Interaktivní soubor pracovních listů a labyrintů Kreslíme a učíme se: S LIPÁČKEM NA VÝLET

Tematické zaměření: můj domov, moje vlast, státní symboly, korunovační klenoty, naše města, řeky, pohoří, památky UNESCO, zajímavá místa naší vlasti

2 990,00 Kč
S DPH
Licence: Školní licence pro 1 - 3 počítače
Médium: CD
Počet
Produkt dostupný pro objednávání

Licence k užívání instalovaných programů - Interaktivní školičky - není časově omezená, ale dlouhodobá funkčnost programů je limitovaná vývojem operačního systému Windows. 

Jestliže ještě nemáte zakoupené žádné naše interaktivní programy, zvažte už výběr mezi nově přepracovanými programy v naší iŠkoličce. Programy v iŠkoličce Vám díky novému zpracování umožní využití multidotyku a spustíte je kromě systému Win i na přístrojích s Androidem nebo na iPadech. Do iŠkoličky všechny instalované programy postupně přepracováváme a do poloviny roku 2022 v ní budeme mít kompletně všechny už přepracované.

Moje vlastVzdělávací záměr programu:

  • obohatit vzdělávání dítěte v oblasti ICT hravými činnostmi, které dětem přináší panáček LIPÁČEK
  • rozvíjet osobnost dítěte, jeho učení a poznání, vést dítě k osvojení hodnot, na nichž je založena naše společnost, a k získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost (naplňování rámcových cílů RVPPV) a tím směřovat k vytváření základů klíčových kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních, činnostních a občanských
  • hravou formou motivovat dítě k naplňování dílčích vzdělávacích cílů a konkretizovaných očekávaných výstupů
  • posilovat přirozené poznávací city dítěte (zvídavost, zájem, radost z objevování) a citový vztah k jeho domovu České republice, probouzet zájem dítěte o krásy naší vlasti
  • rozvíjet dovednosti dítěte jako přípravu na pozdější čtení a psaní

Návrh zařazení do integrovaných bloků:

Jaro, léto, podzim, zima

Tematické zaměření:

Můj domov, moje vlast, státní symboly, korunovační klenoty, naše města, řeky, pohoří, památky UNESCO, zajímavá místa naší vlasti

Programem děti provází:

Panáček Lipáček vyřezaný z lípy - našeho národního stromu

Základní obsah programu:

Pracovní listy a labyrinty s hudebním doprovodem a kreslícím modulem s možností volby z palety 13-ti barev, tloušťky a průhlednosti tahu pera nebo štětce, s možností uložení a tisku listů, na kterých kreslený panáček Lipáček zve děti na výlety po místech obrázkové mapy ČR a provází je úkoly. Lipáček je dřevěný chlapeček s listem lípy - našeho národního stromu a odznakem vlajky České republiky na tričku, který rád poznává vše nové.

Interaktivní soubor obsahuje 167 pracovních listů a labyrintů. Číslování stran i obsah jednotlivých listů je shodný s tištěnou publikací S Lipáčkem na výlet po místech obrázkové mapy České republiky. Celým souborem děti provází a úkoly jim přináší kreslený panáček Lipáček, který je vyzývá k činnosti a motivuje je tak k plnění zadaných úkolů. Interaktivní soubor je stejně jako tištěná publikace tvořen šesti oddíly:
1. LIPÁČEK SE PŘEDSTAVUJE:
Seznámení s Lipáčkem, poznávání národního stromu lípy, jeho listů a květů.
2. ČÍM POJEDEME NA VÝLET:
Dodržování základních pravidel chování v dopravních prostředcích, na kole i na chodníku.
3. NA VÝLETĚ S LIPÁČKEM:
Naše města, hrady, zámky, přírodní krásy, pohoří a hory, fauna a flóra, národní parky, chráněné oblasti a další zajímavá místa v pracovních listech s úkoly i labyrinty.
4. CO JSME VIDĚLI, KDE JSME BYLI:
Obrázkové čtení - pojmenování obrázků, sluchové rozeznávání hlásky na začátku slova, vytleskávání slabik a vykreslování písmen.
5. JAK SE JMENUJI, KDE BYDLÍM, JAKÁ JE MOJE ADRESA.
6. PÍSNIČKY Z INTERAKTIVNÍHO PROGRAMU MOJE VLAST ČR:
Notové záznamy písniček „Kdo má život rád“ a „Tady jsme se narodili“.
Na pracovních listech s úkoly nebo labyrinty najdete kulatou obrázkovou značku města, piktogram pro označení místa nebo malou mapu pro zábavné vyhledávání města nebo místa na obrázkové mapě Moje vlast, krátký verš k zapamatování nebo i poučení, další informace pro pedagoga nebo i starší dítě, které o ně projeví zájem, ve spodní části listu. Činnosti s pracovními listy a labyrinty můžou doprovázet písničky:
- Tady jsme se narodili (S Lipáčkem na výlet)
- Kdo má život rád (S Lipáčkem na výlet)
- Písnička o usmívání (Zpívejme si, zpívejme č. 2)
- Dneska jedem do zoo (Zpívejme si, zpívejme č. 2)
- Zpívejme si, zpívejme (Zpívejme si, zpívejme č. 1)
- Kvítí a sluníčko (Zpívejme si, zpívejme č. 1)
Dotykem na tlačítko se symbolem srdíčka přivoláte na scénu Lipáčka, který se s dětmi raduje ze splnění úkolu. Všechny pracovní listy a labyrinty je možné vytisknout čisté k využití pro skupinové nebo individuální činnosti u stolečku, popřípadě je možné je vytisknout i uložit po splnění úkolu dítětem u tabule nebo displeje a zařadit je tak do jeho portfolia. Kreslící modul s volbou z palety 13-ti barev umožňuje využít režimu "tužky", který je vhodný pro plné tahy např. při kreslení, dokreslování nebo vyznačení cesty v labyrintu, nebo režimu "štětce", který je vhodný pro vymalovávání obrázků, kdy se sytost barvy a překrytí podkladového obrázku postupně zvyšuje až při vícenásobném tahu.

Doplňující pomůcky:

- skutečná 40 cm velká dřevěná loutka panáčka Lipáčka, která může mít ve třídě svůj koutek s pracovními listy S Lipáčkem na výlet nebo může děti doprovázet na skutečných vycházkách nebo výletech. Dřevěný panáček Lipáček přenáší vzdělávací činnosti dětí ze třídy na vycházku nebo na výlet. Je možné ho nosit v lehkém pytlíku. Vycházka může být zaměřená na pozorování v okolí školy nebo bydliště (např. přírody, rostlin i živočichů, ulice, historických i moderních staveb a jiných významných objektů v okolí). Dřevěného panáčka Lipáčka lze využít k evaluaci - POVÍDÁNÍ S LIPÁČKEM. Pedagog pohybuje s panáčkem, kterého uchopí za tyč jako loutku. Lipáček se dětí ptá, co se jim nejvíce líbilo, co je nejvíce zaujalo na interaktivním programu, na obrázkové mapě, na pracovních listech, na vycházce nebo výletě, kam by se chtěly ještě podívat, co by si ještě přály. Dítě, které chce odpovídat na otázky, si může posadit Lipáčka na klín. Děti si panáčka mohou předávat a vždy ten, kdo ho má, vypráví


- tištěná publikace pracovních listů a labyrintů S Lipáčkem na výlet po místech obrázkové mapy České republiky,
ve které dětem přináší úkoly i labyrinty kreslený panáček Lipáček, vyzývá je k činnosti a motivuje je tak k plnění zadaných úkolů


- tematický výukový obraz formátu A1 Moje vlast,
který dětem umožní objevovat různá místa z programu i pracovních listů na obrázkové mapě a nabídne jim tak další zajímavé činnosti


- obrázková pomůcka Moje vlast, která rozšiřuje další činnosti s programem, tematickým obrazem i souborem pracovních listů

- interaktivní program Moje vlast, ve kterém děti provází animovaná postavička panáčka Lipáčka a nabízí jim zajímavé činnosti na interaktivním přístroji

Tento interaktivní soubor pracovních listů a labyrintů je součástí ucelené vzdělávací nabídky na téma Můj domov, Moje vlast, kterou jsme pro vás sestavili u příležitosti výročí 100 let od vzniku samostatné republiky. Zde jsme pro vás připravili souhrnný přehled:

PŘEHLED UCELENÉ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY NA TÉMA MŮJ DOMOV, MOJE VLAST

AINT01CD217

Parametry

Vydavatel
Barevné kamínky s.r.o.
Autor
Barevné kamínky s.r.o.
Formát
CD nebo USB karta
Programem provází
panáček Lipáček
Jazyk
česky
Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: