychika
  3. Dítě a ten druhý
  4. Dítě a společnost
  5. Dítě a svět

V jednotlivých dílech Tematických pracovních listů a námětů se mohou některé tematické okruhy opakovat, ale vždy však s jiným obsahem. Pracovní listy doporučujeme nabídnout dětem ve skupinkách nebo individuálně a vždy jim dát dostatek času na prohlédnutí obrázků. Vedeme je k tomu, aby samostatně objevovaly správné řešení. Pedagog klade dětem otázky a přizpůsobuje úkoly bez ohledu na formulaci na pracovním listu dle úrovně dítěte, jeho věku a dřívějších prožitků v mateřské škole. Zejména plochu na vymalování si mohou děti zvolit dle vlastní volby tak, aby svou práci byly schopny dokončit a prožily z ní radost. Pracovní listy nezadáváme příliš často a necháváme děti, aby si vybraly pracovní list k tématu, který se jim líbí.

Celý popis...

Tematické pracovní listy a náměty  5 produktů v této kategorii.

Zobrazeno 1 - 5 z 5 položek
Zobrazeno 1 - 5 z 5 položek

Akce